Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Podnikání právnických osob Administrativně náročnější zahájení podnikání než FO Zápis do obchodního rejstříku Osobní společnosti Osobní účast podnikatele na řízení (v.o.s., k.s.) Kapitálové společnosti Společníci – vklady (a.s., s.r.o.) Ručení za závazky omezené nebo žádné Družstva Méně častá forma

4 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost I. Nejstarší forma Ve zkratce v.o.s. (nebo např. Novák a spol.) Min. 2 zakladatelé Společníci ručí za závazky společnosti celým majetkem společně a nerozdílně Sdružení osob s právní subjektivitou Jedna v.o.s. může být zakladatelem a společníkem v jiné Společenská smlouva Základní právní dokument Upravuje právní a organizační poměry ve společnosti, a to důkladně a propracovaně (předcházení konfliktům, stabilita); příklad - CORA, v.o.s.

5 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Veřejná obchodní společnost II. vznik Živnostenská oprávnění ŽÚ – oprávnění vznikne dnem vzniku společnosti Nutné doložení založení společnosti Rejstříkové řízení Návrh podepsaný všemi společníky Zápis v obchodním rejstříku v oddílu A Zákaz konkurence Paragraf 84 obchodního zákoníku, široce pojatý Podíl na zisku a ztrátě Rovným dílem Přípustné je i stanovení jiného způsobu Společnost nezdaňuje svůj zisk daní z příjmů až podíly společníků jednotlivě

6 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Veřejná obchodní společnost III. Vznik Statutární orgán Podle ustanovení společenské smlouvy Každý ze společníků, jeden z nich či všichni jako kolektivní orgán Všichni jako kolektivní orgán – např. změny společenské smlouvy (sbor společníků) Každý ze společníků- jeden hlas nebo podle společenské smlouvy Ručení Právnická osoba – veškerým majetkem Neomezené ručení společníků za závazky Solidární ručení

7 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Specifika St.orgán každý ze společníků Zpravidla bez základního kapitálu Přerozdělení zisku společníkům a následné zdanění Vede jako PO účetnictví; nelze spolupráci jednoduše ukončit jako v případě smluvních partnerů Zápis do OR RIZIKO! Neuvážený výběr společníka může vést ke ztrátě celého majetku ostatních Společník – osoba splňující požadavky ŽZ

8 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Komanditní společnost Počátky ve středověku – umožňovala podnikání prostřednictvím dalších osob (kněží, důstojníci, šlechtici); úpadek po zavedení s.r.o. 2 typy společníků Komanditisté – ručení - do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR Komplementáři – ručení – celým svým majetkem (1 nebo 2 typy společníků

9 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Společenská smlouva Účast ve společnosti - právnické i fyzické osoby Nejméně 2 osoby Určení komanditisty a komplementáře jejich následný zápis do OR Výše vkladu komanditisty – min. 5 000,- Kč (peněžitý či věcný) Obchodní firma = název zapsaný v OR + zkratka k.s. Volnost v uspořádání vztahů mezi společníky (dělení zisku, likvidačního zůstatku, obchodní vedení) Příklad FILHARMONICI města Prahy, kom. spol. IČ 49708830

10 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vznik KS Zápis do OR V oddíle A Návrh na zápis podávají všichni společníci Rozsah splacení vkladu komanditisty Zákaz konkurence Komplementáři jako u v.o.s. Dispozitivní Podíl na zisku a ztrátě Zisk se dělí na polovinu mezi komanditisty (dále podle vkladů) a komplementáře (dále rovným dílem) Jiné dělení – ve společ. smlouvě (např. rovným dílem) Ztráta – komplementáři rovným dílem, komanditisté – jen pokud je zakotveno společ. smlouvě

11 8. V OLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Statutární orgán (SO) Komplementáři ve sboru, každý je oprávněn jednat samostatně, vždy však podle spol. smlouvy Ručení Komplementáři bez omezení Komanditisté do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR Specifika Možnost začít podnikat bez většího objemu finančních prostředků SO pouze komplementáři Komanditista – přístup k účetnictví a k dalším údajům = možné riziko pro společnost ; nemůže ze společnosti vystoupit a jeho část zisku se zdaňuje sazbou daně z PPO Zisk se dělí podle daných pravidel Vede účetnictví Zápis do OR


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google