Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinace resortních politik výzkumu a vývoje Seznámení s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008 Ministerstvo školství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinace resortních politik výzkumu a vývoje Seznámení s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008 Ministerstvo školství,"— Transkript prezentace:

1 Koordinace resortních politik výzkumu a vývoje Seznámení s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 MŠMT ve spolupráci s RVV Úřady, které financují výzkum a vývoj: především: MPO, MZd, MZe, MO, MPSV, AVČR, MŽP, MMR, MŠMT, MZV, BIS, MV, SUJB, MD, MK, atd. Úřady, které se podílejí v rámci svých kompetencí na zajišťování výzkumu: MF, ÚPV, ČSÚ, MZV, ÚOHS, ÚTNMSZ, NKÚ, MI, Úřad vlády atd. Asociace a svazy (AVO, SPD, AIP, ČKR, AVŠ atd.) kontaktní organizace, inovační centra, regionální agentury

3 Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004- 2008 (dále NPVaV) formuluje vztah našeho státu k výzkumu a vývoji (VaV) ve střednědobé perspektivě. Politika vyjadřuje zásady vlády pro oblast VaV, ze kterých vychází státní správa při realizaci opatření týkajících se této oblasti. Je určena útvarům ministerstev a jiných správních orgánů i jejich pracovníkům jako východisko pro přípravu resortních koncepcí VaV a pro postupné naplňování jednotlivých cílů a podporu priorit těchto koncepcí.

4 Hlavní části národní politiky: Národní politika v kontextu Lisabonské strategie a Barcelonských cílů. Priority národní politiky. Přímá a nepřímá podpora výzkumu a vývoje. Právní prostředí výzkumu a vývoje. Regionální aspekty. Etika ve výzkumu a vývoji. Infrastruktura výzkumu a vývoje.

5 Veřejné náklady na výzkum a vývoj: 2004: 14 583 876 Kč (0,58% HDP) 2005: 15 814 287 Kč (0,59% HDP) 2006: 17 143 560 Kč (0,60% HDP) Variantní řešení v dalším období: a) nárůst 0,1 % ročně, b) nepravidelný nárůst, který nemusí zajistit splnění Barcelonských cílů. Veřejné prostředky na VaV

6 Přímá podpora výzkumu a vývoje omezit tříštění účelového financování, eliminace překrývání podpory VaV, růst podpory průmyslového výzkumu, nárůst prostředků v období 2005/2006 (cca 1mld) půjde na NPV II, výzkumné záměry na 5-7 let.

7 Nepřímá podpora výzkumu a vývoje hlavní cíl: podpořit soukromé investice na úroveň až 2% HDP do roku 2010 odpisy, osvobození od cla, osvobození od darovací daně placené příjemcem, příjmy z poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví, kombinace podpor malého a středního podnikání, zvýhodněné půjčky, zvýhodněný pronájem státní/regionální infrastruktury, uplatnění zakázek pro VaV v rámci offsetů.

8 Struktura systému výzkumu a vývoje Strukturu vysokých škol a výzkumných ústavů (resortních i AVČR) doplňují technologické parky a BIC, Podpora pracovišť pro přípravu podkladů k tvorbě a realizaci národní politiky, Podpora vysokých škol s vyšším rozsahem výzkumu a lepšími výsledky.

9 Regionální aspekty Role krajů v rámci samosprávné působnosti bude spočívat: ve formulaci regionální strategie rozvoje VAV a získávání prostředků na realizaci, v podpoře přístupu k (nad) národním projektům, v organizaci vědecko-technických parků, v horizontální spolupráci mezi krajskými subjekty v podnikatelské sféře.

10 Zákony v oblasti VaV Zachování platnosti zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a kompetenčního zákona, Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích.

11 Infrastruktura výzkumu a vývoje Knihovny jsou součástí infrastruktury VaV, IS VaV bude součástí informační infrastruktury, Infrastruktura VaV zahrnuje rovněž služby a instituce napomáhající účinnosti a efektivnosti VaV (poradenské kanceláře, agentury, manažerské a podnikatelské poradenství, pracoviště pro ovlivňování vztahů veřejnosti k VaV, vydavatelství a nakladatelství vědecké literatury).

12 Tématické priority NPV II určené Národní politikou VaV ČR na léta 2004 - 2008 bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost, informační a znalostní společnost, kvalita a bezpečnost života, nové materiály a technologie, potřeby České republiky v sociálně- ekonomické oblasti.

13 Průřezové priority NPV II určené Národní politikou VaV 2004 - 2008 lidské zdroje, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, regionální aspekty výzkumu a vývoje, využití výsledků VaV v praxi, hodnocení výzkumu


Stáhnout ppt "Koordinace resortních politik výzkumu a vývoje Seznámení s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008 Ministerstvo školství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google