Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstupní informační seminář k přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a posuzování vlivu tohoto dokumentu na životní prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstupní informační seminář k přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a posuzování vlivu tohoto dokumentu na životní prostředí."— Transkript prezentace:

1 Vstupní informační seminář k přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a posuzování vlivu tohoto dokumentu na životní prostředí Datum a čas konání: 13. 09. 2007 od 15:00 hodin Místo konání: zasedací místnost Zastupitelstva města Program: 1.Zahájení 2.Postup přípravných prací 3.Analytická část Strategie (RNDr. J. Srb – SPF Group, v. o. s. ) 4.Implementační část Strategie (Ing. T. Sýkora – OSR MmÚ) 5.Indikátory (Ing. J. Miškovský – SPF Group, v. o. s.) 6.Proces posuzování vlivů Strategie na životní prostředí (RNDr. R. Misiaček – Cassia Development&Consulting)

2 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Implementační část

3 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města do roku 2015 je obecným strategickým rozvojovým dokumentem města. Obsahuje komplexní aktuální analytický profil města, který mj. identifikuje jeho slabé a silné stránky. Z analytického profilu vychází návrhovou část, která definuje pět klíčových oblastí rozvoje, z nichž vycházejí priority města na následující roky.

4 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Prioritní by měl být rozvoj místního podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, modernizace vzdělávací soustavy, tvorba urbanisticky hodnotného území a pokračující zlepšování životního prostředí, stejně jako rozvoj a modernizace hromadné dopravy. Důležitou roli by mělo hrát také zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy. Vzhledem k tomu, že se Ústí nad Labem potýká s nízkým patriotismem svých občanů, měla by vést řada aktivit k posílení občanské společnosti, komunitního pilíře při řízení města a zvýšení hrdosti Ústečanů na své město.

5 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie bude naplňována prostřednictvím několika implementačních dokumentů např. Komunitní plán péče, Plán zdraví a kvality života, Generel dopravy, Integrovaný plán rozvoje města apod. Naplňování cílů a priorit Strategie rozvoje města do roku 2015 bude sledováno prostřednictvím sady indikátorů.

6 Struktura implementační části Strategie rozvoje města: I. úroveň – Vize rozvoje města II. úroveň – Intervenční oblasti III. úroveň – Priority IV. úroveň – Opatření Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

7 Intervenční oblasti Strategie rozvoje města: 1.Ekonomika města 2.Lidské zdroje a sociální oblast 3.Fyzické prostředí města 4.Doprava 5.Řízení a správa města Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

8 Ekonomika města Cílem je zvýšit konkurenceschopnost města jako centra ekonomického růstu. Priority: • Rozvoj podnikatelského prostředí • Rozvoj cestovního ruchu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

9 Lidské zdroje a sociální oblast Cílem je zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města Priority: • Zkvalitnit systém základního, středního vysokoškolského a následného vzdělávání a provázat školství s trhem práce • Přizpůsobit nabídku sociálních služeb v návaznosti na stávající a budoucí potřeby obyvatel města a zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb • Zlepšit podmínky pro rozvoj občanské společnosti a větší zapojení občanů do aktivit města • Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity • Snížit kriminalitu ve městě Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

10 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Fyzické prostředí města Cílem je zlepšit kvalitu prostředí města prostřednictvím harmonického územního rozvoje a zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Priority: • Zlepšit koordinaci rozvoje území, zvýšit urbanistickou hodnotu některých částí města a optimalizovat strukturu ploch z hlediska jejich funkčního využití • Zlepšit stav některých složek ŽP • Vytvořit lepší podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu, poradenství a osvětu

11 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Doprava Cílem je zlepšit podmínky pro udržitelný rozvoj dopravy na území města Ústí nad Labem Priority: • Zefektivnit obslužnost města a jeho spádového území veřejnou dopravou, zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a její vazbu na ostatní druhy dopravy • Zlepšit stav dopravní infrastruktury

12 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Řízení a správa města Cílem je zvýšit efektivitu řízení a správy města a vytvořit podmínky pro větší zapojení občanů do aktivit města Priority: • Zvýšit efektivitu řízení a správy města • Posílit spolupráci města s vnějšími subjekty • Zlepšit prevenci mimořádných událostí a odstraňování jejich důsledků

13 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Děkuji za pozornost! Ing. Tomáš Sýkora Vedoucí Oddělení koncepcí Odbor strategického rozvoje Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 401 00 Ústí nad Labem Tel.: 477 010 768 E-mail: tomas.sykora@mag-ul.cz


Stáhnout ppt "Vstupní informační seminář k přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 a posuzování vlivu tohoto dokumentu na životní prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google