Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing VY_32_INOVACE_13-01-BN 1© Mgr. Alena Březinová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing VY_32_INOVACE_13-01-BN 1© Mgr. Alena Březinová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín."— Transkript prezentace:

1

2 Marketing VY_32_INOVACE_13-01-BN 1© Mgr. Alena Březinová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

3 Název vzdělávacího materiálu Marketing Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_13-01-BN Číslo šablonyIII/2 AutorBřezinová Alena, Mgr. Studijní oboryTříleté i čtyřleté obory Ročník1., 2. a 3. ročník dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVPEkonomické předměty TémaVýznam a podstata marketingu, jeho historický vývoj Očekávaný výstupŽák dovede definovat pojem marketing, zná cíle marketingu Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků s nejdůležitějšími informacemi z oblasti marketingu Datum vytvořeníČerven 2012 Druh výukového materiáluPrezentace v PowerPointu Klíčová slovaMarketing, komunikace, stimulace, uspokojování potřeb, marketingový přístup Rozvíjené klíčové kompetence Komunikativní kompetence, kompetence k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdrojeViz poslední snímek + archiv autora CZ.1.07./1.5.00/34.0473 - INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU 2 © Mgr. Alena Březinová, 2012

4  Marketing se stal často používaným termínem.  Mnohdy se používá místo pojmu trh, reklama, výzkum trhu, způsob nabídky. 3 © Mgr. Alena Březinová, 2012

5 „ V nejširším slova smyslu je takovou koncepcí ř ízení podniku, která vede k dosa ž ení podnikových cíl ů prost ř ednictvím poznávání, uspokojování, stimulování a ovliv ň ování pot ř eb a po ž adavk ů cílových trh ů, a to v ú č inn ě jší mí ř e, ne ž tak č iní konkurence. Spojuje zájmy podnikatel ů a spot ř ebitel ů “. VYSEKALOVÁ, J. Slovník základních pojm ů z marketingu a managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna. 1998. ISBN 8071685046. s. 22. . 4 © Mgr. Alena Březinová, 2012

6  Marketing je komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu udělá mimořádný zážitek.  Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují zákazníci své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 5 © Mgr. Alena Březinová, 2012

7  Marketing vychází z trhu, především z průzkumu poptávky (i budoucí).  Marketing zabezpečuje včasné změny výrobních programů a služeb v souladu s vývojem změn na současném i budoucím trhu. 6 © Mgr. Alena Březinová, 2012

8 Poslání:Úkoly:  Marketing zahrnuje mnoho činností souvisejících s uspokojováním firemních potřeb a potřeb zákazníka.  Průzkum a ovlivňování potřeb zákazníků,  poznávání konkurence,  boj konkurence o zákazníka,  vývoj výrobku,  prodej,  podpora prodeje,  reklama,  distribuce výrobků. 7 © Mgr. Alena Březinová, 2012

9  V globalizované ekonomice je důležité umět komunikovat se zákazníky. Zjišťovat jejich potřeby a nabídnout jim:  správný produkt,  na správném místě,  ve správný čas,  za správnou cenu. © Mgr. Alena Březinová, 2012 8

10 9 Philip Kotler – http://www.martinus.sk/knihy/autor/Philip-Kotler / jedna z nejuznávanějších autorit marketingu, autor mnoha odborných publikací zaměřených na marketing a management

11  Marketing se může zaměřovat na různé oblasti v ziskové i neziskové sféře.  Rozlišujeme například:  marketing služeb  marketing produktů  marketing obcí, krajů aj. © Mgr. Alena Březinová, 2012 10

12 Úkoly: 1. Definuj pojem „marketing“. 2. Napiš jméno jednoho z nejuznávanějších amerických autorit marketingu. 3. Z čeho vychází marketing? 4. Na jaké oblasti společenského života se může marketing zaměřit? 5. Na internetu vyhledej a napiš 3 osobnosti marketingu. © Mgr. Alena Březinová, 2012 11

13 MOUDRÝ, Marek. Marketing, základy marketingu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media s. r. o. 2008. ISBN 978 80740 0025.  KYNCLOVÁ, Jaroslava. Marketing a managament pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna. 2009. ISBN 978807373 0611.  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 2009. ISBN 978 8024732473.  FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 1.vyd. Brno: Computer Press, a. s. 2008. ISBN 97880 25119426.  VYSEKALOVÁ, Jitka a kol. Slovník základních pojm ů z marketingu a managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna. 1998. ISBN 8071685046.  http://www.martinus.sk/knihy/autor/Philip-Kotler 12 © Mgr. Alena Březinová, 2012


Stáhnout ppt "Marketing VY_32_INOVACE_13-01-BN 1© Mgr. Alena Březinová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín."

Podobné prezentace


Reklamy Google