Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení MAS Zubří země, o. p. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení MAS Zubří země, o. p. s."— Transkript prezentace:

1 Představení MAS Zubří země, o. p. s.

2 Historie – vznik MAS Proces založení MAS Zubří země o. p. s. v postupných krocích: Iniciace založení MAS - mikroregion Bystřicko a město Bystřice nad Perštejnem Spolupráce a facilitace pracovníků společnosti IECC a mikroregionu Informování subjektů v mikroregionu o záměru založení MAS a výzva ke spolupráci – prostřednictvím vývěsek obecních úřadů a místního tisku, dopisy a osobním kontaktem Série schůzek se zájemci o spolupráci v rámci MAS, proces utváření MAS a jejích struktur Založení o. p. s. (2006) Rozšíření územní působnosti o mikroregion Novoměstsko (2007) a spojení s MAS Mikroregionu Novoměstsko o.p.s.

3 Složení MAS Sektorové členění Veřejný sektor – 5 (12,5%)
Podnikatelé – 14 (35%) Neziskové organizace – 5 (12,5%) Fyzické osoby – 16 (40%)

4 Územní působnost MAS Rozloha - 630 km2
Počet obyvatel k – Počet obcí v územní působnosti MAS – 65

5 Mapa územní působnosti

6 Přínosy založení MAS Možnost získání finančních prostředků a jejich zacílení do potřebných oblastí Vytvoření partnerství a navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v mikroregionu Povědomí o programu LEADER mezi zúčastněnými i širokou veřejností Obecně zvýšený zájem o informace vztahující se k dotační politice a povědomí o možnostech získávání finančních prostředků i mimo program LEADER

7 Globální cíl SPL Území MAS Zubří země bude:
Regionem vytvářející výborné zázemí pro trvalé bydlení v poklidném venkovském prostředí v přímé vazbě na atraktivní přírodní prostředí, zdravé životní prostředí, při kvalitní dostupnosti obchodu a služeb v nedalekých městských centrech. Regionem respektující tradice a stavějící na zásadách trvale udržitelného rozvoje s maximální šetrností k životnímu prostředí. Regionem, jehož ekonomika je založena na rozvoji malého a středního podnikání využívající vnitřní potenciál území. Regionem, který díky atraktivnímu krajinnému rázu, zachovalému charakteru venkovských sídel a široké nabídce kulturně-historických památek, je vyhledávaným rekreačním územím a cílovou destinací pro turisty preferující tradiční i moderní formycestovního ruchu.

8 Priorita SPL č. 1 Rozvoj drobného podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Zajistit vznik nových pracovních míst a rozvoj stávajících podporou drobných forem podnikání při zachování různorodosti venkovské ekonomiky. Rozvoj rekreace, tradičních i moderních forem cestovního ruchu založených na potenciálu zdejšího přírodního prostředí a kulturně-historických památek. Zkvalitnit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu.

9 Priorita SPL č. 2 Vytváření podmínek pro život na venkově
Zvýšení kvality lidských zdrojů prostřednictvím tvorby nabídky dalšího vzdělávání a zvyšováním využitelnosti a aktivit místních vzdělávacích zařízení. Rozvoj místní kultury a tradic jako stmelujícího prvku venkovské komunity, posilování sounáležitosti a patriotismus u obyvatel obcí. Vybudování a obnova zařízení pro realizaci kulturních a volnočasových aktivit obyvatel. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

10 Priorita SPL č. 3 Zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění
infrastrukturních podmínek Zvyšování atraktivity sídel pro bydlení zlepšováním vzhledu obcí a veřejných prostranství. Zkvalitnit dopravní infrastrukturu především ve vazbě na zvyšování kvality života v obcích

11 Děkuji za pozornost Bc. Josef Vojta


Stáhnout ppt "Představení MAS Zubří země, o. p. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google