Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETING A MANAGEMENT. Analýzy prostředí firmy z pohledu marketingu a managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETING A MANAGEMENT. Analýzy prostředí firmy z pohledu marketingu a managementu."— Transkript prezentace:

1 MARKETING A MANAGEMENT

2 Analýzy prostředí firmy z pohledu marketingu a managementu

3 Analýza prostředí z pohledu marketingu

4 Marketingové mikroprostředí  Organizační struktura a personální vztahy  Organizační struktura:  Funkcionální  Výrobková  Smíšená  Komunikace ve firmě  Vedení a motivace lidí  Technologické vlivy  Úroveň vybavenosti firmy – kvalita technologického parku, užité informační technologie,…

5  Ekonomické vlivy  Složení majetku firmy  Zdroje krytí  Rozbor ukazatelů z finanční analýzy firmy – rentabilita, likvidita, finanční nezávislost,…  Ostatní  Umístění firmy  Image firmy

6 Marketingové mezoprostředí  Partnerské firmy  Dodavatelé  Dopravci  Specializované agentury  Banky, pojišťovny,…  Konkurence  Informace o konkurenci získáváme z jejich výročních zprávy, nabídek, katalogů, z výstav a veletrhů,…

7  Veřejnost  Finanční veřejnost  Sdělovací prostředky  Vláda a vládní orgány  Místní veřejnost  Obecná veřejnost  Vnitřní veřejnost – zaměstnanci  Zákazníci  Spotřební trhy  Průmyslové trhy  Obchodní trhy  Státní trhy  Mezinárodní trhy

8 Marketingové makroprostředí  Ekonomické prostředí  Vlivy: inflace, nezaměstnanost, cla, daně, hospodářská politika státu,…  Demografické prostředí  Vlivy: počet obyvatel, hustota obyvatel, pohlaví, věk, počet členů domácností, porodnost, úmrtnosti,…  Přírodní prostředí  Vlivy: klimatické podmínky, půdní poměry, nerostné bohatství, ochrana životního prostředí,…

9  Technologické prostředí  Vlivy: vědeckotechnický pokrok, nové technologie, genetické inženýrství, zkracující se životní cyklus výrobků,…  Politické prostředí  Vlivy: legislativa, politika státu, mezinárodní politická situace,…  Sociálně-kulturní prostředí  Vlivy: hodnoty a postoje lidí, životní styl, náboženství, vzdělanost,…

10 Analýza prostředí z pohledu managementu Prostředí zkoumáme podle těchto vybraných analýz:  Porterova analýza  Analýza STEP  Analýza tržních výhod  SWOT analýza

11 Porterova analýza Možné substituty Nové vstupy mohou to být nové firmy, které vstupují do odvětví nebo také nové výrobky, služby, nové technologie, postupy suroviny atp. Pro vstup nových prvků na trh jsou důležité tyto faktory – náklady na výroby, značka, situace ekonomik, rozdíly výrobků vlastních a konkurenčních, vládní politika, … Odběratelé analýza vztahů s odběrateli, jejich počet, síla, odebírané množství, podmínky jejich nákupu atp. Dodavatelé analýza vztahů s dodavateli, jejich dodací podmínky, možnost dodávek od jiných dodavatelů… Možné substituty jsou výrobky, které mohou funkčně nahradit výrobky podniku na trhu (gramofon.desky x CD…)

12 Analýza STEP Tato analýza hodnotí silné a slabé stránky podniku z těchto hledisek: S – sociálního T – technického E – ekonomického P – politického Tato analýza se v poslední době velmi často doplňuje ještě o jedno hledisko – vzniká analýza SWTEP: S – sociální W – počasí T – technické E – ekonomické P – politické hledisko

13 Analýza tržních výhod Cíl: Nalezení a vybudování tržních konkurenčních výhod Postup:  Zjištění potřeb cílové skupiny zákazníků  Ohodnocení potřeb zákazníků podle důležitosti  Každé dílčí potřebě přiřazujeme očekávání zákazníka, porovnáváme ho s vlastní nabídkou a specifikujeme výhody a nevýhody vůči konkurenci  Zjišťujeme, které potřeby zákazníků lze uspokojit lépe a stanovujeme nutná opatření  Zjišťujeme, zda realizace těchto opatření bude mít vliv na rozhodovací proces zákazníků  Zjišťujeme, které nové konkurenční výhody můžeme vybudovat  Stanovujeme opatření nutná k uchování současných výhod a k vybudování nových výhod

14 SWOT analýza  Silné stránky  Finanční síla  Dobré jméno  Inovační schopnosti  Mezilidské vztahy  Dobrá organizační struktura  Moderní technické vybavení,,,  Slabé stránky  Vysoké náklady  Nejasná strategie  Podprůměrná ziskovost  Zastaralé zařízení  Nedostatečný výzkum a vývoj,…

15  Příležitosti  Získávání nových zákazníků  Vznik nových trhů  Odstranění bariér na zahraničních trzích  Využití nových technologií,…  Hrozby  Vstup nové konkurence na trh  Pomalý tržní růst  Rychle se měnící potřeby zákazníků  Nestabilní politická situace,…


Stáhnout ppt "MARKETING A MANAGEMENT. Analýzy prostředí firmy z pohledu marketingu a managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google