Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ realizovaný v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ realizovaný v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu Konference."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ realizovaný v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu Konference „Evropa regionů – priorita ELS-ED“ Telnice, 4. listopadu 2005 Mgr. Marie Jílková Odbor regionálního rozvoje, JMK

2 ORR 10/2005 Průběžná výzva k předkládání námětů na projekty na programovací období 2007-2013 v souladu s prioritami Programu rozvoje Jihomoravského kraje průmysl, obchod, výrobní služby, trh práce a zaměstnanost zemědělství a venkov lidské zdroje technická infrastruktura životní prostředí a přírodní zdroje cestovní ruch meziregionální vztahy

3 ORR 10/2005 Cíl výzvy Připravit subjekty v Jihomoravském kraji na možnosti čerpání finančních prostředků z programů Strukturálních fondů EU. Systematicky připravovat kvalitní projekty pro následující programovací období 2007-2013 Zabezpečit bezproblémový průběh realizace projektů.

4 ORR 10/2005 Účel výzvy 1.Příprava konkrétních projektů na období 2007-2013 2.Předpokládané finanční nároky na jednotlivá opatření a priority operačních programů 3.Podklady pro naplňování opatření strategických a programových dokumentů kraje 4.Podklady pro naplňování priorit Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 5.Náměty na vznik nových grantových (dotačních programů) Jihomoravského kraje 6.Komunikace a partnerství

5 ORR 10/2005 Komunikační plán Webová adresa projektu www.partnerstvi-jmk.czwww.partnerstvi-jmk.cz Pracovní jednání řídícího týmu Pracovní jednání s partnery v území a mikroregionech (Blansko, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Brno) Vzdělávací programy (posluchači a absolventi) Tématické semináře Konference Zveřejnění výzvy v médiích Tisková prohlášení

6 ORR 10/2005 Obsah námětu (návrhu) na projekt Předkladatel projektu Název projektu Charakter projektu Stručný popis projektu Místo realizace projektu Cíl projektu Odůvodnění projektu Výstupy projektu Doba realizace projektu Předpokládané náklady projektu Opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje a operačního programu

7 ORR 10/2005 Postup při vyhodnocování námětů na projekty 1.Sestavení databáze námětů 2. Sestavení expertní skupiny (mobilní projektová kancelář) 3. Rozdělení jednotlivých projektů do skupin 4. Expertní posouzení projektů 5. Vyhodnocení projektů (územní působnosti, sektorů, zdrojů spolufinancování)

8 ORR 10/2005 Postup při vyhodnocování námětů na projekty 6.Obeslání vybraných potencionálních žadatelů projektů (Podrobná projektové fiše) 7.Získání podrobnějších informací o vybraných projektech 8.Písemné sdělení všem předkladatelům projektů 9.Zařazení konkrétního projektu do programu „Mobilní projektový inkubátor“ 10.Podpora připravovaných projektů (dokumentace)

9 ORR 10/2005 Časový plán První průběžná výzva - do 31.10.2005 Druhá průběžná výzva – do 30.11.2005 Od r. 2006 čtvrtletně Trvání projektu „Zvyšování absorpční kapacity JMK“ je stanoveno na 2005 – 2007

10 ORR 10/2005 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Jílková Odbor regionálního rozvoje JMK Žerotínovo nám.3/5 Brno Tel: 541 651 385 E-mail: jilkova.marie@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ realizovaný v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google