Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jarolím Antal Centrum evropských studií VŠE Ostrava, 15.4.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jarolím Antal Centrum evropských studií VŠE Ostrava, 15.4.2011."— Transkript prezentace:

1 Jarolím Antal Centrum evropských studií VŠE Ostrava, 15.4.2011

2 Definice konkurenceschopnosti Specifika ekonomických systémů ve světě Ekonomická úroveň a růstová dynamika členských zemí EU Konkurenceschopnost EU v kontextu rozšíření EU Lisabonská strategie, Evropa 2020

3 schopnost korporací, odvětví a regionu a národů a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň příjmů z výrobních faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití, a to za podmínek, kdy jejich prostřednictvím vyprodukované zboží a služby obstály v testu mezinárodní konkurence na trzích, kde panují podmínky volného obchodu a rovných tržních podmínek (definice OECD)

4 Modelů je více WEF rozlišuje 12 pilířů - institucionální rámec Makroekonomická stabilita Kvalita zdraví a základní vzdělání obyvatelstva Vyšší stupeň vzdělání systém dalšího vzdělání Efektivita trhu zboží Efektivita trhu práce Efektivita finančního trhu Technologická připravenost Velikost trhu Vyspělost podnikatelského sektoru inovace

5 Tržní ekonomika Centrálně plánovaná ekonomika Tradiční – zvyková ekonomika

6 Jestvuje evropský model? Silná úloha státu a odpovědnost vlády v sociální oblasti Podporadaně

7 Sociálně-tržní ekonomiky kontinentálního typu Skandinávský model Jihoevropské státy Liberální

8 pomalý rast HDP růst nezaměstnanosti Řešení strukturální reformy privatizace omezení úlohy státu v ekonomice

9 EU je heterogenním celkemnárůst diferenciací se zvýšil rozšířením v r. 2004 a 2007západ je charakteristický pomalým růstem HDP, zatím co růstová dynamika nových členských zemí je příznivápříčiny rozdílného růstu lze hledat v postavení starých členských zemí EU v současné globální ekonomiceEU je heterogenním celkemnárůst diferenciací se zvýšil rozšířením v r. 2004 a 2007západ je charakteristický pomalým růstem HDP, zatím co růstová dynamika nových členských zemí je příznivápříčiny rozdílného růstu lze hledat v postavení starých členských zemí EU v současné globální ekonomice

10 nízké pracovní náklady příznivý poměr mezi produktivitou a náklady prácedostupnost kvalifikované pracovní sílyvýhodnější daňové prostředínízká rizikovost ekonomického prostředí geografická polohakulturní blízkost a jazyková vybavenostvysoká dynamika ekonomiky a tržního prostředí nízké pracovní náklady příznivý poměr mezi produktivitou a náklady prácedostupnost kvalifikované pracovní sílyvýhodnější daňové prostředínízká rizikovost ekonomického prostředí geografická polohakulturní blízkost a jazyková vybavenostvysoká dynamika ekonomiky a tržního prostředí

11 Instituce Vzdělanost Trh práce a zboží – daňová struktura Rozbor finančních trhů Technologická připravenost Zkvalitňování charakteristik podnikání Inovace

12 Lisabonská strategie je predchůdkyní E 2020 - přijatá v r. 2000, Cílem strategie byla vysoká dynamika rastu hospodářství a více kvalitních pracovných míst. štyri prioritné oblasti - výzkum, vývoj a inovace, vzdelávání, zaměstnanost a podnikatelské prostředí

13 1. Zaměstnanost Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let 2. Výzkum, vývoj a inovace Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací 3. Změna klimatu a energetika Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990 Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % Zvýšit energetickou účinnost o 20 % 4. Vzdělávání Snížit míru nedokončení studia pod 10 % Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 5. Chudoba a sociální vyloučení Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

14 Inteligentní růst1. Investovat 3 % HDP Evropské unie do výzkumu a rozvoje (kombinací soukromých a veřejných zdrojů) a celkově zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace.2. Zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 let na 75 % tím, že se bude podporovat vyšší zaměstnanost žen, mladých lidí, starších lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních přistěhovalců.3. Zvýšit úroveň vzdělanosti, zejména za pomoci těchto opatření:– snížit míru předčasného ukončení školní docházky pod 10 % – zvýšit ve věkové kategorii od 30 do 34 let počet absolventů vysokých škol alespoň na 40 % (nebo absolventů srovnatelného stupně vzdělání).Inteligentní růst1. Investovat 3 % HDP Evropské unie do výzkumu a rozvoje (kombinací soukromých a veřejných zdrojů) a celkově zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace.2. Zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 let na 75 % tím, že se bude podporovat vyšší zaměstnanost žen, mladých lidí, starších lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních přistěhovalců.3. Zvýšit úroveň vzdělanosti, zejména za pomoci těchto opatření:– snížit míru předčasného ukončení školní docházky pod 10 % – zvýšit ve věkové kategorii od 30 do 34 let počet absolventů vysokých škol alespoň na 40 % (nebo absolventů srovnatelného stupně vzdělání).

15 Udržitelný růst Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která rozumným a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje. Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku biologické rozmanitosti. Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických technologií a výrobních postupů. Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie. Využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v EU (především pak malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu. Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a středních podniků. Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací mohli co nejlépe rozhodnout.

16 Přístup institucí EUEvropská radaRada EUEvropská komiseEvropský parlamentEvropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionůEvropská investiční banka a Evropský investiční fondPřístup institucí EUEvropská radaRada EUEvropská komiseEvropský parlamentEvropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionůEvropská investiční banka a Evropský investiční fond

17 Děkuji za pozornost jarolim.antal@vse.cz

18


Stáhnout ppt "Jarolím Antal Centrum evropských studií VŠE Ostrava, 15.4.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google