Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond soudržnosti EU v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond soudržnosti EU v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do."— Transkript prezentace:

1 Fond soudržnosti EU v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Fond soudržnosti poskytuje podporu členským státům, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství. Hlavním cílem je zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost a stabilizovat jejich hospodářství. Podporuje činnosti v rámci cíle „konvergence“ a nyní podléhá stejným pravidlům v oblasti plánování, řízení a kontroly jako ESF a ERDF. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Fond soudržnosti - vymezení Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_cs.htm

3 V období 2007-2013 působí Fond soudržnosti v Bulharsku, v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, v Portugalsku, v Rumunsku, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku. Španělsko je způsobilé v rámci přechodného režimu, neboť jeho HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU-15. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Fond soudržnosti – působnost Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_cs.htm

4 Fond soudržnosti financuje činnosti v těchto oblastech: - transevropské dopravní sítě, zejména prioritní projekty evropského zájmu určené Evropskou unií; - životní prostředí. Na tomto základě může Fond soudržnosti podporovat též projekty v oblasti energetiky a dopravy, jestliže představují zjevný přínos pro životní prostředí: energetická účinnost, využívání energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj železniční dopravy, podpora intermodální dopravy, veřejné dopravy atd. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Fond soudržnosti – podporované projekty Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_cs.htm

5 Projekty v oblasti transevropských dopravních sítí financované Fondem soudržnosti mají respektovat hlavní směry pro transevropské dopravní sítě, jež přijaly Rada EU a Evropský parlament. Za účelem soustředění úsilí by měla být dána přednost projektům společného zájmu, které jsou vymezeny v rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Fond soudržnosti – specifika – TEN-T Zdroj: Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, odst. 2), ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

6 Zaměření OP v období 2007+ Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) OP Konkurenceschopnost (ERDF) OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 +1 +1

7 Rozdělení finančních prostředků OP Cíl Konvergence Cíl Konvergence Původní návrh Nový návrh podíl mil. EUR podíl OP Životní prostředí 20,00% 5 176,7 19,00% 4 917,9 OP Doprava 21,50% 5 565,0 22,25% 5 759,1 OP Podnikání a inovace 11,75% 3 041,3 11,75% OP Výzkum a vývoj pro inovace 8,00% 2 070,7 8,00% OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10,00% 2 588,4 7,00% 1 811,8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7,00% 1 811,8 7,00% IOP7,50% 1 941,3 6,00% 1 553,0 ROP13,25% 3 429,6 18,00% 4 659,0 OP Technická pomoc 1,00%258,81,00%258,8 OP ŽP a OP Doprava jsou financovány z ERDF a Fondu soudržnosti

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/maps/30_priority_axes_en.htm TEN – T: prioritní projekty v EU

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/maps/30_priority_axes_en.htm TEN – T: příklady prioritních os


Stáhnout ppt "Fond soudržnosti EU v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do."

Podobné prezentace


Reklamy Google