Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace projektů Mgr. Jiří Kinský

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávněnost žadatelů a aktivit

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR realizace projektu s dopadem na cílovou skupinu v hl. m. Praze typ žadatele dle specifikace v opatření programu přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu oprávněným partnerem může být právnická i fyzická osoba se sídlem v ČR (EU) Oprávněnost žadatelů

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. Nařízení Komise (ES) č. 1784/1999 o ESF Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů Struktury a systémy Doprovodná opatření 2. Popisem v rámci jednotlivých opatření programového dodatku Oprávněné aktivity

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, zaškolení, zejména osvojení si základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji Zaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí včetně míst v sektoru sociálních služeb Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozvoj a zdokonalování systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Rozvoj předpovídání budoucích změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Struktury a systémy

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Pomoc při poskytování služeb, včetně služeb pečovatelských a služeb zařízení pro závislé osoby Podpora sociálně-vzdělávacímu rozvoji, který usnadňuje přístup na trh práce Zvyšování povědomí o problematice, informovanosti a publicity Doprovodná opatření

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace žádostí

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyhlašovatelé GS MHMPÚP hl. m. Prahy MPSVNROSpřímé přidělení opatření 1.1  ÚP opatření 2.1  SOC MHMP MCSSP opatření 2.2 opatření 2.3  opatření 3.1  SKU MHMP opatření 3.2  SKU MHMP opatření 4.1 opatření 4.2  opatření 4.3 

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Příjem žádostí  kontinuální průběžné předkládání od vyhlášení výzvy do vyčerpání prostředků posuzování jednotlivých žádostí „soutěž v rychlosti“  periodický vyhlašování několika výzev, předkládání vždy do určitého termínu posuzování všech žádostí předložených v příslušné výzvě mezi sebou „soutěž v kvalitě“

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup administrace žádostí Vypracování žádosti Předložení žádosti Formální hodnoceníDoplnění údajů Věcné hodnocení Rozhodnutí o výběru Uzavření smlouvyVyřazení projektu Hodnocení přijatelnosti

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Harmonogram administrace žádostí 1. měsíc2. měsíc3. měsíc4. měsíc5. měsíc6. měsíc7. měsíc Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formální a přijatelnosti Věcné hodnocení Rozhodnutí výběrové komise, Rady a Zastupitelstva HMP Vyhlášení výsledků Uzavření smlouvy

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyhlášení výzvy  pro opatření 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3 vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy  výzva obsahuje podmínky, termíny a místo pro předkládání projektů  velikosti projektů 1 – 15 mil. Kč  Příručka pro žadatele  1. výzva končí 7. ledna

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předložení žádosti  v elektronické podobě (např. CD, disketa)  1 x vytištěný podepsaný originál  předložení pouze osobně na adresu uvedenou ve výzvě (Rytířská 10, Praha 1, 4. p.)

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formální hodnocení žádosti  kompletnost žádosti  doložení všech požadovaných příloh  kontrola počtu stran  podpis oprávněnými osobami

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hodnocení přijatelnosti žádosti  oprávněnost žadatele  územní oprávněnost projektové žádosti  doba trvání projektu není větší než 24 měsíců  požadovaná podpora je v mezích určených ve výzvě  struktura výdajů v souladu s pravidly  soulad s pravidly veřejné podpory

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Kritéria věcného hodnocení

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Věcné hodnocení žádosti kritérium váha kritéria 1. zdůvodnění projektu30 bodů 2. cílová skupina15 bodů 3. realizace projektu16 bodů 4. výsledky a výstupy14 bodů 5. horizontální témata10 bodů 6. vazba na JPD 210 bodů 7. specifické kritérium 5 bodů celkem100 bodů

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zdůvodnění projektu (30)  zdůvodnění záměru (12)  vazba na strategické dokumenty (12)  přínos pro cílovou skupinu (6)

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílová skupina (15)  přiměřenost cílových skupin (10)  zapojení cílových skupin (5)

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Realizace projektu (16)  klíčové aktivity a stádia realizace (5)  monitorování projektu (3)  předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů (2)  publicita (3)  udržitelnost projektu (3)

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky a výstupy (14)  výsledky a výstupy (10)  zajištění výsledků a výstupů (4)

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Horizontální témata (10)  rovné příležitosti (4)  udržitelný rozvoj (2)  informační technologie (2)  místní iniciativy (2)

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vazba na JPD 2 (10)  vazba na území JPD 2 (8)  vazba na projekt JPD 2 (2)

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické kritérium (5)  Určí vyhlašovatel výzvy dle zaměření (5)

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyřazení projektu  nesplnění formálních kritérií (příp. nedoplnění chybějících údajů po výzvě)  nesplnění kritérií přijatelnosti  dosažení méně než 55 bodů ve věcném hodnocení  zamítnutí výběrovou komisí, Radou či Zastupitelstvem HMP

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti

28 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti I  Identifikace operačního programu a výzvy  Identifikace projektu Místo realizace Umístění projektu  Identifikace žadatele Statutární zástupce právnické osoby Úřední adresa Kontaktní osoba - adresa pro doručení  Identifikace partnerů žadatele Úřední adresa

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti II  Popis projektu Zdůvodnění a vazby projektu Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Doprovodná opatření Udržitelnost Rizika  Realizace projektu Popis realizace projektu Složení realizačního týmu Zkušenosti žadatele a partnerů  Harmonogram realizace

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti III  Náklady projektu Rozpočet Náklady na aktivity  Předpokládané zdroje financování  Očekávané efekty projektu Multiplikační efekty Přidaná hodnota  Ukazatele a kvantifikované hodnoty  Další výstupy a výsledky projektu Výstupy Výsledky

31 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formulář žádosti IV  Horizontální témata Rovné příležitosti Životní prostředí Informační společnost Místní iniciativy  Politiky Evropského Společenství Veřejná podpora Veřejné zakázky  Další projekty a žádosti o podporu z veřejných zdrojů  Prohlášení žadatele  Seznam příloh

32 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Jiri.Kinsky@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google