Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů."— Transkript prezentace:

1 Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů

2 evaluační plán RPS (r. 2005) (přelom roku 2004/2005) zpracování klíčového dokumentu evaluace RPS: “Evaluační plán Rámce podpory Společenství 2004-2006 – Aktivity evaluace pro rok 2005.” návaznost na dokument: “Aktivity evaluačního plánu RPS 2004-2006 pro rok 2004”. (12. leden 2005) schválení MV RPS Hlavními cíli aktivit evaluace RPS pro r. 2005 je poukázat na slabá místa a problémy při implementaci intervencí strukturální pomoci v ČR, vytvořit odborné podklady pro úpravu stávajícího systému implementace a podpořit aktivity plánování programového období 2007-13

3 projekty evaluačního plánu RPS Projekt 1/04: Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch Stav: Projekt je po vstupní fázi prací (analýza dokumentů a dat; zahájen výzkum) (zpracovatel – EURION o.s.). Proběhly metodické schůzky a dílčí jednání ke specifickým požadavkům realizace jednotlivých částí za účasti zpracovatele, Evaluační jednotky SF, odborné skupiny a OPů. Projekt 3/04: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS Stav: Po schválení metodiky realizace byla zahájena výzkumná část projektu. Pro výzkum byly zpracovateli poskytnuty údaje MSSF Central (potřebné detailní informace operačních programů nejsou k dispozici). Výstupy analýzy jsou projednávány se členy odborné skupiny. Ukončení: VIII. 2005 Ukončení: VII.-VIII.2005 Projekt 2/04: Odborná konzultační a metodická pomoc při evaluaci problematiky HP Stav: Projekt byl dokončen v lednu 2005 předáním materiálu s názvem „Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praxe a zkušenosti s hodnocením“. Připravuje se tisk publikace

4 projekty evaluačního plánu RPS Projekt 4/04: Analýza a vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti ČR Stav: Projekt byl dokončen v květnu 2005, na základě výsledků průzkumu mezi subjekty relevantními pro inovace a VaV a navazujících analýz byly identifikovány bariéry, a formulována doporučení k jejich odstranění a pro potřeby vyjednávání o zaměření intervencí SF. Projekt 5/04: Vyhodnocení současného rozložení národních a strukturálních rozvojových programů EU Stav: Po provedení mapování, základní analýzy programů a hloubkové analýzy jsou ve finální fázi projektu dokončována doporučení. Projekt 6/04: Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení Stav: Probíhají práce na projektu podle metodiky schválené odbornou skupinou. Zpracovatelem byla představena analýza současného stavu, která je upřesňována s jednotlivými operačními programy. Ukončení:VI. 2005

5 projekty evaluačního plánu RPS Projekt 1/05: Doporučení analýz a evaluací pro operační programy Charakteristika: Cílem projektu je na základě závěrů předcházejících evaluačních projektů formulovat doporučení pro operační programy v současném programovém období a vytvořit metodiku pro přípravu operačních programů období 2007 – 2013. Stav: byly zahájeny práce na projektu Ukončení: X. 2005 Projekt 2/05: Ex-ante evaluace program. dokumentů pro programové období 2007-13 Charakteristika: Cílem projektu je včasné zabezpečení interakce mezi zpracovateli jednotlivých programových dokumentů a odborníky na problematiku za účelem posouzení reálnosti dosažení stanovených cílů intervencí finančních prostředků. Stav: probíhá zadávací řízení Ukončení: XII. 2006

6 projekty evaluačního plánu RPS Projekt 4/05: Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS Charakteristika: Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS bude navazovat na detailní hodnocení realizace připravované jednotlivými operačními programy dle požadavků EK. Stav: 10.května 2005 byl vybrán zpracovatel, byly zahájeny práce na projektu Projekt 3/05: SEA programových dokumentů pro programové období 2007-2013 Charakteristika: Hlavním výstupem projektu bude vyhodnocení vlivu NRP na životní prostředí a veřejné zdraví v ČR. Plnění zadání bude uskutečňováno v součinnosti s týmem připravujícím návrh NRP a s týmem zpracovávajícím ex-ante evaluaci NRP. Stav: Připravuje se první návrh zadání pro výběrové řízení posuzovatele Ukončení: XII. 2006 Ukončení: V. 2006

7 projekty evaluačního plánu RPS Projekt 5/05: Hodnocení předpokládaných sociálně ekonomic- kých dopadů intervencí politiky HSS makroekon. modelem Charakteristika: Požadavkem EK je zpracování makroekonomického modelu dopadu intervencí SF v ČR. Vzhledem ke standardnímu využití modelu Hermin pro EU i členské státy bude tento model aplikován i na podmínky ČR. Stav: Byla zahájena příprava zadání (ToR) projektu. Ukončení: IV. 2006 Další aktivity -budování evaluační kapacity ČR dva tréninkově-konzultační programy, které byly zajištěny zahraničními experty z Nizozemí a Irska. pracovníci evaluace RPS se aktivně účastnili mezinárodní konference o evaluaci ve Velké Británii (uveřejněn článek za ČR) konzultační ZPC do Irska (CSF/NDP Evaluation Unit), Velké Británie ( ŘO OP SV Anglie) a na Slovensko (ŘO RPS – eval. jedn.).


Stáhnout ppt "Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google