Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Lužnice, o.s. Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Lužnice, o.s. Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20."— Transkript prezentace:

1 MAS Lužnice, o.s. Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20

2 MAS Lužnice – organizace

3 Rozdělení dotací podle jednotlivých obcí subjekt počet projektů za celé období rozdělené finance - dotace zemědělci154 667 345,00 Kč podnikatelé245 750 862,00 Kč obce3213 821 922,00 Kč neziskové organizace94 330 186,00 Kč celkem8028 570 315,00 Kč

4 Rozdělení dotací podle jednotlivých obcí v MAS Lužnice

5

6 Srovnání počtu obyvatel a výše dotace v jednotlivých obcích

7

8 Přehled Operačních programů 2014-2020 Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvojministerstvem pro místní rozvoj Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionu Program rozvoje venkova 2014-2020 řízený ministerstvem zemědělstvíministerstvem zemědělství OP Zaměstnanost řízený ministerstvem práce a sociálních věcíministerstvem práce a sociálních věcí Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce. Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce

9 Přehled Operačních programů 2014-2020 - projekty spolupráce MAS OP Životní prostředí řízený ministerstvem životního prostředíministerstvem životního prostředí Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu. Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí)

10 Přehled Operačních programů 2014-2020 - animace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního výchovně-vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním znevýhodněním. Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.

11 Další operační programy OP Doprava, řízený ministerstvem dopravy OP Rybářství, řízený ministerstvem zemědělství OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený ministerstvem průmyslu a obchodu OP Technická pomoc, řízený ministerstvem pro místní rozvoj Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou (duben 2014), řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou (duben 2014), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou (březen 2014, angl.), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "MAS Lužnice, o.s. Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20."

Podobné prezentace


Reklamy Google