Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20141 Nové směřování Lisabonské strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20141 Nové směřování Lisabonské strategie."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20141 Nové směřování Lisabonské strategie se zaměřením na růst a zaměstnanost Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku Úřad vlády

2 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20142 Obsah 1) Makroekonomické srovnání, strukturální indikátory 2) Hodnocení Lisabonské strategie z pohledu ČR 3) Nové směřování Lisabonské strategie

3 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20143 Makroekonomické srovnání Zdroj: OECD

4 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20144 Strukturální indikátory ČR dosahuje dobrých výsledků v ukazatelích:  podíl mládeže ve věku 20 až 24 let s dosaženým středoškolským vzděláním (ČR: 92 % x EU-25: 76,7 %)  výše podnikových investic v % HDP (ČR: 22,4 % x EU-25: 16,8 %)  Zaměstnanost žen (ČR: 56,3 % x EU-25: 55,1 %)  Zaměstnanost starších pracovníků (podíl zaměstnaných osob na věkové skupině 55 – 64 let) (ČR: 42,3 % x EU-25: 40,2 %) Zdroj: Eurostat

5 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20145 Strukturální indikátory ČR dosahuje podprůměrných výsledků v ukazatelích:  produktivita práce na zaměstnance (ČR: 62 % x EU-25: 100 %)  výše soukromých i veřejných výdajů na výzkum a vývoj v % HDP (ČR: 1,35 % (2003) x EU-25: 1,93 % (2002)  Účast na celoživotním vzdělávání (podíl na věkové skupině 25 – 64 let) (ČR: 6,3 % x EU-25: 9,4 %) Zdroj: Eurostat

6 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20146 Hodnocení Lisabonské strategie z pohledu ČR „Výsledky jak v Evropské unii, tak v ČR nejsou příliš uspokojivé.“ Příčiny:  příliš mnoho cílů a protichůdné priority  slabá koordinace a nedostatečná implementace  nedostatek politické vůle  nedostatečná podpora veřejnosti

7 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20147 Nové směřování Lisabonské strategie  Podpora růstu a zaměstnanosti při zohlednění cílů udržitelného rozvoje:  učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a zaměstnávání  znalosti a inovace pro růst  vytváření pracovních míst  Jasné a reálně dosažitelné priority  Přiblížení Lisabonské strategie občanům EU „ ČR se intenzivně zaměří na hospodářský růst, vytváření nových pracovních míst a na vyšší vzdělanost“ „Sociální soudržnost a vysoké environmentální standardy lze s úspěchem udržovat a rozvíjet pouze v prosperující ekonomice“

8 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20148 Struktura rozpočtu EU na rok 2005 Zdroj: Evropská komise „Nové zaměření Lisabonské strategie by se mělo promítnout do jednání o nové finanční perspektivě na období 2007-2013“

9 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20149 Priority ČR pro novou finanční perspektivu  Podpora většího zaměření výdajů rozpočtu EU na aktivity podporující Lisabonské cíle  Vynaložené prostředky na politiku soudržnosti musí mít pozitivní efekt na:  hospodářský růst  zaměstnanost  snižování regionálních disparit  Nové priority Lisabonské strategie – reflektovat i při sestavování rozpočtu ČR:  výzkum a vývoj  kvalitní a dostupné vzdělávání  infrastrukturu

10 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 201410 Nové směřování Lisabonské strategie Česká republika proto bude v nadcházejícím období prosazovat:  Odstranění zbylých překážek na vnitřním trhu  Důsledné plnění stanovených závazků na evropské i národní úrovni  Rozvoj znalostní společnosti  Výzkum, vývoj, inovace  Vytváření příznivého prostředí pro podnikání  Zjednodušení regulatorního rámce  Rozvoj informačních a komunikačních technologií  Moderní sociální stát - reformy

11 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 201411 Nové řízení Lisabonské strategie ČR podporuje záměr Evropské komise:  zjednodušit a zefektivnit řízení Lisabonské strategie  oddělit odpovědnost za plnění stanovených cílů mezi EU a členské státy  integrovat Hlavní směry hospodářské politiky (BEPGs) a Hlavní směry zaměstnanosti (EGs)  snížit administrativní zatížení členských zemí - omezit „reporting“  jmenovat „Pana/Paní Lisabon“ – politické zviditelnění LS  zavést Národní lisabonské programy  konkretizace úkolů a opatření na národní úrovni  lepší kontrola plnění stanovených cílů  úzká vazba Národního lisabonského programu na připravovanou Strategii hospodářského růstu ČR

12 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 201412 Strategie hospodářského růstu Strategie hospodářského růstu bude postavena na následujících pěti pilířích:  lidské zdroje  věda, výzkum a inovace  infrastruktura  zdroje financování  institucionální prostředí

13 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 201413 Děkuji Vám za pozornost www.vlada.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha1)18. prosince 20141 Nové směřování Lisabonské strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google