Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing 1 Ing. Hana Cmielová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing 1 Ing. Hana Cmielová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín."— Transkript prezentace:

1 Marketing 1 Ing. Hana Cmielová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín

2 Název vzdělávacího materiálu Propagace Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_13-51-CM Číslo šablonyIII/2 AutorCmielová Hana, Ing. Studijní oboryDvouleté, tříleté nadstavbové obory Ročník1., 2., 3. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVPEkonomické předměty TémaMarketingový mix jako nástroj marketingu Očekávaný výstup Žák rozumí pojmu marketingový mix jako nástroj marketingu, žák chápe funkci propagace (komunikačního mixu), chápe rozdíly mezi nástroji komunikačního mixu Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků s nejdůležitějšími částmi marketingového mixu Datum vytvořeníZáří 2012 Druh výukového materiáluPrezentace v PowerPointu Klíčová slovaMarketingový mix, propagace(komunikace), nástroje komunikačního mixu, reklama Rozvíjené klíčové kompetence Komunikativní kompetence, kompetence k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdrojeViz poslední snímek + archiv autora CZ.1.07./1.5.00/34.0473 - INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU 2 Ing. Hana Cmielová, 2012

3  je ucelený soubor nástrojů, které se vzájemně doplňují a ovlivňují.  jinak nazváno také „čtyři P“, obsahuje 4 základní prvky: ◦ Výrobek(Product), ◦ Cena(Price), ◦ Propagace(Promotion), ◦ Distribuce(Placement). 3Ing. Hana Cmielová, 2012

4  forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím,  lze ji chápat jako cílenou komunikaci mezi firmou a zákazníkem (i potenciálním),  směřování určitého sdělení zákazníkovi tak, aby výrobek byl správně nabízen. 4Ing. Hana Cmielová, 2012

5  má za úkol informovat, přesvědčovat a ovlivňovat vnímání, postoje a chování zákazníků,  principem je komunikovat zákazníkovi výhody nabízeného produktu,  smyslem je větší podpora prodeje výrobku. 5Ing. Hana Cmielová, 2012

6  Rozeznáváme tyto základní formy propagace (komunikační mix): 1.reklama 2.podpora prodeje 3.publicita (public relations) 4.osobní prodej 5.přímý marketing (direct marketing) 6Ing. Hana Cmielová, 2012

7  Je placená forma nepřímé neosobní prezentace (bez přímého kontaktu).  Jedná se o masovou komunikaci (oslovení velké skupiny) se zákazníky prostřednictvím médií.  Má povahu: ◦ mediální - k přenosu reklamního sdělení se využívají média, ◦ přímé reklamy – direct marketing, která je vyčleňována jako samostatný prvek. Ing. Hana Cmielová, 20127

8  měla by být pravdivá, což souvisí s dobrým jménem podniku,  měla by být etická,  reklamní sdělení by mělo obsahovat lehce zapamatovatelné slogany, aby si spotřebitel reklamu lehce vybavil. Ing. Hana Cmielová, 20128

9  náklady - jedním z nejdůležitějších kritérií,  selektivita - schopnost média zasáhnout určitou geografickou oblast nebo segment zákazníků,  proniknutí reklamy - procento lidí, kteří jsou přímo vystaveni působení reklamy, Ing. Hana Cmielová, 20129

10  pružnost média - jak rychle je možné provést v reklamě změny,  úroveň média - jaká je jeho image v očích veřejnosti,  frekvence - jak často v určitém časovém období je možné příslušným médiem reklamní sdělení přenášet. Ing. Hana Cmielová, 201210

11 INTERNET:  http://www.ronge.cz/dokumenty/skripta_VS/M_4_marketing_a_marketingov e_dovednosti_I.pdf http://www.ronge.cz/dokumenty/skripta_VS/M_4_marketing_a_marketingov e_dovednosti_I.pdf  http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Skripta_FF/zaklady_m arketingu.pdf http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Skripta_FF/zaklady_m arketingu.pdf  http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix  http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace  http://www.robertnemec.com/public-relations-pr/ http://www.robertnemec.com/public-relations-pr/ Odkazy ze dne 30. 09. 2012 11Ing. Hana Cmielová, 2012


Stáhnout ppt "Marketing 1 Ing. Hana Cmielová, 2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín."

Podobné prezentace


Reklamy Google