Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika v České republice a Evropské unii 5 Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika v České republice a Evropské unii 5 Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika v České republice a Evropské unii 5 Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Základními informačními zdroji pro zpracování NRP jsou dokumenty vlády ČR, jednotlivých ministerstev a Evropské komise: A. Strategie hospodářského růstu ČR, Konvergenční program ČR, Makroekonomická prognóza, Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006, Ex ante a SEA hodnocení NRP 2004 – 2006, Třetí kohezní zpráva, AbCap - Závěrečná zpráva o absorpční kapacitě, Lisabonská strategie, Zpráva Wima Koka k realizaci Lisabonské strategie, Postup přípravy ČR na čerpání finančních prostředků ze SF a FS v letech 2007-2013, Hlavní směry hospodářské politiky EU, Evropská strategie zaměstnanosti, Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, Návrhy nařízení ke strukturálním fondům (všeobecné, ERDF, ESF, FS, ESPS), Návrh nařízení k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova a Evropskému fondu rybářství. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Základními informačními zdroji pro zpracování NRP jsou dokumenty vlády ČR, jednotlivých ministerstev a EK: B. Strategie a koncepce resortů: Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, Národní akční plán zaměstnanosti, Národní akční plán sociálního začleňování, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Národní program výzkumu a vývoje, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Bezpečnostní strategie ČR, Národní akční plán boje proti terorismu, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, Strategie regionálního rozvoje, Státní informační a komunikační politika, Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4 Základními informačními zdroji pro zpracování NRP jsou dokumenty vlády ČR, jednotlivých ministerstev a Evropské komise: Pokračování B. Strategie a koncepce resortů: Státní politika životního prostředí ČR, Průmyslová politika, Národní program výzkumu a vývoje, Národní inovační politika ČR, Podmínky pro formulování Strategie Fondu soudržnosti v období 2007 – 2013, Státní politika životního prostředí ČR, Dopravní politika ČR, Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR, Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS a další dokumenty. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5 Základními informačními zdroji pro zpracování NRP jsou dokumenty vlády ČR, jednotlivých ministerstev a EK: C. Výstupy projektů evaluace RPS: Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR, Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS, Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch, Hodnocení indikátorů a vyhodnocování jejich nastavení, Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém; D. Výstupy projektů oddělení programování RPS: Disparity, Vyvážený rozvoj venkova, Urbánní systémy EU a ČR, Prevence rizik, Dostupnost vybraných statků a služeb, Integrované projekty. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 Základními informačními zdroji pro zpracování NRP byly dokumenty vlády ČR, jednotlivých ministerstev a Evropské komise: E. Statistické údaje ČSÚ a Eurostatu, materiály ČNB, studie vědeckovýzkumných pracovišť, strategie a programy rozvoje krajů, Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů, Regionální inovační strategie krajů, Koncepce rozvoje cestovního ruchu krajů a další dokumenty za kraje a regiony soudržnosti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Úkol byl rozdělen do sedmi částí : 1) Posouzení obsahu a formy současného NRP 2004-2006 ve světle současných trendů v EU pro období 2007-2013 a následné zpracování socioekonomické analýzy. 2) Zpracování SWOT analýzy s vazbou na doporučení Evropské komise ke strukturálním intervencím po roce 2006. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 Úkol byl rozdělen do sedmi částí : 3) Návrh klíčových/prioritních oblastí NRP (Strategické prioritní části včetně průřezových problematik jako životní prostředí). 4) Variantní návrh zaměření operačních programů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 Úkol byl rozdělen do sedmi částí : 5) Návrh rozložení finančních zdrojů mezi prioritní oblasti. 6) Variantní návrh institucionální struktury pro alokace veřejných zdrojů z rozpočtů Evropské komise, vlády ČR, krajů, obcí a ostatních zdrojů veřejného i soukromého sektoru. 7) Doporučení pro zpracovatele Národního strategického referenčního rámce a indikativní stanovení částí NRP, které jsou vhodné pro využití při tvorbě NSRR. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ I.Analýza současné situace: 1 Všeobecná charakteristika 2 Makroekonomická analýza a prognóza 3 Podnikání a znalostní ekonomika 4 Rozvoj lidských zdrojů a situace na trhu práce 5 Dostupnost infrastruktury a udržitelnost 6 Regionální disparity, soudržnost a urbánní problematika 7 Vazby na rozvoj venkova a rybářství 8 Životní prostředí 9 Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ II. SWOT analýza : 1 SWOT analýza 1 SWOT analýza 2 Komentář ke SWOT analýze 2 Komentář ke SWOT analýze III. Cíle, strategie, priority: Stanovení globálního cíle, strategie a priorit NRP – na základě výsledků vyplývajících z aktivit I a II a v souladu s materiály EU a ČR Stanovení globálního cíle, strategie a priorit NRP – na základě výsledků vyplývajících z aktivit I a II a v souladu s materiály EU a ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ IV. Zaměření operačních programů:  Variantní návrh zaměření operačních programů V. Stanovení optimálního rozložení finančních zdrojů VI. Variantní návrh institucionální struktury Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13 HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ VII. Doporučení pro zpracovatele NSRR a indikativní stanovení částí NRP, které bude vhodné využít při tvorbě NSRR VIII. Finalizace dokumentu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Národní rozvojový plán České republiky pro léta 2007 - 2013 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Regionální politika v České republice a Evropské unii 5 Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google