Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán pro Evropu a resortní koncepce výzkumu a vývoje – návrh opatření v kompetenci jednotlivých resortů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán pro Evropu a resortní koncepce výzkumu a vývoje – návrh opatření v kompetenci jednotlivých resortů."— Transkript prezentace:

1 Akční plán pro Evropu a resortní koncepce výzkumu a vývoje – návrh opatření v kompetenci jednotlivých resortů

2 MPO (ve spolupráci se SPD) podílí se na OMC a tvorbě technologických platforem, Iniciativa 2000, monitorování realizace opatření EK vytváření efektivních vazeb mezi VVI, VVŠ a průmyslem, posouzení cílů MSP v národních programech, zlepšení přístupu MSP k úvěrovému a účastenskému financování, rozvoj národních a regionálních programů usnadňujících přístup výzkumných MSP k úvěrům, podpora VaV nadnárodních podniků v ČR, podpora transferu technologií, benchmarking investic do výzkumu v podnicích.

3 účast v OMC, vedení hodnotících ukazatelů pro inovace, příprava statistik o investicích podniků do intelektuálního kapitálu, podpora benchmarkingu investic do výzkumu. ČSÚ

4 Ministerstvo pro místní rozvoj podpora regionů ve strategii výzkumu, Inovace 2010, prioritní zařazení témat výzkumu a inovace do strukturálních fondů (týká se i jiných resortů).

5 Ministerstvo vnitra realizace strategie mobility v rámci ERA, novelizace zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, vstup a pobyt příslušníků třetích států za účelem práce ve výzkumu.

6 Ministerstvo kultury podpora využití autorských práv ve státem financovaném výzkumu, realizace směrnic EU o opatřeních a postupech na ochranu autorských práv, harmonizace určitých aspektů autorského práva a příbuzných ochranných práv v informační společnosti.

7 Úřad průmyslového vlastnictví Implementace směrnic na podporu veřejných výzkumných institucí při vypracování a prosazení zásad vlastnickým práv k výsledkům výzkumu, poskytování licencí, dělení příjmů atd. Implementace případné směrnice o patentovatelnosti vynálezů vytvořených počítačem, přičemž nesmí být ohrožena volná soutěž.

8 Ministerstvo financí optimalizace kombinace různých finančních nástrojů s respektováním různých průmyslových odvětví a s respektováním specifik vývoje v jednotlivých zemích, daňové podněty a změna daňových podmínek pro RK, rozšíření poradenských služeb RK i pro VVI s cílem podpořit je při získávání dalších finančních prostředků, přesnější hodnocení kvality veřejných výdajů, podpora a kontrola nového zaměření veřejných výdajů na znalosti, zejména na výzkum a inovace, realizace akčního plánu finančních služeb.

9 Ministerstvo informatiky Pokračování iniciativ pro e-zadávání veřejných zakázek (potažmo i VaV).

10 Ministerstvo obrany Příprava eventuálního vytvoření evropského mezistátního orgánu pro další rozvoj obrany a příslušného systému veřejných zakázek. Obranné resorty: Příprava evropské agendy pro špičkový výzkum v oblasti globální bezpečnosti a příprava na eventuální vytvoření evropského zařízení pro zadávání výzkumných zakázek v oblasti bezpečnosti.

11 MŽP, MD, MZd, MŠMT a další Podpora přípravy a předávání informací, například o nejlepších disponibilních technologiích pro rozhodující kategorie výrobků. Tyto informace umožní zadavatelům získávat poznatky o technologiích, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům, především v oblastech zdravotnictví, životního prostředí, dopravy a vzdělání, ve kterých je stát často prvním zákazníkem.

12 Všichni poskytovatelé účelové podpory Zrušení předpisů a metod národních programů, které jsou překážkou evropské spolupráce a transferu technologií. Řídící orgány operačních programů SF Průběžné bilance strukturálního fondu z hlediska možných přínosů, které mohou regiony získat z opatření v oblastech výzkumu a inovací.


Stáhnout ppt "Akční plán pro Evropu a resortní koncepce výzkumu a vývoje – návrh opatření v kompetenci jednotlivých resortů."

Podobné prezentace


Reklamy Google