Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva"— Transkript prezentace:

1 Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva
Nové směřování Lisabonské strategie se zaměřením na růst a zaměstnanost Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva Martin Jahn Místopředseda vlády pro ekonomiku Úřad vlády

2 Obsah 1) Makroekonomické srovnání, strukturální indikátory
2) Hodnocení Lisabonské strategie z pohledu ČR 3) Nové směřování Lisabonské strategie

3 Makroekonomické srovnání
Zdroj: OECD

4 Strukturální indikátory
ČR dosahuje dobrých výsledků v ukazatelích: podíl mládeže ve věku 20 až 24 let s dosaženým středoškolským vzděláním (ČR: 92 % x EU-25: 76,7 %) výše podnikových investic v % HDP (ČR: 22,4 % x EU-25: 16,8 %) Zaměstnanost žen (ČR: 56,3 % x EU-25: 55,1 %) Zaměstnanost starších pracovníků (podíl zaměstnaných osob na věkové skupině 55 – 64 let) (ČR: 42,3 % x EU-25: 40,2 %) Zdroj: Eurostat

5 Strukturální indikátory
ČR dosahuje podprůměrných výsledků v ukazatelích: produktivita práce na zaměstnance (ČR: 62 % x EU-25: 100 %) výše soukromých i veřejných výdajů na výzkum a vývoj v % HDP (ČR: 1,35 % (2003) x EU-25: 1,93 % (2002) Účast na celoživotním vzdělávání (podíl na věkové skupině 25 – 64 let) (ČR: 6,3 % x EU-25: 9,4 %) Zdroj: Eurostat

6 Hodnocení Lisabonské strategie z pohledu ČR
„Výsledky jak v Evropské unii, tak v ČR nejsou příliš uspokojivé.“ Příčiny: příliš mnoho cílů a protichůdné priority slabá koordinace a nedostatečná implementace nedostatek politické vůle nedostatečná podpora veřejnosti K tomuto závěru dospěla například expertní skupina W. Koka, ale i EK při přípravě Střednědobého vyhodnocení Lisabonské strategie.

7 Nové směřování Lisabonské strategie
Podpora růstu a zaměstnanosti při zohlednění cílů udržitelného rozvoje: učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a zaměstnávání znalosti a inovace pro růst vytváření pracovních míst Jasné a reálně dosažitelné priority Přiblížení Lisabonské strategie občanům EU „ ČR se intenzivně zaměří na hospodářský růst, vytváření nových pracovních míst a na vyšší vzdělanost“ „Sociální soudržnost a vysoké environmentální standardy lze s úspěchem udržovat a rozvíjet pouze v prosperující ekonomice“

8 Struktura rozpočtu EU na rok 2005
„Nové zaměření Lisabonské strategie by se mělo promítnout do jednání o nové finanční perspektivě na období “ Zdroj: Evropská komise

9 Priority ČR pro novou finanční perspektivu
Podpora většího zaměření výdajů rozpočtu EU na aktivity podporující Lisabonské cíle Vynaložené prostředky na politiku soudržnosti musí mít pozitivní efekt na: hospodářský růst zaměstnanost snižování regionálních disparit Nové priority Lisabonské strategie – reflektovat i při sestavování rozpočtu ČR: výzkum a vývoj kvalitní a dostupné vzdělávání infrastrukturu

10 Nové směřování Lisabonské strategie
Česká republika proto bude v nadcházejícím období prosazovat: Odstranění zbylých překážek na vnitřním trhu Důsledné plnění stanovených závazků na evropské i národní úrovni Rozvoj znalostní společnosti Výzkum, vývoj, inovace Vytváření příznivého prostředí pro podnikání Zjednodušení regulatorního rámce Rozvoj informačních a komunikačních technologií Moderní sociální stát - reformy

11 Nové řízení Lisabonské strategie
ČR podporuje záměr Evropské komise: zjednodušit a zefektivnit řízení Lisabonské strategie oddělit odpovědnost za plnění stanovených cílů mezi EU a členské státy integrovat Hlavní směry hospodářské politiky (BEPGs) a Hlavní směry zaměstnanosti (EGs) snížit administrativní zatížení členských zemí - omezit „reporting“ jmenovat „Pana/Paní Lisabon“ – politické zviditelnění LS zavést Národní lisabonské programy konkretizace úkolů a opatření na národní úrovni lepší kontrola plnění stanovených cílů úzká vazba Národního lisabonského programu na připravovanou Strategii hospodářského růstu ČR

12 Strategie hospodářského růstu
Strategie hospodářského růstu bude postavena na následujících pěti pilířích: lidské zdroje věda, výzkum a inovace infrastruktura zdroje financování institucionální prostředí

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google