Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Dubská A09B0007P KMA/MAB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Dubská A09B0007P KMA/MAB"— Transkript prezentace:

1 Veronika Dubská (vdubska@students.zcu.cz) A09B0007P KMA/MAB 2.6.2010
MARKETING Veronika Dubská A09B0007P KMA/MAB

2 Definice: Marketing je proces řízení. Jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťující splnění cílů organizace. Marketing je přeměna potřeby ve výrobek a přeměna tohoto výrobku v prodej. Marketing je podnikatelská koncepce, kde jde o rovnováhu potřeb podniku a zákazníka. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

3 Základní pojmy a nástroje marketingu:
Základní pojmy: Výrobek (= je vše, co mohou nabídnout na daném trhu, co upoutá pozornost, slouží ke spotřebě a může uspokojit přání či potřebu) Trh (složky trhu – zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři, státní instituce, média, zaměstnanci) Nástroje marketingu: Tvorba poptávky Marketingový průzkum Plánování výrobního programu Propagace výrobků a služeb

4 Marketingový výzkum: Přístupy k marketingovému výzkumu: Kvalitativní Kvantitativní Funkce M.V.: Vytváří metody pro sběr informací Řídí a uskutečňuje proces sběru dat Analyzuje výsledky prodeje Poskytuje zpětnou vazbu managementu a pracovníkům Umožňuje kontakt s kupujícím Nastoluje filosofii,… Postup při M.V.: Definování problému Plán výzkumu Sběr informací Zpracování, analýza, vyhodnocení údajů Závěry, doporučení, přijetí opatření

5 Marketingový mix: Soubor taktických marketingových zdrojů (výrobkové, cenové, distribuční, komunikační politiky), které umožňují upravit nabídku podle přání zákazníka na trhu. Zásada 4P.

6 Zásada 4P: Product - zaměřuje se na kvalitu nabízeného produktu nebo služby - označuje nejen výrobek samotný nebo službu, ale i sortiment, kvalitu, design, obal, značku,… Price - úkolem není primárně dodávat na trh špičkové zboží, ale takové, které má nejvyšší poměr užitné hodnoty a ceny - zahrnuje i slevy, podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru - rozeznáváme 3 typy cen: nákladový, poptávkový a dumpingový typ ceny

7 Promotion - prezentace výrobků nebo služeb - rozeznáváme 5 základních forem: Podpora prodeje Přímý marketing Vztahy s veřejností Osobní prodej Reklama Place - uvádí kde, a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy - rozeznáváme 2 základní distribuční cesty: Přímá Nepřímá

8 Shrnutí marketingového mixu:
Měli bychom si uvědomit, že marketingový mix není ani zdaleka marketingovou strategií, je to „jenom“ TAKTIKA! Zásadu 4P nelze aplikovat ve všech odvětví podnikání, proto došlo k rozvoji například na zásady 6P, 7P,… 6P – školství (Product, Place, Price, Promotion, Personalities, Process pedagogical aproaches, Partipation) - služby (Product, Price, Place, Promotion, People, Process) 7P – obchod (Product1, Product2, Product3, Place, People, Price, Promotion)

9 Zdroje: www.wikipedia.cz http://management-marketing.studentske.eu
Slidy od T. Míky (Marketing a obchodní strategie)

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veronika Dubská A09B0007P KMA/MAB"

Podobné prezentace


Reklamy Google