Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu Dalšího profesního vzdělávání Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice) Ing. Petr Urbanec (Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu Dalšího profesního vzdělávání Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice) Ing. Petr Urbanec (Univerzita."— Transkript prezentace:

1 Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu Dalšího profesního vzdělávání Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice) Ing. Petr Urbanec (Univerzita Pardubice)

2 Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod •Určuje priority regionu a nástroje naplňující cíle EU prostřednictvím čerpání strukturálních fondů •Je zpracován s principy subsidiarity a je zaměřen na řešení hlavních problémů regionu a na využití jeho potenciálu •Zohledňuje koncepční materiály regionální úrovně a především hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje ČR a EU.

3 Strategie regionálního operačního programu •Východiska –Socioekonomická analýza (vnitřní východiska) –Analýza SWOT (vnitřní východiska) –Nadřazené regionální a národní koncepční dokumenty (vnější východiska) •Globální a specifické cíle –Specifický cíl 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice •Prioritní osy –Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí

4 Strategické a programové dokumenty na úrovni kraje •Strategie rozvoje kraje •Program rozvoje kraje •Hlavní aktéři regionálního rozvoje –Orgány samosprávy –Poradní a koordinační orgány –Rozvojové agentury s regionální působností –Hospodářské a agrární komory, zájmová sdružení –Instituce veřejného sektoru, neziskové i soukromé organizace

5 Program rozvoje kraje •Problémový okruh „Lidské zdroje a kvalita života“ •Specifický cíl „2. Zvyšovat otevřenost a propustnost vzdělávacích systémů v kraji“ •Opatření „2.2 Rozvoj dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání“ •Cíl opatření „Vytvoření funkčního a provázaného systému celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji“

6 Další koncepční materiály •Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje •Koncepce činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti •Regionální inovační strategie Pardubického kraje

7 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje •Formuluje priority krajského školství •Celoživotní vzdělávání pro všechny a jeho realizace •Motivační a stimulující působení na občany kraje

8 Koncepce činnosti Pardubického kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti •Rozvoj lidských zdrojů na úrovni kraje •Vzdělávání dětí a mládeže •Celoživotní vzdělávání jako podmínka trvalé zaměstnatelnosti obyvatel kraje •Rozvoj dalšího profesního vzdělávání •Základní společné znalosti, dovednosti, hodnoty •Rozvoj inovačního prostředí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů

9 Cíle koncepce •Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi •Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje a členství v EU •Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory •Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost •Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

10 Koncepce činnosti Pardubického kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti •Rozvoj lidských zdrojů na úrovni kraje •Vzdělávání dětí a mládeže •Celoživotní vzdělávání jako podmínka trvalé zaměstnatelnosti obyvatel kraje •Rozvoj dalšího profesního vzdělávání •Základní společné znalosti, dovednosti, hodnoty •Rozvoj inovačního prostředí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů

11 Regionální inovační strategie Pardubického kraje •Rozvoj území založený na znalostní společnosti •Strategický cíl •Tematická oblast: Lidské zdroje a vzdělanost •Priority 1.Rozvoj celoživotního vzdělávání v Pardubickém kraji 2.Zvýšení zájmu o technické profese v kraji – podpora technického vzdělávání 3.Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v regionu v souladu s poptávkou na trhu práce

12 Realizované projekty v oblasti dalšího profesního vzdělávání •Projekt UNIV (systémový projekt) •Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací

13 Děkuji za pozornost hana.prochazkova@pa.mpsv.cz petr.urbanec@upce.cz


Stáhnout ppt "Strategické dokumenty Pardubického kraje v kontextu Dalšího profesního vzdělávání Ing. Hana Procházková (Úřad práce Pardubice) Ing. Petr Urbanec (Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google