Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20141 Příprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20141 Příprava."— Transkript prezentace:

1 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20141 Příprava Národní inovační politiky INOVACE 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací 2. prosince 2004 Marek Blažka

2 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20142 Příprava Národní inovační politiky PROČ NIP?  Problém nejen ČR, ale i EU - Lisabonská strategie  Ekonomický pilíř (konkurenceschopnost)  Sociální pilíř  Environmentální pilíř  Hospodářská strategie ČR (INOVACE 2004 - mpř. vlády M.Jahn 30.11.2004) - jedním z pilířů je výzkum a vývoj a inovace  Absence NIP je jedním z důvodu nízké konkurenceschopnosti ČR, nízkého uplatnění výsledků VaV (Analýza 2004 - www.vyzkum.cz) atd.

3 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20143 Příprava Národní inovační politiky HISTORIE  Národní inovační strategie  schválena usn. vl. ze dne 24. března 2004 č. 270  uloženo mpř. vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj, ministru průmyslu a obchodu a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh Národní inovační politiky na léta 2005–2008  velmi obecný dokument ilustrující potřebu inovací  Změna vlády v srpnu 2004:  změna pojetí NIP (konkrétní opatření v krátkodobém horizontu r. 2006 doplněná střednědobými cíli)  vazba na ostatní dokumenty/politiky (Hospodářská strategie ČR, Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na léta 2005- 2008, Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR atd.)  změna termínu - březen 2005 vládě

4 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20144 Příprava Národní inovační politiky HISTORIE - 2 (pokračování)  Jednotlivé kroky uplatňovat co nejdříve  Př.: Odečet výdajů na VaV o dalších 100% od základu daně z příjmů (PS - tisk č. 718, listopad 2004)  Změna řídící struktury NIP - zjednodušení, řídící výbor:  RNDr. Marek Blažka ředitel sekce VaV a lidských zdrojů ÚřVl  doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. viceprezident SP ČR  Mgr. Martin Turnovský, MBA vrchní ředitel MPO  doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. náměstek ministryně MŠMT  Ing. Pavel Komárek, CSc. ředitel TIC  Ing. Pavel Švejda, CSc. generální sekretář AIP  Bc. David Hofman poradce mpř.vlády  Ing. František Hronek, CSc. odbor výzkumu a vývoje a inovací ÚřVl ---  Ing. Miroslav Janeček, CSc. prezident AVO (zpracovatel podkladů)

5 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20145 Příprava Národní inovační politiky ZADÁNÍ NIP  A) Úvod  Odůvodnění politiky, vazby na konkurenceschopnost, vazby na EU atd. (Rada pro Konkurenceschopnost, Lisabonský proces aj. relevantní dokumenty)  B) Bariéry inovací, cíle inovační politiky politiky a nástroje jejich dosažení  Navrhnout a odůvodnit bariéry inovací, podle nich navrhnout cíle politiky a určit nejvhodnější nástroje pro dosažení cílů politiky v krátkodobém horizontu (opatření do r. 2006) a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.  C) Systém hodnocení plnění inovační politiky  Navrhnout systém hodnocení inovační politiky a jejích cílů tak, aby respektoval evropský systém a ukazatele.

6 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20146 Příprava Národní inovační politiky PRACOVNÍ STRUKTURA NIP (kap. B) I. Péče o inovační kulturu I.1Všeobecné vzdělání, příprava na povolání a celoživotní vzdělávání I.2Mobilita studentů, výzkumných pracovníků a učitelů I.3Zapojení stakeholders, ovlivňování vztahů veřejnosti k inovacím I.4Management inovací, rozšiřování inovativních metod managementu I.5Veřejné orgány (státní, regionální) a podpora tvůrců inovační politiky I.6Podpora vzniku a rozvoje klastrů a spolupráce při inovacích II. Vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro inovace II.1Hospodářská soutěž (konkurence) II.2Ochrana práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství II.3Zjednodušení administrativy, odstranění byrokratických překážek II.4Právní a regulační prostředí II.5Financování inovací II.6Daně

7 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20147 Příprava Národní inovační politiky PRACOVNÍ STRUKTURA NIP (kap. B) - 2 (pokr.) III. Zaměření výzkumu na inovace III.1Strategické vize VaV III.2Posilování podnikového výzkumu III.3Start-up technologicky orientovaných podniků III.4Spolupráce výzkum – univerzity – podniky III.5Absorpce technologií v malých a středních podnicích

8 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20148 Příprava Národní inovační politiky SOUHRN - CHARAKTERISTIKA CÍLŮ NIP  KONKRÉTNOST:  Nejen co a proč dělat, ale hlavně jak (konkrétní opatření)  KONCEPČNÍ PROVÁZANOST  Nejen formální odkaz na jiné koncepční dokumenty, ale jejich analýza (zejm. opatření pro podporu inovací)  DŮRAZ NA RYCHLOU ZMĚNU  Převážná část výstupů (ne všechny) do roku 2006  ORIENTACE NA UŽIVATELE - PRŮMYSL aj.  Neinovuje vláda, ale průmysl, cílem NIP je vytvořit mu k tomu podmínky  UCELENÝ SYSTÉM  NIP zahrne i kroky a opatření ve vzdělávání, VaV (DSZV) aj.

9 Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20149 Děkuji za pozornost. www.vlada.cz


Stáhnout ppt "Dr. Marek Blažka – ředitel sekce VaV a lidských zdrojů a odboru VaV a inovací (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)16. prosince 20141 Příprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google