Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí AnalýzaStrategiePlánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí AnalýzaStrategiePlánování."— Transkript prezentace:

1 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí AnalýzaStrategiePlánování

2 Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management. Model transformačního procesu Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

3 Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management Model transformačního procesu Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management

4 Faktory prostředí Palán

5 Strategické řízení

6 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí Analýza vnějšího a vnitřního prostředí vnějšího a vnitřního prostředíIdentifikace hlavních faktorů změn hlavních faktorů změnRozhodování o dalším směřování a strategii o dalším směřování a strategii

7 Podniky a organizace 21.století. Podniky a organizace 21.století. Globalizace: znamená rostoucí propojenost současného světa ve všech oblastech života lidí, tj. v oblasti ekonomické, ekonomické, sociální, sociální, kulturní, kulturní, technické a technologické ekologicképolitické.

8 Úroveň analýz

9 Analýza vnějšího prostředí široký kontext STEP Segmenty:   Společenský   Technologický   Ekonomický   Politicko - právní

10 Podnik / organizace vztahy s okolím Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management. Podnik / organizace vztahy s okolím Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

11 Analýza širokého kontextu STEP Identifikace hlavních faktorů změn v oblastech: Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v budoucnosti nejdůležitější? v segmentech vnějšího prostředí

12 Identifikace hlavních faktorů změn v oblasti Truneček Identifikace hlavních faktorů změn v oblasti Truneček

13 Model pro analýzu vnějšího prostředí

14 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí Donnely, J.H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. 2004 Management.: Grada,

15 Vnější prostředí NEPŘÍMÉ VLIVY  Technologie - ovlivňuje firmu novými poznatky a technikami, závisí na odvětví Ekonomika - ovlivňována mírou inflace, HDP, mírou nezaměstnanosti, směnnými kurzy, státním deficitem Politika a legislativa - zákony, předpisy, zákonná opatření Kulturní a sociální vlivy - mění potřeby a přání zákazníků Mezinárodní vlivy – pozitivní a negativní vlivy

16 Vnější prostředí PŘÍMÉ VLIVY Požadavky a cíle Zákazníci - nejvýznamnější přímý vliv Konkurence - soupeření o zákazníky a zdroje Dodavatelé - poskytují firmám potřebné zdroje Lidské zdroje - nejvzácnější interní zdroj - znalosti, dovednosti, aktivity - znalosti, dovednosti, aktivity

17 Zájmové zainteresované skupiny a jejich požadavky Zájmové zainteresované skupiny a jejich požadavky

18 Úroveň analýz

19 Analýzy – odvětvový kontext Analýza ekonomických charakteristik odvětví Analýza hybných sil v odvětví Analýza konkurence v odvětví - Porterův model Strategické mapy Analýza konkurentů Analýza atraktivity odvětví

20 Analýza – odvětvový kontext Analýza ekonomických charakteristik odvětví ( působící faktor nabídky a poptávky ). Faktory: Velikost trhu Míra rivalivaty mezi konkurenty Míra růstu trhu Stádium životního cyklus odvětví Počet konkurentů v odvětví Složitost vstupu do odvětví Technologie, inovace Charakteristika výrobků a služeb Úspory z rozsahu Profitabilita odvětví…

21 Analýza – odvětvový kontext Analýza hybných sil v odvětví ( působící změny generují tvorbu nových hnacích sil, vývoj odvětví ). Hybné síly : Míra dlouhodobého růstu odvětví Změny týkající se zákazníků Inovace produktu, výrobního procesu Vstupy a výstupy velkých hráčů do odvětví Šíření nových patentových znalostí Změny v nákladech a efektivnosti Regulační opatření Změny ve vládní politice …

22 Analýza – odvětvový kontext Analýza konkurence v odvětví - Porterův model (stav konkurence závisí na působení sil - výsledek - ziskový potenciál)

23 Podniky a organizace 21.století. Znaky skvělých společností, Peters, Waterman snaží se aktivně jednat; jsou v blízkém vztahu se zákazníkem; umožňují autonomii umožňují autonomii rozvíjejí podnikavost; věří, že klíčem k produktivitě jsou lidé; uplatňují styl řízení, který se orientuje na přímý kontakt a podporu motivujícího hodnotového systému; drží se toho, co znají a umějí; mají jednoduchou organizační strukturu souběžně používají a kombinují řízení s „přitaženou" i „volnou" „uzdou".

24 Úroveň analýz

25 Vnitřní prostředí zahrnuje každodenní působení faktorů, které jsou součástí organizace a které jsou součástí organizace a ovlivňují manažerskou činnost ovlivňují manažerskou činnost charakter těchto faktorů závisí na stupni řízení závisí na stupni řízení každá úroveň managementu vyžaduje jiné znalosti, schopnosti a dovednosti manažera

26 Analýzy vnitřního prostředí Analýza dosavadní strategie Analýza výsledků ve funkcionálních oblastech Analýza exponovanosti podniku Portfolio analýza Analýza konkurenceschopnosti SWOT analýza Analýza klíčových faktorů úspěchu

27 Analýza - vizual management

28 Analýza konkurenceschopnosti

29 Portfolio analýza Matice BCG

30 Portfolio analýza Matice GE

31 Analýza SWOT Matice SWOT

32 Analýza SWOT Podnikatelský záměr

33 Analýza SWOT Dynamika analýzy v čase

34 Komparativní management Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

35 Manažerské a nemanažerské praktiky Rozhoduje Typy manažerů a úrovně managementu Manažerské dovednosti: - lidské - technické - technické - koncepční - koncepční Manažerské role: - interpersonální - informační - informační - rozhodovací - rozhodovací Úroveň managementu a manažerské role a další.....

36 Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí Analýza vnějšího a vnitřního prostředí vnějšího a vnitřního prostředíIdentifikace hlavních faktorů změn hlavních faktorů změnRozhodování o dalším směřování a strategii o dalším směřování a strategiiPlánování cílů, kroků a cest naplnění cílů, kroků a cest naplnění Cíle Cíle

37 Proces plánování. Koontz, H., Weihrich, H.,1993. Management.

38 Proces strategického plánování


Stáhnout ppt "Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí AnalýzaStrategiePlánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google