Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroj pro realizaci IS rozvoje území. Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroj pro realizaci IS rozvoje území. Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více."— Transkript prezentace:

1

2 Nástroj pro realizaci IS rozvoje území. Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více OP.  MPIN Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů  NDÚD ÚD - možnost koncentrovat prostředky z ESI fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost vyrovnávání územních disparit INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ METODIKA schválena vládou 27.08.2014

3 ČB zajišťuje výkon státní správy pro 79 obcí. ZÁVAZNÉ ČÁSTI IPRÚ VYMEZENÉ ÚZEMÍ – ORP

4 Socioekonomická analýza SWOT analýza Analýza problémů a potřeb Definice hlavních problémů: 1.vysoká intenzita dopravy 2.nedostatečná kvalita vzdělávání a jeho provázání s trhem práce 3.znečištění prostředí 4.ohrožení povodněmi INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ANALYTICKÁ ČÁST zpracovatel KP projekt s.r.o. 08/2014

5  VIZE Území ORP České Budějovice je stabilizovaným a rozvíjejícím se regionem využívajícím hospodářský a společenský potenciál daný zejména postavením krajské metropole v území při současném efektivním rozvoji funkčních a kooperačních vazeb, které v území existují nebo vznikají.  GLOBÁLNÍ CÍL Posílení celkové konkurenceschopnosti a kvality života v území ORP České Budějovice prostřednictvím rozvoje funkčních vazeb v území a odstraňováním příčin hlavních problémů limitujících jeho socioekonomický rozvoj. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ STRATEGICKÁ ČÁST 08/2014

6 Zlepšování kvality infrastruktury a služeb v oblasti dopravní, občanské a správní obslužnosti území Specifický cíl: Snižování negativních vlivů dopravy v území, zajištění plynulosti a zkapacitnění dopravy s preferencí hromadné a nemotorové dopravy (řízení dopravy, propustnost území, alternativní doprava, MHD) Zvýšení územní mobility rozvojem silniční infrastruktury, s jejíž pomocí dojde ke zlepšení průjezdnosti městem (obchvaty, překonání přírodních bariér) Zlepšení přístupnosti a propojení jednotlivých módů dopravy s cílem zvýšení dostupnosti služeb (koncentrace služeb, efektivita VS, IT) PRIORITNÍ OBLAST č. 1: ROZVOJ DOPRAVY A SPRÁVY ÚZEMÍ 1. VYSOKÁ INTENZITA DOPRAVY

7 Posílení celkové konkurenceschopnosti území efektivním využitím a posílením výzkumně-vývojového potenciálu podpořeného kvalitním zázemím pro vzdělávání na všech stupních, který mimo jiné povede k posilování a stabilitě zaměstnanosti. Specifický cíl: Rozvoj infrastrukturních a materiálních kapacit pro vzdělávání a celoživotní učení v území (infrastruktura a vybavení pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a výzkumná pracoviště) Zvýšení kvality vzdělávání a přínosů výzkumu pro společnost Posílení konkurenceschopnosti regionálních pracovních sil optimalizací nabídky vzdělávání (spolupráce vzdělávacích institucí, optimalizace a koordinace výuky) PRIORITNÍ OBLAST č. 2 ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ 2. NEDOSTATEČNÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PROVÁZÁNÍ S TRHEM PRÁCE

8 Zintenzívnění péče o všechny složky životního prostředí, zvýšení jejich šetrného využití s důrazem na trvalou udržitelnost a ochranu prostředí Specifický cíl Vybudování efektivního integrovaného systému pro nakládání s odpady v území (prevence vzniku odpadů, zpracování, materiálové a energetické využití odpadu, optimalizace svozu odpadů) Ochrana a zvyšování kvality životního prostředí s důrazem na prevenci povodňového rizika (vybudování integrovaného varovného systému, protipovodňová ochrana) PRIORITNÍ OBLAST č. 3 ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST ÚZEMÍ 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ odpady povodně

9 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a komunikace nositele IN Popis realizace partnerské spolupráce Popis způsobu předvýběru projektových záměrů Monitorování a hodnocení plnění strategie  TYPOVÉ PROJEKTY  SEA  HARMONOGRAM (2015 – 2020)  FINANČNÍ ČÁST  MAPA RIZIK FINALIZACE IPRÚ IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 01/2015

10


Stáhnout ppt "Nástroj pro realizaci IS rozvoje území. Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více."

Podobné prezentace


Reklamy Google