Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko – Závěrečná prezentace Ostrava, 9. 12. 2010 Ing. Lucie Ligocká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko – Závěrečná prezentace Ostrava, 9. 12. 2010 Ing. Lucie Ligocká."— Transkript prezentace:

1 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko – Závěrečná prezentace Ostrava, 9. 12. 2010 Ing. Lucie Ligocká

2 Program: 1. Zahájení 2. Představení průběhu zpracovávání Marketingové strategie 3. Seznámení s hlavními výstupy Marketingové strategie 4. Seznámení s Marketingovým a Akčním plánem 5. Informace o dalším postupu 6. Diskuse 2

3 Průběh zpracovávání Marketingové strategie  MS zpracovávána v rámci výzvy ROP, oblast podpory 2.2.4  Cílem výzvy je nastavit způsob koordinace postupu jednotlivých aktérů působících na trhu cestovního ruchu  Zpracovaná MS bude klíčovým dokumentem pro čerpání finančních prostředků ROP v letech 2011- 2014 v TO Ostravsko 3

4 Průběh zpracovávání Marketingové strategie  Srpen-září zpracována analytická část  Září – listopad: 6 setkání expertní pracovní skupiny řešena SWOT analýza,vize, cíle, opatření, marketingový plán, akční plán, možnosti fungování SDM  Zapojení poradní pracovní skupiny formou možnosti připomínkování 4

5 Hlavní výstupy Marketingové strategie  Analytická část  Návrhová část 5

6 Hlavní výstupy Marketingové strategie - návrhová část  Vize TO „Turistická oblast Ostravsko – moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející zázemí pro profesní turismus, aktivní a odpočinkové vyžití“ 6

7 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část  Kvantitativní cíl „Růst počtu turistů, jak zahraničních, tak i domácích – měřeno ročně, dle výchozího stavu roku 2009“ 7

8 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část 3 specifické cíle: 1. cíl: Vytvoření spektra konkurenceschopných produktů cestovního ruchu na národní i nadnárodní úrovni 2. cíl: Zvýšení účinnosti a kvality marketingu cestovního ruchu 3. cíl: Zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit cestovního ruchu „ 8

9 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část 1. cíl: Vytvoření spektra konkurenceschopných produktů cestovního ruchu na národní i nadnárodní úrovni Opatření 1.1 Podpora tvorby a propagace nosných produktů Opatření 1.2 Podpora produktů orientovaných na „akce“ Opatření 1.3 Podpora tvorby tematických produktů Opatření 1.4 Podpora tvorby produktů překračujících hranice TO „ 9

10 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část 2. cíl: Zvýšení účinnosti a kvality marketingu cestovního ruchu Opatření 2.1 Tvorba image destinace, budování značky Opatření 2.2 Spolupráce s médii Opatření 2.3 Zpracování systému evaluace plnění cílů na základě opatření a produktů Opatření 2.4 Analýzy cílových trhů, skupin, potenciálu území a infrastruktury Opatření 2.5 Certifikace a management kvality „ 10

11 Hlavní výstupy Marketingové strategie - návrhová část 3. cíl: Zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit cestovního ruchu Opatření 3.1 Vytvoření organizační struktury TO Opatření 3.2 Vytvoření systému spolupráce Opatření 3.3 Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu 11

12 Hlavní výstupy Marketingové strategie  zpracován Marketingový plán na léta 2011-2014  zpracován Akční plán na rok 2011 12

13 Hlavní výstupy Marketingové strategie Marketingový plán na léta 2011-2014  Rozpočet marketingového plánu pro rok 2011 - 4 392 737 Kč včetně DPH. Akční plán pro rok 2011 Rozpočet akčního plánu činí 1 623 789 Kč včetně DPH.  dotace ROP činí 1 502 004,98 Kč  spolufinancování SMO činí 121 784,02 Kč 13

14 Hlavní výstupy Marketingové strategie Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity  Vytvoření standardní organizační struktury TO – jednotky destinačního managementu – definování oblastí působení a kompetencí  Realizace presstripů  Zajištění komunikace s aktéry a subjekty působícími v CR 14

15 Hlavní výstupy Marketingové strategie Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity  Využití metodiky MSK a provádění sběru, analýz a evaluace dat (Marketingová šetření zaměřená na profil návštěvníka a turisty přijíždějícího do TO)  Aktualizace a dotisk stávajících prezentačních materiálů  Vzdělávací workshopy pro aktéry a subjekty působící v CR  Průvodce do mobilu 15

16 Hlavní výstupy Marketingové strategie Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity  Analýza dopravního značení vybraných kulturních a turistických cílů  Rozšíření stávajících webových stránek www.ostrava.cz o informace o obcích v TO www.ostrava.cz  Vkládaná inzerce 16

17 Informace o dalším postupu  Nositelem akčního plánu v roce 2011 – Statutární město Ostrava  Výstup marketingové strategie bude odevzdán na ÚRR  Akční plán bude hodnocen, po schválení bude možno čerpat prostředky 17

18 Informace o dalším postupu  Aktivita: Vytvoření standardní organizační struktury TO – jednotky destinačního managementu – definování oblastí působení a kompetencí  Realizace 2 plánovacích workshopů + vybavení SDM Cílem je vytvořit konečný subjekt SDM, dlouhodobě udržitelný 18

19 Diskuse: 19

20 Děkuji za pozornost Ing. Lucie Ligocká (lucie.ligocka@profaktum.cz)lucie.ligocka@profaktum.cz 20


Stáhnout ppt "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko – Závěrečná prezentace Ostrava, 9. 12. 2010 Ing. Lucie Ligocká."

Podobné prezentace


Reklamy Google