Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 - 2020. Obsah 1. Příprava na národní úrovni 2. Úloha MAS 3. Návrh operačních programů 4. Podmínky 5. Harmonogram 6. Finanční zajištění přípravy 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 - 2020. Obsah 1. Příprava na národní úrovni 2. Úloha MAS 3. Návrh operačních programů 4. Podmínky 5. Harmonogram 6. Finanční zajištění přípravy 7."— Transkript prezentace:

1 2014 - 2020

2 Obsah 1. Příprava na národní úrovni 2. Úloha MAS 3. Návrh operačních programů 4. Podmínky 5. Harmonogram 6. Finanční zajištění přípravy 7. Finanční zajištění MAS

3 1.Příprava na národní úrovni Kde se nyní nacházíme? 2014Listopad 2010 20132012Říjen 2011 Červen 2011 Březen 2010 5. Zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti a veřejné konzultaci Dohoda o víceletém finančním rámci a přijetí nového legislativního balíčku Vstup v platnost a přijetí programů Společný strategický rámec Návrhy nařízení k olitice soudržnosti 2014-2020 Návrh Komise na víceletý finanční rámec (VFR) Přijetí strategie Evropa 2020 EU ČR Realizace operačních programů Národní rozvojové priority pro budoucí PS Národní Program reforem Tematické okruhy Vymezení budoucích OP Příprava Partnerské smlouvy a OP

4 Schéma přípravy národních dokumentů 2014 – 2020

5 Principy pro nové období 1 - Princip strategického zaměření a propojování: - OP budou podporovat priority naplňující rozvojové strategie ČR - musí mít reálné a měřitelné výsledky - musí se vzájemně doplňovat a podporovat, a to nejen tematicky, ale také územně 2 - Princip podpory fungujícího trhu: -OP budou podporovat pouze ta odvětví a sektory, kde dochází k selhání trhu, či kde tržní prostředí neexistuje - dotace či návratné zdroje - pro konkrétní intervence či pro dané území - podpora zapojení privátního kapitálu 3 - Princip podpory kvalitních projektů: -projekty, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle - důraz na udržitelnost projektu - využívání výstupů a dosahování výsledků 4 - Princip snadnější přípravy a realizace projektů: -elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel - zvyšování kvality a výkonu implementační struktury

6 Tématické okruhy 1)TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 2)FUNKČNÍ VÝZKUMNÝ A INOVAČNÍ SYSTÉM 3)KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKY 4)MOBILITA, DOSTUPNOST, SÍTĚ, ENERGIE 5)EFEKTIVNÍ SPRÁVA A INSTITUCE 6)INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 7)BOJ S CHUDOBOU, SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A ZDRAVÍ 8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7 2. Nová úloha MAS  Na úrovni EU je prosazováno, aby MAS plnily v dalším programovacím období důležitější úlohu a rozdělovaly více financí.  V každém z operačních programů by měla být navržena osa LEADER tak, jako v současném PRV. Tzn., že MAS by rozdělovaly finance na projekty cca do 5 mil. Kč z jednotlivých OP, do kterých by se zapojily.

8 3. Operační programy 2014 - 2020  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO  Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT  Doprava (EFRR, FS) – MD  Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP  Zaměstnanost (ESF) – MPSV  Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR  Praha - pól růstu ČR (EFRR a ESF) - Magistrát hlavního města Prahy  Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) - MMR  Přeshraniční spolupráce   Česká republika – Polsko  o Liberecký, Pardubický, Královehradecký, Olomoucký, Moravskoslezský   Svobodný stát Sasko - Česká republika  o Liberecký, Ústecký, Karlovarský   Svobodný stát Bavorsko - Česká republika  o Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský   Rakousko - Česká republika  o Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský   Slovensko - Česká republika  o Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský  Nadnárodní spolupráce  Meziregionální spolupráce  Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV)  Operační program Rybářství 2014–2020 (ENRF)

9 4. Podmínky  Nová ISRÚ MAS zpracovaná bez ohledu na dostupný finanční rámec;  Programové rámce - strategie MAS řešící konkrétní potřeby financovatelné z daného OP.  Hodnocení SEA??

10

11 Podmínky  Certifikace MAS od 1.1.2014: Složení členské základny a orgánů MAS; Přehlednost a průhlednost principů a pravidel, na základě kterých MAS fungují; Personální, technické a prostorové zajištění všech požadovaných činností – zvýšená činnost MAS – lze naplňovat postupně;

12 5. Harmonogram  ISRÚ a programové rámce – do konce roku 2013 vč. schválení  Certifikace MAS – od 1.1.2014  PRV – dle výzvy – možná již 2013, spíše 2014;  Další OP – dle výzev – nejspíše 2015 – 2017;

13 6. Finanční zajištění přípravy strategie  Projekt MSK na zpracování ISRÚ a programových rámců: Celkové náklady projektu:228 000 Kč Dotace 70%:159 600 Kč Podíl obcí 30%: 68 400 Kč Náklady na 1 obec 5 262 Kč Pokud bude nutné hodnocení SEA strategie – dalších cca 100 000 Kč

14 7. Finanční zajištění MAS  MAS nemůže po roce 2013 přestat fungovat, musí se připravovat na nové období, ucházet se o certifikaci a procházet dalším hodnocením - prokázání schopnosti administrace veřejných financí.  Je tedy nutné zajistit financování na její fungování v roce 2014, resp. 2015 do rozjezdu nového programovacího období – náklady min. mzdy, kancelář, cestovné, telefon, účetní, poplatky, pojištění.  Financování MAS: Končí rokem 2013 Min. potřeba 2014 – 500 000 – 600 000 Kč Pokud dojde ke zpoždění rozjezdu i rok 2015

15  Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "2014 - 2020. Obsah 1. Příprava na národní úrovni 2. Úloha MAS 3. Návrh operačních programů 4. Podmínky 5. Harmonogram 6. Finanční zajištění přípravy 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google