Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 SROP 3.3 = příprava na čerpání fin.zdrojů EU v programovém období 2007-13 – absorpční a administrativní kapacita Budování rozvojového partnerství za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " SROP 3.3 = příprava na čerpání fin.zdrojů EU v programovém období 2007-13 – absorpční a administrativní kapacita Budování rozvojového partnerství za."— Transkript prezentace:

1

2  SROP 3.3 = příprava na čerpání fin.zdrojů EU v programovém období 2007-13 – absorpční a administrativní kapacita Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina

3 PR aktivity v rámci projektu  vzhledem k potřebě zapojení veřejnosti (potenciálních žadatelů) klíčové, ale… -nesnadno komunikovatelné téma 2 roviny prezentace:  image - jednotná vizuální identita projektu - část mediální kampaně - propagační předměty  informace - web - tiskové zprávy - inzerce - rozhlasová kampaň - články v odborných periodicích - direct mailing

4 Image  vizuální identita - pozitivní - aktivní - důvěryhodná Cíl  dostat se do obecného povědomí  být spojováni se stále stejnými vizuálními symboly i hlasem (v případě rozhlasové kampaně)  důsledně naplňovat pravidla publicity projektu spolufinancovaného EU  podpořit tak odezvu na další aktivity projektu

5 Informace www.partnerstvi-vysocina.cz  původně 3 sloupce - téma - aktuálně - partneři a další odkazy  s nárůstem počtu informací + horizontální členění  po dobu udržitelnosti projektu budou dostupné jeho výstupy – prezentace, publikace, ad.

6 Tiskové zprávy a články  na 70 tiskových zpráv a článků – generovalo cca 140 ohlasů v médiích Inzerce  oznámení o konání jednotlivých akcí Kampaň v rádiu  20 spotů (80 vysílacích časů) – image kampaň, oznámení a připomínky jednotlivých akcí Prezentace na konferencích  4 vlastní konference projektu  další konference na národní a mezinárodní úrovni Direct mailing Komplexní analýza NNO, informace pro obce, DataPlán – předkladatelé záměrů

7 Ocenění projektu  2005 – 2. místo v soutěži Dobrá rada nad zlato – celorepublikové veřejné hlasování – ocenění udělil Národní vzdělávací fond  2005 – Zvláštní ocenění za Pilotní ověření metodiky spolupráce s veřejností na celostátní konferenci NSZM, pod záštitou ministra pro místní rozvoj  2006 – 2. místo v soutěži O lidech s lidmi – mezinárodní konference o místní demokracii

8 Místní partnerství Cíl  zapojit co největší počet aktérů – potenciálních žadatelů z různých oborů  zjistit potřeby v místě – 15 subregionů  zajistit si přehled o projektových záměrech subjektů  podpořit přípravu integrovaného projektu – klíčový problém + řešení, na kterém se místní partnerství shodnou  dát příležitost naučit se psát projekty

9

10 3 akce v každém místě – základní schéma 3 akce v každém místě – základní schéma  1. setkání místního partnerství - seznámení s cílem práce místního partnerství  Fórum - veřejné setkání nad prioritami rozvoje území a potenciálními projekty  3. setkání místního partnerství - dohoda o pracovní verzi Místního operačního plánu, formulace integrovaných projektů Postup práce místních partnerství Postup práce místních partnerství

11 1. setkání místního partnerství  oslovení veřejnosti, oslovení místních „klíčových hráčů“  mediální kampaň, spolupráce s partnery  seznámení s projektem Partnerství pro Vysočinu  cíle práce místního partnerství  definování priorit rozvoje (komunitní metoda)  databáze projektových záměrů – tištěný formulář, on-line formulář  harmonogram práce místního partnerství  výstupy jednání na www.partnerstvi- vysocina/dataplan

12

13 2.setkání místního partnerství - fórum  veřejné projednání – rozšíření skupiny aktivních účastníků prostřednictvím další mediální kampaně a spolupráce s koordinátory v místě  definování priorit rozvoje  jejich srovnání s projektovými záměry v DtP  výstupy – zpracovány v DtP - suma komunitních a expertních priorit a záměrů – podklad MOP

14 3. setkání místního partnerství - MOP  MOP – Místní operační plán  expertní priority – strategie kraje, mrg., obce  komunitní priority – 2. setkání MP  projektové náměty  dohoda na integrovaných projektech  = komplexní rozvojový nástroj tvořený souborem vzájemně provázaných projektů, které mohou být financovány z různých operačních programů, případně fondů.  1 – 8 setkání nad formulací IP  vize – každé MP 1 integrovaný projekt – ne všichni jsou připraveni – 14 IP na Vysočině – další podpora

15 Regionální operační plán  MOP 15 ORP + projekty kraje Vysočina  komunitní plán + expertní strategie  integrované projekty + návrh priorit rozvoje kraje Vysočina (provázanost s PRK)  databáze projektových záměrů - DataPlán  podklad pro tvorbu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a vyjednávání s EK

16 Závěrem? Klíčové body projektu  image  informace  komunikace s veřejností Děkuji Vám za pozornost Dita Tesařová dita.tesarova@email.cz www.partnerstvi-vysocina.cz

17 Děkuji Vám za pozornost Dita Tesařová tesarova.d@kr-vysocina.cz www.partnerstvi-vysocina.cz


Stáhnout ppt " SROP 3.3 = příprava na čerpání fin.zdrojů EU v programovém období 2007-13 – absorpční a administrativní kapacita Budování rozvojového partnerství za."

Podobné prezentace


Reklamy Google