Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: strategie, strategické plánování, matice růstu podniku, konkurenční strategie Anotace: Výklad formou prezentace je zaměřen na strategické plánování, základní firemní strategie a význam konkurenčních strategií. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

3 Marketingové cíle a strategie  strategie definuje, jak lze zvoleného cíle dosáhnout  strategie = umění řídit firmu nebo lidi takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů  středem pozornosti marketingového řízení je spokojený zákazník EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

4 Marketingové cíle a strategie  strategické plánování – vychází z potřeb a požadavků trhu  strategie není taktika  taktika stanovuje způsob konání  strategie – cíl konání  strategické plánování = proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků vedoucích k jejich dosažení EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

5 Marketingové strategie  Matice růstu podniku – znázorňuje 4 firemní strategie – slouží k identifikaci příležitostí k růstu firmy 1. umisťování stávajících výrobků na současný trhstrategie pronikání 2. umisťování nových výrobků na současný trhstrategie rozvoje výrobku 3. umisťování stávajících výrobků na nový trhstrategie rozvoje trhu 4. umisťování nových výrobků na nový trhstrategie diverzifikace EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

6 Marketingové cíle a strategie Matice růstu podniku EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Strategie pronikáníStrategie rozvoje výrobku Strategie rozvoje trhuStrategie diverzifikace Výrobek stávající nový Trh nový současný

7 Marketingové cíle a strategie 1.strategie pronikání  firma se snaží proniknout na trh se stávajícími produkty, cíl - vyšší obrat  vhodná v počáteční fázi životního cyklu 2.strategie rozvoje trhu  firma se snaží nabídnout stávající výrobek na novém trhu  když je stávající trh nasycen nebo firma vytěsněna konkurencí EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

8 Marketingové cíle a strategie 3.strategie rozvoje výrobku  prosadit se na plně obsazeném trhu novým výrobkem  použít tehdy, když firma nechce přijít o věrné zákazníky 4.strategie diverzifikace  nabídnutí nových výrobků na novém trhu  finančně náročné (propagace, distribuce) EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

9 Marketingové cíle a strategie  odborník v oboru konkurenčních strategií – M. E. Porter  „Konkurenční strategie: techniky pro analýzu odvětví a konkurentů“  základem nadprůměrného výkonu = dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

10 Marketingové cíle a strategie  konkurenční strategie  2 základní typy konkurenční výhody:  nízké náklady  diferenciace  3 konkurenční strategie:  strategie vedoucího postavení nízkých nákladů  nízké náklady – snížení cen pro EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

11 Marketingové cíle a strategie  spotřebitele, firmy zaměřující se na masový trh, riziko - vstup konkurence ještě s nižší cenou  strategie diferenciace produktu  odlišení produktu – spotřebitel to žádá, dovede ocenit (design, užitné vlastnosti, kvalita, značka, prestiž, servis), ale i odlišení v obalu, distribuci, reklamě EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

12 Opakování Co je strategické plánování? V čem spočívá strategie diferenciace produktu? Jaké jsou Porterovy konkurenční strategie? V čem spočívá matice růstu podniku? EKO VY_32_INOVACE_EKO_11

13 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80- 7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80- 247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_11


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google