Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 4. Informace o firmě, klíčové osobnosti Kdo bude plán realizovat Informace o dosavadní existenci firmy (identifikace + motivace k založení) Výrazné úspěchy, podstatné změny – 3 roky zpět (v příloze účetní výkazy), pokud je historie Definovat strategii firmy (dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení) Charakteristika důležitých osob ve firmě Organizační struktura

4 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 5. Marketing a prodej Jak dostaneme náš produkt k zákazníkovi Marketingová koncepce – cíle v oblasti marketingu Jaké bude naše postavení na trhu, o který usilujeme? O jaké obraty a podíly na trhu budeme usilovat v příštích letech? Které růstové cíle sledujeme? Správná cenová politika Prodej – činnosti s úzkým vztahem k trhu (plánování obratu,prodeje,distribuce, opatření podporující prodej)

5 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 6. Výroba, provozní činnost Popis výrobních postupů a jak výroba přispívá k úspěchu firmy Vztahy s dodavateli 7. Finanční plán Transformace předchozích částí plánu do číselné podoby Prokazuje reálnost podnik. záměru z ekonomického hlediska Plán majetku a zdrojů – zahajovací rozvaha, plánová rozvaha Plán nákladů, plán výnosů, výkaz zisku a ztráty Plán peněžních toků, plán financování

6 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 7. Finanční plán, projektový plán Výstupy finančního plánuzpracovány na základě dílčích plánů (např. plány prodeje) a musí být vzájemně provázány Finanční analýza Poměrové ukazatele – rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti Výpočet bodu zvratu U investičních projektů – hodnocení efektivnosti investice Návrh financování projektu Projektový plán – harmonogram aktivit spojených s podnikatelskou činností

7 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN - BOD ZVRATU ZDROJ : WWW. KOUCINKFIREM. EU

8 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 8. Analýza rizik riziko = negativní odchylka od cíle nepříznivé dopady pro firmu Příprava opatření pro případ, že riziková situace nastane Preventivní opatření Rizikové faktory : např. změny v chování zákazníků, legislativní změny, technologický pokrok, chyby manažerů, změny v chování konkurentů apod. Expertní hodnocení – odborný odhad významnosti faktorů rizika Analýza citlivosti – zjišťuje citlivost výsledku hospodaření na faktory, které jej ovlivňují

9 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN Příloha Výpisy z OR Životopisy Fotografie Výkresy Články Reference Certifikáty


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google