Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Evropský sociální fond v ČR Programovací období 2007-2013 Mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Evropský sociální fond v ČR Programovací období 2007-2013 Mezinárodní."— Transkript prezentace:

1 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Evropský sociální fond v ČR Programovací období 2007-2013 Mezinárodní konference HIV – práce a sociální aspekty Praha 9. března 2007

2 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Strukturální fondy EU Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti je uváděna v život prostřednictvím strukturálních fondů 3 cíle politiky EU

3 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Strukturální fondy EU 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou realizovány prostřednictvím fondů EU: 1. ERDF = Evropský fond regionálního rozvoje 2. ESF = Evropský sociální fond (1960) Fond soudržnosti – je doplňkovým fondem, který stojí vedle SF, je určen na velké investiční projekty v oblasti životního prostředí

4 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Reforma Cílů politiky soudržnosti EU Čl. 3-7 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Iniciativy ES (Equal, Interreg atd.) 2000 - 20062007 - 2013 Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce

5 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Klíčové dokumenty Nařízení EU  Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ESF – č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006  Nařízení k jednotlivým fondům Evropského parlamentu a Rady (ES)  Prováděcí nařízení EK Strategické dokumenty EU a ČR  Strategické obecné zásady Společenství (CSG)  Národní rozvojový plán (NRP)  Národní strategický referenční rámec (NSRR/NSRF)

6 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Evropský sociální fond Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje: - Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce - Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce - Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce - Celoživotní vzdělávání - Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly - Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání - Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce - Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

7 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Programové období 2007 - 2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - MPSV Operační program Praha - Adaptabilita Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - MŠMT Operační program Rozvoj lidských zdrojů Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Operační program Praha - Konkurenceschopnost Jednotný programový dokument pro Cíl 2 2004 - 20062007 - 2013

8 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Alokace na obyvatele a rok 2007 -2013 ČR bez PrahyPraha 269 + 123 € 51 + 123 €

9 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy ESF - příspěvek EU Operační programPříspěvek EU v € Míra kofinancování 1Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2,6 mld.85 % 2Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1,8 mld.85 % 3Operační program Praha - Adaptabilita 121 mil.85 %

10 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Rozpočet - OPPA Prioritní osaPříspěvek EU v € Národní zdroje v € Celkové zdroje v € Míra kofinancování 1Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 46,008,1254,1285 % 2Podpora vstupu na trh práce 35,106,1941,3085 % 3Modernizace počátečního vzdělávání 35,106,1941,3085 % 4Technická pomoc 4,840,85 5,6985 % Celkem121,0521,36142,4185 %

11 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy OPPA - 1. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  Oblasti podpory  Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání  Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu  Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Inovace organizace práce  Efektivní veřejná správa města  Uznatelné cílové skupiny  Zaměstnanci  Zájemci o podnikání  Zaměstnavatelé  Sebezaměstnaní  Profesní a zájmová sdružení  Studenti  Příjemci  Podnikatelské subjekty  Veřejná správa  Nestátní neziskové organizace  Profesní a zájmová sdružení  Školy

12 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy OPPA - 2. Prioritní osa Podpora vstupu na trh práce  Oblasti podpory  Začleňování znevýhodněných osob  Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  Spolupráce se zaměstnavateli  Podpora rozvoje sociální ekonomiky  Globální grant  Uznatelné cílové skupiny  Znevýhodněné osoby  Nezaměstnaní  Pracovníci v sociálních službách  Poskytovatelé sociálních služeb  Zaměstnavatelé  Příjemci  Nestátní neziskové organizace  Veřejná správa  Podnikatelské subjekty

13 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy PO 2: „Podpora vstupu na trh práce“  Začleňování znevýhodněných osob  poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, služby následné péče atd.)  dalších aktivit, které přispívají k integraci znevýhodněných osob  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách  rozvoj a inovace metod práce s klienty  podpora organizací související s transformací sociálních služeb  Spolupráce se zaměstnavateli  nové formy zaměstnávání (např. sdílená místa, práce z domova)  podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti)  opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce  Podpora rozvoje sociální ekonomiky  podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky.

14 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy OPPA - 3. Prioritní osa Modernizace počátečního vzdělávání  Oblasti podpory  Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ  Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství  Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách  Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami  Uznatelné cílové skupiny  Žáci  Studenti  Pedagogičtí pracovníci  Odborní pracovníci ve školství  Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Příjemci  Školy  Veřejná správa  Nestátní neziskové organizace

15 www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů EU Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 www.praha-mesto.cz/jpd3 petra.altmannova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Www.oppa.cz www.praha-mesto.cz Odbor fondů EU, oddělení ESF Magistrát hl. m. Prahy Evropský sociální fond v ČR Programovací období 2007-2013 Mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google