Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Národní inovační politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Národní inovační politiky"— Transkript prezentace:

1 Příprava Národní inovační politiky
INOVACE 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací 2. prosince 2004 Marek Blažka

2 Příprava Národní inovační politiky
PROČ NIP? Problém nejen ČR, ale i EU - Lisabonská strategie Ekonomický pilíř (konkurenceschopnost) Sociální pilíř Environmentální pilíř Hospodářská strategie ČR (INOVACE mpř. vlády M.Jahn ) - jedním z pilířů je výzkum a vývoj a inovace Absence NIP je jedním z důvodu nízké konkurenceschopnosti ČR, nízkého uplatnění výsledků VaV (Analýza atd.

3 Příprava Národní inovační politiky
HISTORIE Národní inovační strategie schválena usn. vl. ze dne 24. března 2004 č. 270 uloženo mpř. vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj, ministru průmyslu a obchodu a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh Národní inovační politiky na léta 2005–2008 velmi obecný dokument ilustrující potřebu inovací Změna vlády v srpnu 2004: změna pojetí NIP (konkrétní opatření v krátkodobém horizontu r doplněná střednědobými cíli) vazba na ostatní dokumenty/politiky (Hospodářská strategie ČR, Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na léta , Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR atd.) změna termínu - březen 2005 vládě

4 Příprava Národní inovační politiky
HISTORIE - 2 (pokračování) Jednotlivé kroky uplatňovat co nejdříve Př.: Odečet výdajů na VaV o dalších 100% od základu daně z příjmů (PS - tisk č. 718, listopad 2004) Změna řídící struktury NIP - zjednodušení, řídící výbor: RNDr. Marek Blažka ředitel sekce VaV a lidských zdrojů ÚřVl doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. viceprezident SP ČR Mgr. Martin Turnovský, MBA vrchní ředitel MPO doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. náměstek ministryně MŠMT Ing. Pavel Komárek, CSc ředitel TIC Ing. Pavel Švejda, CSc generální sekretář AIP Bc. David Hofman poradce mpř.vlády Ing. František Hronek, CSc. odbor výzkumu a vývoje a inovací ÚřVl --- Ing. Miroslav Janeček, CSc prezident AVO (zpracovatel podkladů)

5 Příprava Národní inovační politiky
ZADÁNÍ NIP A) Úvod Odůvodnění politiky, vazby na konkurenceschopnost, vazby na EU atd. (Rada pro Konkurenceschopnost, Lisabonský proces aj. relevantní dokumenty) B) Bariéry inovací, cíle inovační politiky politiky a nástroje jejich dosažení Navrhnout a odůvodnit bariéry inovací, podle nich navrhnout cíle politiky a určit nejvhodnější nástroje pro dosažení cílů politiky v krátkodobém horizontu (opatření do r. 2006) a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. C) Systém hodnocení plnění inovační politiky Navrhnout systém hodnocení inovační politiky a jejích cílů tak, aby respektoval evropský systém a ukazatele.

6 Příprava Národní inovační politiky
PRACOVNÍ STRUKTURA NIP (kap. B) I. Péče o inovační kulturu I.1 Všeobecné vzdělání, příprava na povolání a celoživotní vzdělávání I.2 Mobilita studentů, výzkumných pracovníků a učitelů I.3 Zapojení stakeholders, ovlivňování vztahů veřejnosti k inovacím I.4 Management inovací, rozšiřování inovativních metod managementu I.5 Veřejné orgány (státní, regionální) a podpora tvůrců inovační politiky I.6 Podpora vzniku a rozvoje klastrů a spolupráce při inovacích II. Vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro inovace II.1 Hospodářská soutěž (konkurence) II.2 Ochrana práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství II.3 Zjednodušení administrativy, odstranění byrokratických překážek II.4 Právní a regulační prostředí II.5 Financování inovací II.6 Daně

7 Příprava Národní inovační politiky
PRACOVNÍ STRUKTURA NIP (kap. B) - 2 (pokr.) III. Zaměření výzkumu na inovace III.1 Strategické vize VaV III.2 Posilování podnikového výzkumu III.3 Start-up technologicky orientovaných podniků III.4 Spolupráce výzkum – univerzity – podniky III.5 Absorpce technologií v malých a středních podnicích

8 Příprava Národní inovační politiky
SOUHRN - CHARAKTERISTIKA CÍLŮ NIP KONKRÉTNOST: Nejen co a proč dělat, ale hlavně jak (konkrétní opatření) KONCEPČNÍ PROVÁZANOST Nejen formální odkaz na jiné koncepční dokumenty, ale jejich analýza (zejm. opatření pro podporu inovací) DŮRAZ NA RYCHLOU ZMĚNU Převážná část výstupů (ne všechny) do roku 2006 ORIENTACE NA UŽIVATELE - PRŮMYSL aj. Neinovuje vláda, ale průmysl, cílem NIP je vytvořit mu k tomu podmínky UCELENÝ SYSTÉM NIP zahrne i kroky a opatření ve vzdělávání, VaV (DSZV) aj.

9 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Příprava Národní inovační politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google