Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA 2004 PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA 2004 PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA."— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA 2004 PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA 2004 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ŘÍDICÍ ORGÁN RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ

2 PROGRAM PRVNÍHO ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RPS (1. ČÁST) 15:00 - 15:20 ÚVOD * PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ * PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ * PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 15:20 - 16:10 INFORMACE O ZAHÁJENÍ REALIZACE NÁSTROJŮ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU * STRUKTURÁLNÍ FONDY * STRUKTURÁLNÍ FONDY * FOND SOUDRŽNOSTI * FOND SOUDRŽNOSTI * INICIATIVY ES

3 PROGRAM PRVNÍHO ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RPS (2. ČÁST) 16:30 - 17:15 PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK A SCHVÁLENÍ DOKUMENTŮ * JEDNACÍ ŘÁD MV RPS * JEDNACÍ ŘÁD MV RPS * KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN * KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN * EVALUACE RPS * EVALUACE RPS * TECHNICKÁ POMOC RPS * TECHNICKÁ POMOC RPS 17:15 - 17:40 ITALSKÉ ZKUŠENOSTI – PŘÍKLADY BODŮ JEDNÁNÍ ITALSKÉHO MV RPS 17:40 – 17:55 RŮZNÉ

4 INFORMACE O ZAHÁJENÍ REALIZACE NÁSTROJŮ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU * STRUKTURÁLNÍ FONDY * FOND SOUDRŽNOSTI * INICIATIVY ES Mgr. ARNOŠT MARKS, Ph. D. vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj

5 INFORMACE O ZAHÁJENÍ REALIZACE NÁSTROJŮ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU 1.STRUKTURÁLNÍ FONDY - STAV PŘIPRAVENOSTI IMPLEMENTAČNÍCH STRUKTUR - PŘIPRAVENOST POSTUPŮ A METODICKÝCH MATERIÁLŮ - PŘIPRAVENOST POSTUPŮ A METODICKÝCH MATERIÁLŮ - VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O - VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY POSKYTNUTÍ PODPORY - SITUACE V PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ PRO STRUKTURÁLNÍ - SITUACE V PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ PRO STRUKTURÁLNÍ FONDY FONDY 2. FOND SOUDRŽNOSTI 3. INICIATIVY ES - INTERREG IIIA - INTERREG IIIB - INTERREG IIIB - INTERREG IIIC - INTERREG IIIC

6 JEDNACÍ ŘÁD MV RPS VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

7 KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN RPS 2004 - 2006 * POVINNOST VYPLÝAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ EK 1159/2000 1159/2000 * RÁMEC PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI A PUBLICITY POMOCI ZE SF EU PUBLICITY POMOCI ZE SF EU * VÝCHODISKA: KAPITOLA 7 NRP, KAPITOLA 6.1.2.3. RPS

8 OBSAH CÍLE * KRÁTKODOBÉ / SPECIFICKÉ * DLOUHODOBÉ / GLOBÁLNÍ OBSAH A STRATEGIE INFORMAČNÍCH OPATŘENÍ * VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍ * INFORMAČNÍCH AKTIVIT (RPS / OP)

9 CÍLOVÉ SKUPINY * ŠIROKÁ VEŘEJNOST * ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY / ŘÍDICÍ ORGÁNY * OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ * * ODPOVĚDNOSTI ZA PROVÁDĚNÍ KAP RPS

10 * RÁMEC PRO VYHODNOCOVÁNÍ KAP RPS INDIKÁTORY VÝSTUPU, VÝSLEDKU A DOPADU * INDIKATIVNÍ ROZPOČET TA PRO RPS * PLÁN AKTIVIT NA ROK 2004

11 PŘIPOMÍNKY ZE STRANY ČLENŮ MV RPS MŠMT * FORMÁLNÍ ZPŘESNĚNÍ TEXTU * V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ AKCEPTOVÁNY

12 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Evaluace a technická pomoc RPS Odbor Rámce podpory Společenství Mgr. Arnošt Marks, PhD. - vrchní ředitel sekce RPS a ředitel odboru Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová - Vedoucí oddělení Tel.: +420224861214, E-mail: eva.pisova@mmr.cz Ing. David Grolig - zpracovatel části 1: “Evaluace” Mgr. Michal Kokeš - zpracovatel části 2: “Technická pomoc” Ing.Mario Hládek - zpracovatel Manuálu realizace TP RPS připomínky zapracovány ke dni 3. května 2004

13 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK - Evaluace RPS Přesuny finančních zdrojů položek do období roku 2005

14 Návrh na nové zařazení položky: Odborná konzultační a metodická pomoc při evaluaci problematiky horizontálních priorit Činnost bude pokrývat: A) odbornou a konzultační činnost při přípravě metodik sledování HP v rámci operačních programů SF; B) vymezení obsahu, formátu a četnosti hodnotících zpráv HP; C) spolupráci na přípravě monitorovacích indikátorů HP pro budoucí programovací období; D) zpracování doporučení evaluačních postupů pro horizontální politiky EU. Navrhovaná výše této položky činí 9.000,- €. Pro krytí budou použity rezervní, popř. metodologické zdroje technické pomoci.

15 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK - Technická pomoc RPS Rozdělení prostředků v tabulkách materiálu Technická pomoc RPS pro období 2004-2006

16 ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK - Technická pomoc RPS Rozdělení prostředků v tabulkách materiálu Technická pomoc RPS pro období 2004-2006 Tab. 2

17

18 ITALSKÉ ZKUŠENOSTI PŘÍKLADY BODŮ JEDNÁNÍ ITALSKÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU RPS

19 MOŽNÉ BODY JEDNÁNÍ PRO DALŠÍ ZASEDÁNÍ MV RPS * STAV IMPLEMENTACE OP * FINANČNÍ ŘÍZENÍ * PROCEDURY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK * TECHNICKÁ POMOC, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ * ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI A PUBLICITY


Stáhnout ppt "PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA 2004 PRVNÍ ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ 18. KVĚTNA."

Podobné prezentace


Reklamy Google