Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor evropských fondů Výroční zpráva Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor evropských fondů Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor evropských fondů Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2006

2 Výroční zpráva RPS za rok 2006 VZ RPS je předkládána EK na základě čl. 34 a 37 Nařízení Rady 1260/1999 Zpráva je ●schvalována Monitorovacím výborem RPS ●zaslána Evropské komisi do 30. června Obsah Zprávy ●definován v čl. 37 Nařízení Rady 1260/1999

3 Hlavní odlišnosti VZ RPS od Výročních zpráv OP : • podrobnější popis vybraných průřezových témat (socio- ekonomický vývoj ČR, soulad s politikami Společenství) • důraz na sledování změn v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci • pokrok ve využívání pomoci sledován z hlediska cílů a prioritních os definovaných v RPS • VZ RPS nepopisuje detailně implementaci na úrovni priorit, opatření a podopatření jednotlivých OP v rámci RPS Výroční zpráva RPS za rok 2006

4 1. Změny v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci •popis makroekonomického vývoje (hospodářský růst, inflace, platební bilance a ekonomická rovnováha, trh práce a produktivita práce) •plnění konvergenčního programu (fiskální politika, měnová politika, maastrichtská konvergenční kritéria) •rozvoj lidských zdrojů (demografický vývoj, trh práce, Evropská strategie zaměstnanosti, vzdělávání, rovné příležitosti) •hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 •důležité změny některých politik •hlavní legislativní změny Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

5 2. Pokrok v provádění pomoci •stručný přehled čerpání prostředků SF v rámci RPS v roce 2006 •sledování realizace cílů a prioritních os RPS prostřednictvím plnění indikátorů ve struktuře:  globální cíle  specifické cíle  horizontální cíle  prioritní osy Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

6 3. Finanční provádění pomoci •finanční naplňování prioritních os •realizace pravidla N+2 (ke konci r. 2006 bylo pravidlo splněno u všech OP, JPD a iniciativ Společenství) •realizace jednotlivých OP spadajících do RPS •porovnání dosažených výsledků jednotlivých OP na základě SMT •stručná informace o výsledcích v rámci Cíle 2, Cíle 3, iniciativ Společenství a FS •finanční kontrola v roce 2006 Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

7 4. Opatření Řídicího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení •stručná informace o činnosti Poradního výboru RPS a jednotlivých pracovních skupin PV RPS •informace o 5. a 6. zasedání MV RPS •nástroje monitorování a monitorovací systém SF v roce 2006 •činnost Evaluační jednotky SF v roce 2006 •publicita a vzdělání v roce 2006 •technická pomoc a příklady úspěšných podpořených projektů Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

8 5. Zajištění shody s politikami Společenství Popis situace a pokroku v oblastech: •hospodářská soutěž •veřejné zakázky •ochrana a zlepšování životního prostředí •rovné příležitosti •evropská politika zaměstnanosti •problematika romské menšiny •společná zemědělská politika Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

9 6. Realizace velkých projektů a globálních grantů Stručná informace o: •globálních grantech v rámci OP RLZ •globálních grantech v rámci JPD 3 •velkých projektech Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

10 7. Přílohy •plnění projektů Evaluačního plánu RPS v roce 2006 •realizace Komunikačního akčního plánu RPS v roce 2006 •seznam zkratek a definic •SMT za jednotlivé OP v rámci RPS Výroční zpráva RPS za rok 2006 Struktura VZ RPS:

11 Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Zoran Nerandžič ředitel Odboru evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční zpráva RPS za rok 2006


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor evropských fondů Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google