Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství www.esfcr.cz www.msmt.cz www.strukturalni-fondy.cz

2 Globální cíl Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

3 Specifické cíle Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

4 Co se bude podporovat? Priorita č. 1: Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Priorita č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Partnerství a sítě Priorita č. 3: Další vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Priorita č. 4a a 4b: Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a RLZ ve VaV 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Priorita č. 5a a 5b: Technická pomoc (cíl Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 5.2 Informovanost a publicita programu 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

5

6 Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání - realizace Metodická podpora v rámci kurikulární reformy – multikulturní výchova, IT, jazykové dovednosti, sociokulturní znevýhodnění, speciální vzdělávací potřeby Korekce a inovace – klíčové kompetence – monitorování, hodnocení, autoevaluace a zjišťování kvality,podpora partnerství a síťování škol s ostatními institucemi a trhem práce Implementace do mezinárodních programů

7 Prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání - realizace Rovné příležitosti - IVP, romské etnikum, SVP a nadaní žáci X rasismu a xenofobii Podpora environmentální a multikulturní výchovy, výuka cizinců „záchytné sítě“ x odchodu z počátečního vzdělávání – zájmové a neformální VZD, kariérové poradenství Manažerské schopnosti

8 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Flexibilita a kreativita absolventů Propojení VOŠ s VŠ systémem Bc. Programy – prakticky zaměřené Mgr. A DSP – pro VaV moduly pro netradiční studenty - starší a již zaměstnané Podpora partnerství a síťování – VaV instituce, soukromý sektor

9 2.2 Vysokoškolské vzdělávání - 1. část Podporované aktivity: Podpora utváření kvalitních týmů. Inovace studijních programů. Rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání se zvláštním důrazem na technické obory Zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia. Realizace programů reagujících na potřeby trhu práce. Rozšíření výuky v cizích jazycích. Rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím. Zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů. Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků.

10 2.2 Vysokoškolské vzdělávání -2.část Podpora praxí a stáží studentů vysokých škol u zaměstnavatelů. Posílení role vysokých škol ve výzkumných činnostech. Motivace žáků k přípravě na studium technických a přírodovědných oborů prostřednictvím spolupráce vysokých škol se základními a středními školami Zavádění a realizace systémů hodnocení kvality. Rozvoj informačních a poradenských služeb o vzdělávacích příležitostech na jednotlivých vysokých školách a o uplatnění jejich absolventů na trhu práce.

11 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Podporované aktivity: Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje. Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. Zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem. Podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí. Aktivity směřující k využití a popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

12 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Posílení konkurenceschopnosti ekonomiky Podnikatelství, jazykové dovednosti IT Posílení trhu dalšího vzdělávání a poradenství Zájmové a neformální vzdělávání

13 Prioritní osa 4a a 4b Systémový rámec celoživotního učení Propojení s regionálními programy

14 Prioritní osa 5a a 5b Technická pomoc Řízení, implementace, kontrola, monitorování, hodnocení a publicita –propojení s regionálními programy

15 Kdo si bude moci o podporu žádat? Ústřední orgány státní správy Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje Města a obce Školy a školská zařízení Nevládní neziskové organizace Profesní organizace zaměstnavatelů Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Zaměstnavatelé Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centra Zdravotnická zařízení Vědecké a výzkumné instituce


Stáhnout ppt "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google