Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty na podporu cílů vzdělávací politiky ČR v kontextu Lisabonské strategie a dalších iniciativ EU Jana Švecová MŠMT odbor pro záležitosti EU 20.října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty na podporu cílů vzdělávací politiky ČR v kontextu Lisabonské strategie a dalších iniciativ EU Jana Švecová MŠMT odbor pro záležitosti EU 20.října."— Transkript prezentace:

1 Projekty na podporu cílů vzdělávací politiky ČR v kontextu Lisabonské strategie a dalších iniciativ EU Jana Švecová MŠMT odbor pro záležitosti EU 20.října 2004

2 Evropský sociální fond rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti podpora rovných příležitostí pro všechny podpora rovných příležitostí pro všechny podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součástí politiky celoživotního vzdělávání podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součástí politiky celoživotního vzdělávání podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly opatření na zlepšení přístupu žen opatření na zlepšení přístupu žen

3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí příležitostí Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Priorita 4 Adaptabilita a podnikání

4 Východiska pro formulaci opatření v oblasti vzdělávání Lisabonský proces Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR

5 Priorita 3:Rozvoj celoživotního učení gesce MŠMT Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 73 mil EURO, tj. 2264 mil. Kč

6 Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 24 mil. EURO, tj. 755 mil. Kč 24 mil. EURO, tj. 755 mil. Kč

7 Opatření 3.1 Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství

8 Opatření 3.1 pokračování Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Zřízení a podpora Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

9 Opatření 3.2 Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Rozvoj učitelských studijních programů Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

10 Schéma realizace opatření v gesci MŠMT Řídící orgán MPSV Konečný příjemce Skupina II MŠMT Zprostředkující subjekt MŠMT Monitorovací výbor OP RLZ Konečný příjemce Skupina III MŠMT Konečný příjemce PC Praha

11 Typy projektů NárodníSystémové Grantové schéma

12 Rozdělení prostředků pro opatření 3.1 a 3.2 Národní projekty 23,5 % Systémové projekty 18,0 % Grantová schémata 58,5 %

13 Lhůty pro výběr projektů a přípravu pro realizaci Národní projekty: systémové projekty: 2 měsíce Granty: 5 měsíců

14 Finanční limity a délka trvání Národní a systémové projekty: Národní a systémové projekty: bez limitu Granty: min: 500 tis. Kč max: 10 mil. Kč Maximálně: 2 roky 2 roky

15 Financování projektu Vyplácení prostředků ex post na základě žádostí doložených účetními doklady na základě žádostí doložených účetními doklady Termíny žádostí o platbu dle smluv Předfinancování projektů formou záloh

16 Aktuální stav využívání prostředků ESF resortem školství 11. srpna 2004 – vyhlášení opatření v gesci MŠMT MŠMT 13.srpna 2004 – vyhlášení výzvy k předkládání systémových projektů systémových projektů 1. září 2004 – schválení a zahájení realizace systémových projektů PILOT Z a HODINA systémových projektů PILOT Z a HODINA 15.října 2004 – vyhlášení výzvy k předložení grantových schémat grantových schémat

17 Kontakty a další informace MŠMT ČR - odbor pro záležitosti EU www.msmt.cz - odkaz Evropský sociální fond - odkaz Evropský sociální fond E-mail: esf@msmt.cz esf@msmt.cz


Stáhnout ppt "Projekty na podporu cílů vzdělávací politiky ČR v kontextu Lisabonské strategie a dalších iniciativ EU Jana Švecová MŠMT odbor pro záležitosti EU 20.října."

Podobné prezentace


Reklamy Google