Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Maříková katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mechanismy evaluace kulturních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Maříková katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mechanismy evaluace kulturních služeb."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Maříková katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hana.marikova@centrum.cz Mechanismy evaluace kulturních služeb

2 Obsah Představení projektu Kulturní služba Problematika evaluace kultury v českém prostředí Mechanismy evaluace kulturních služeb v obcích a městech ČR

3 Představení projektu záměr dlouhodobého projektu „Vytvoření a ověření mechanismu evaluace nabídky veřejných kulturních služeb“ součástí plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014, plnění opatření 2.1. Mechanismus evaluace nabídky veřejných kulturních služeb. MK ČR ve spolupráci s katedrou kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rešerše systému podpory kultury ve městech ČR rešerše stávajících mechanismů sledování a vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb

4 Mechanismy evaluace kulturních služeb v°obcích vyhodnocování kvality, účelnosti a efektivity na úrovni měst a obcí existence koncepčních dokumentů zahrnujících kulturní služby a zejména kritérií pro vyhodnocování (evaluačních mechanismů) webové stránky vícestupňový výběr – Malý lexikon obcí (ČSÚ) informace ze 111 obcí CÍLE REŠERŠE SBĚR DAT

5 Mechanismy evaluace kulturních služeb v°obcích – Hlavní zjištění zajištění kulturních služeb jako samozřejmá složka činnosti obcí bez další pozornosti podíl prostředků na kulturu a jejich struktura jsou jen výjimečně zjistitelné absence koncepčních materiálů zabývajících se podporou a rozvojem kultury nejsou nastavena kritéria evaluace

6 Mechanismy evaluace kulturních služeb v°obcích – Hlavní zjištění existence systému grantové podpory - v obcích nad 20tisíc obyvatel grantovým systémem - jen velmi malá část prostředků na kulturu kritéria pro hodnocení grantových projektů (předběžná evaluace) – třetina dokumentů velmi malý počet uveřejněných výročních zpráv kulturních institucí pouze 5 měst uvedlo evaluaci jako jeden z cílů některého z°orgánů dominance sledování ekonomických ukazatelů bez užší vazby na ukazatele výkonové zjišťování názorů veřejnosti – 9 měst

7 Veřejná kulturní služba termín od 60.let EU - fakticky se nesetkáváme obvykle bez bližšího upřesnění obsahu výčet oborů činností

8 Veřejná kulturní služba Služby spočívající ve: A)zpřístupňování (tj.ochraně, zpracování, interpretaci, prezentaci a animaci) kulturních statků (v podobě výsledků umělecké tvorby a kulturního dědictví) veřejnosti, B)získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování (tj. distribuci, pronajímání a půjčování) nosičů informací, sloužících k uspokojování kulturních potřeb veřejnosti, C)organizaci příležitostí pro zvyšování a rozšiřování kulturní kompetence veřejnosti prostřednictvím její aktivní spoluúčasti na tvůrčích a tvořivých kulturních aktivitách.

9 Veřejná kulturní služba Zákon 203/2006 Sb. O některých druzích podpory kultury, (§ 2) Veřejné kulturní služby Veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v°získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

10 Veřejná kulturní služba - Vlastnosti obecná dostupnost kvalita kontinuita ekonomická dostupnost pluralita

11 Problematika evaluace kultury problematika evaluace ve veřejném sektoru novou záležitostí rozvoj v souvislosti se strukturálními a dalšími fondy EU VB – Kulturní a kreativní průmysly, Sociální dopady kultury zpřehlednění výdajů do této oblasti Evaluace – proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Monitoring Definování indikátorů (zdrojů, výstupů, výsledků, dopadů)

12 Problematika evaluace kultury v českém prostředí Státní kulturní politika - jedním z úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 - Vytvoření metodiky řízení a způsobu evaluace činnosti stávajících uměleckých příspěvkových organizací MK Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015 – akcent na vytvoření nástrojů pro hodnocení současných forem podpory kultury a umění

13 Problematika evaluace kultury v českém prostředí Výzkumy mezi odbornou veřejností a obyvateli – Plzeň, Praha, Ostrava Strategické a koncepční dokumenty – problematika evaluace pouze naznačena bez udání konkrétních mechanismů NIPOS – analýza poznatků o obecné úloze a postavení veřejných kulturních služeb v sociálně ekonomickém rozvoji regionů


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Maříková katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mechanismy evaluace kulturních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google