Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 24. – 26. 1. 2012 – Jelenovská Stav ekonomiky ČR a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 24. – 26. 1. 2012 – Jelenovská Stav ekonomiky ČR a."— Transkript prezentace:

1 XXII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 24. – 26. 1. 2012 – Jelenovská Stav ekonomiky ČR a EU a její dopady do energetiky

2 30. červenec 2009 2  Cíle EU – jsou reálné a prospěšné?  Hospodářství EU a ČR  Konkurenceschopnost EU a ČR v globální energetice  Podnikatelské prostředí  Zdroje a skutečnost  Role energetiky v podnikatelském prostředí Klíčové pojmy

3 30. červenec 2009 3  Lisabonská strategie I. – z roku 2000 učinit z EU do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou dosahovat udržitelného ekonomického růstu, vytvářet početnější a lepší pracovní místa a zajišťovat větší sociální soudržnost Priority: - podpora informační společnosti a výzkumu a vývoje,reformy podporující konkurenceschopnost, - modernizovat evropský sociální model, investice do lidských zdrojů, zvýšit míru zaměstnanosti, - udržovat zdravý ekonomický výhled a možnost dosahování budoucího ekonomického růstu Cíle EU – jsou reálné a prospěšné?

4 30. červenec 2009 4  Lisabonská strategie II. – z roku 2005, revize lisabonské strategie I. dosáhnout vyššího a trvalého ekonomického růstu a vytvářet početnější a lepší pracovní místa (ústup od přehnaných ambicí) Priority: - zvýšit přitažlivost EU pro investory a pracovníky, - podporovat znalosti, výzkum, vývoj a inovace tak, aby byly motorem ekonomického růstu (Výdaje VaVaI 3% HDP do 2010, - vytvářet prostředí, které podnikům umožní generovat početnější a lepší pracovní místa. Řádně nevyhodnoceno, ale v zásadě nesplněno – následovala hospodářská a finanční krize !!!! Cíle EU – jsou reálné a prospěšné?

5 30. červenec 2009 5  Strategie Evropa 2020 – Základním cílem je stanovit vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století Priority: - inteligentní růst, tj. rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích, - udržitelný růst, tj. podpora konkurenceschopnější ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, - růst podporující začlenění, tj. podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností a hospodářskou, sociální a územní soudržností. Cíle EU – jsou reálné a prospěšné?

6 30. červenec 2009 6 Hlavní cíle EU do roku 2020 - zvýšit míru zaměstnanosti ve věku 20 – 64 let na alespoň 75% (ze současných 69%), - zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 3% HDP EU, - energetika a ochrana klimatu – dosáhnout cíle 20 (30) – 20 – 20 /emise skl. plynů, obn. zdroje, zvýšení energ. účinnosti/, - snížit podíl dětí předčasně končících školní docházku (ze současných 15% na na 10% a méně), a zvýšit podíl osob ve věku 30 – 34 let s dosaženým terciárním vzděláním na min. 40% ze současných 31%, - snížit poč. obyvatel EU žijících pod vnitrostátní hranici chudoby o 20 mil.,tj o 25%. Cíle EU – jsou reálné a prospěšné? Strategie Evropa 2020

7 30. červenec 2009 7  Většina zemí EU utrácí víc než vydělává – jak dlouho?  Bojíme se pojmenovat skutečné příčiny současného stavu a tyto řešit a odstranit v rámci reálného vnějšího prostředí  Řešení se hledá pouze v zajištění dalších finančních zdrojů a jejich „nalévání“ do nemocné ekonomiky u které neznáme diagnózu a neléčíme ji  Je schopno současné vedení EU (Merklová – Sarkozy) řešit stav, do kterého ji dovedli?  Jsou schopny současné struktury EU schopny vyřešit současný stav?  Není nutno se vrátit ke kořenům EU ( uhlí - ocel - atom) Finanční krize v EU

8 30. červenec 2009 8  Evropské sociálně tržní hospodářství pro 21. století  Znalostní ekonomika  Nízkouhlíková ekonomika  Ekonomika nenáročná na zdroje  Kjótský protokol a povolenky CO2  Likvidace jaderné energetiky  Obnovitelné zdroje prakticky za každou cenu  Cíle 20% – 20% – 20% (emise skl. plynů, obn. zdroje, zvýšení energ. účinnosti)  Silné regulace v EU (např. REACH) bez ohledu na konkurenceschopnost EU v globální ekonomice Jsou prospěšné „vlajkové lodi“ EU, nebo jsou likvidační

9 30. červenec 2009 9  Trvalý export pracovních míst a ekologických zátěží zejména do Asie, Ruska, Ukrajiny a dalších zemí světa  Řešíme neškodné CO2, ale dusíme se polétavým prachem a jinými polutanty  Surovinová, ale i výrobková závislost EU zejména na východních zemích  Dlouhodobá ztráta konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice  Nevnímáme současnou realitu světa „existenci globálního trhu“  Utrácíme obrovské množství peněz bez efektu na světovou i lokální ekologii  Mnohdy žijeme ve virtuálním světě Jaké jsou výsledky?

10 30. červenec 2009 10 globální trh a ekonomika existuje a funguje globální rovné podmínky v podnikání neexistují !!! Hlavní problém konkurenceschopnosti ČR (EU)

11 30. červenec 2009 11  Neúnosně vysoké ceny energií a surovin  Občané a podnikatelé ČR platí exportovanou el. energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů  Politický a občanský odpor k využívání tuzemských surovin  Export pracovních míst a ekologické zátěže  Ztráta konkurenceschopnosti ČR  Zhoršování, nebo stagnace životní úrovně Dopady do národní ekonomiky ČR

12 30. červenec 2009 12 Celosvětová problematika Globálního oteplování - emise CO 2 v EU r. 2009 činily 12,5% - snaha EU o snížení 20% (30%, 40%, 80%) - prognóza zvýšení CO 2 o 1/3 do roku 2035 - produkce CO 2 není dána emisemi v daném území, ale spotřebou v tomto území - těžba uhlí ve světě cca 7 mld. tun, spotřeba Číny cca 3,5 mld. tun, roční růst cca 200 mil. tun - obdobou je Indie, Vietnam, Rusko a další země - příklad Kanady – odstoupila od Kjótského protokolu, důvodem je, že dosavadní způsob nikam nevede! Několik příkladů

13 30. červenec 2009 13  Zodpovědně a objektivně vyhodnotit současné hospodářské postavení a perspektivu ve světové ekonomice  Analyzovat příčiny současného stavu a vliv smělých cílů EU  Korigovat strategie EU – návrat ke kořenům EU, tj. „uhlí – ocel – atom“ zaměnit za „suroviny – energie – základní výzkum“ s cílem reálné konkurenceschopnosti EU ve světě Jak dál?

14 30. červenec 2009 14 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "XXII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 24. – 26. 1. 2012 – Jelenovská Stav ekonomiky ČR a."

Podobné prezentace


Reklamy Google