Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Zbyněk Prokop Seminář "JPD 3 - možnosti získání podpory" 19. října 2004 Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Územní působnost JPD 3 – Cíl 3 v ČR

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Územní působnost JPD 3 35% alokace JPD 3 – území JPD 2

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Územní působnost JPD 2

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priority JPD 2 1.Revitalizace a rozvoj městského prostředí 2.Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území 3.Technická pomoc

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Klíčové dokumenty  Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II - hl. m. Praha (JPD 3)  Programový dodatek JPD 3

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priority JPD 3 1. Aktivní politika zaměstnanosti 2. Sociální integrace a rovné příležitosti 3. Rozvoj celoživotního učení 4. Adaptabilita a podnikání 5. Technická pomoc

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priority a opatření JPD 3 5. Technická pomoc 1. Aktivní politika zaměstnanosti 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 2. Sociální integrace a rovné příležitosti 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.2 Sladění rodinného a pracovního života 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (tzv. Globální grant) 3. Rozvoj celoživotního učení 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 4. Adaptabilita a podnikání 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť 4.3 Rozvoj cestovního ruchu

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet JPD 3 %mil. €mil. Kč Aktivní politika zaměstnanosti 1618,8582,2 Sociální integrace a rovné příležitosti 2428,2874,2 Rozvoj celoživotního učení 2934,11057,1 Adaptabilita a podnikání 2630,6948,6 Technická pomoc55,8179,8 Celkem100117,63645,6

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace JPD 3 Řídicí orgán  Ministerstvo práce a sociálních věcí Platební orgán  Ministerstvo financí Platební jednotka  Ministerstvo práce a sociálních věcí Zprostředkující subjekty  Správa služeb zaměstnanosti (P1 a P2)  Magistrát hl. m. Prahy (P2, P3 a P4)  Nadace pro rozvoj občanské společnosti (P2) Koneční příjemci

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Distribuční mechanismy JPD 3 Přímé přidělení  Systémové, národní a regionální projekty  Pro tzv. určené konečné příjemce dle Programového dodatku JPD 3 Grantová schémata  Grantové výzvy  grantové projekty  Koneční příjemci dle skupin určených v Programovém dodatku JPD 3

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Zbynek.Prokop@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google