Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_01 VZNIK MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketing,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_01 VZNIK MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketing,"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_01 VZNIK MARKETINGU

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketing, rozdělení marketingu, cíl marketingu Anotace: Výklad formou prezentace žákům přibližuje informace o vzniku marketingu a vysvětluje pojem marketing, přechází od významu marketingu k jeho cílům. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

3 Vznik marketingu  vznik marketingu  termín marketing se poprvé objevil na konci 19. a rozvíjí se v průběhu 20. století  vznik v USA  Americká marketingová asociace (1937)  marketing vytváří v rámci podnikání velkou ekonomickou hodnotu  neexistuje lepší způsob řízení než marketingově orientované EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

4 Vznik marketingu  marketing je umění spočívající v tom, vyrobit vhodný výrobek a umět ho prodat  P. Kotler – „Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

5 Marketing  výroba sama o sobě – nevytváří firmě zisk  zisk – výsledek zákazníkova zájmu o zboží či službu  zisk – výsledkem prodeje zboží a služeb  marketing – napomáhá firmě:  uspokojit vlastní potřeby  zvyšovat kvalitu podnikatelských rozhodnutí  snižovat podnikatelské riziko EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

6 Marketing  marketing – zahrnuje mnoho činností souvisejících s uspokojením firemních potřeb:  poznávání konkurence  průzkum a ovlivňování potřeb zákazníka  boj o zákazníka  vývoj výrobku  podpora prodeje  reklama  distribuce výrobku EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

7 Definice marketingu  na firmu působí vnitřní a vnější vlivy potřeba přesných, rychlých informací = marketingový výzkum  marketing – na 1. místě zákazník (věrný značce, výrobci, nevyhledává konkurenci)  důležitá komunikace se zákazníky – jaké potřeby: nabídnout správný produkt na správném místě ve správný čas za správnou cenu EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

8 Definice marketingu  podnikatelská koncepce  marketing není pouze jedna aktivita (pouze reklama)  marketing má za cíl nabídnout správnému zákazníkovi, správný výrobek, za přijatelnou cenu, správnou distribuční cestou a s účinnou propagací  nauka o trhu  marketing vychází z trhu a tvoří se kolem trhu EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

9 Marketing  přechod na tržní hospodářství (1989) – předpokládá změnu v aktivitách, myšlení a přístupu u všech subjektů (firmy, stát, jednotlivec) působících na trhu   myšlení orientované na trh (především na zákazníka) je naprosto nezbytné v tržním konkurenčním prostředí EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

10 Marketing  rozdělení marketingu  marketing výrobků  marketing služeb (bankovnictví, cestovního ruchu)  komunální marketing (krajů, měst)  marketing – ovlivňuje celou společnost  potřeby a přání zákazníků - hnací motor firem, ale nárůst konzumního chování (požitek z uspokojení potřeb), ztráta racionality EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

11 Význam marketingu  subjekty na trhu můžeme rozdělit do dvou skupin: chovají se tržně (dynamicky)  vychází z přání a potřeb trhu  sledují, analyzují trh včetně konkurence nechovají se tržně (ani marketingově)  jejich přístup je statický a vyčkávací  nepřichází na trh s ničím novým  úspěch berou jako zaručený EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

12 Cíl marketingu  Cíl marketingu  zjistit přání a potřeby zákazníků  co nejlépe je uspokojit (lépe než konkurence)  spokojený zákazník s opakujícími nákupy (maximální výběr)  stálý prodej se ziskem (maximální spotřeba)  dosáhnout maximálního životního standardu EKO VY_32_INOVACE_EKO_01

13 Opakování Jaké činnosti zahrnuje marketing? Jak se dělí marketing? Jaký je cíl marketingu? Kdo je věrný zákazník? EKO VY_32_INOVACE_EKO_07

14 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_01


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_01 VZNIK MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: marketing,"

Podobné prezentace


Reklamy Google