Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT A MARKETING ZS 10/11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT A MARKETING ZS 10/11"— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT A MARKETING ZS 10/11
MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA: MARKETINGOVÝ MIX Ing. Kateřina Šťastná Ing. Klára Margarisová

2 MARKETINGOVÝ MIX (MM) = soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu MM: veškeré aktivity vyvíjené firmou za účelem vzbuzení poptávky po daném produktu Nástroje: produktové politiky cenové politiky komunikační politiky distribuční politiky

3 „ČTYŘI P“ (4P) 4 skupiny proměnných: produkt (product) cena (price)
distribuce (place) propagace (promotion)

4 Výrobková politika (product) Cenová politika (price)
Ceníky Slevy Náhrady Platební podmínky Sortiment Kvalita Značka Design cíloví zákazníci Komunikační politika (promotion) Distribuční politika (place) Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Public relations Distribuční cesty Dostupnost distribuční sítě Prodejní sortiment

5 PRODUKT ….vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání výrobky služby osoby informace místa zkušenosti myšlenky organizace Produkt x služba (382) Produkt = výrobky, služby a další statky nehmotné povahy

6 PRODUKT: VÝROBEK / SLUŽBA
fyzická věc můžeme ho vidět, dotýkat, vyzkoušet VÝROBEK činnost, kterou dělá jedna strana pro druhou nehmotná, neoddělitelná od poskytovatele, pomíjivá SLUŽBA

7 PRODUKT: Vrstvy výrobků a služeb
Vnější vrstva (rozšířený produkt) II. Střední vrstva (skutečný produkt) instalace balení základní užitek či služba doplňky dodávky a úvěrování značka prodejní servis kvalita 384 styl a design III. Vnitřní vrstva (jádro produktu; základní produkt) záruky

8 PRODUKT: složky produkt kvalita doplňky design služby záruky servis
balení značka

9 PRODUKT: Klasifikace výrobků a služeb
cíl klasifikace: lepší porozumění tomu, jak spotřebitelé rozhodují o nákupech 2 základní kategorie dle druhů zákazníků, kteří je používají: I. spotřební výrobky kupují koneční spotřebitelé pro vlastní spotřebu klasifikace podle nákupních zvyklostí spotřebitelů II. průmyslové výrobky určené pro další zpracování anebo pro další podnikání

10 PRODUKT: spotřební výrobky
výrobky denní potřeby běžné impulsivní nepředvídané situace nákupní výrobky homogenní heterogenní zvláštní výrobky neviděné výrobky nově neviděné pravidelně neviděné

11 PRODUKT: průmyslové výrobky
instalace doplňky suroviny komponenty odborné služby pomocný a provozní materiál

12 CHARAKTERISTIKY SLUŽEB
služby I. Nehmotná povaha II. Nedělitelnost IV. Pomíjivost služeb III. Rozmanitost kvality

13 KONTINUUM HMOTNÝCH A NEHMOTNÝCH ASPEKTŮ VÝROBKŮ A SLUŽEB
5 kategorií nabídek: čistě hmotné zboží – s výrobkem nejsou spojeny žádné služby zboží doprovázené službou hybridní nabídka – stejná míra zboží i služeb v nabídce služba doprovázená drobným zbožím čistá služba

14 CENA / PRICE míra hodnoty výrobku / služby
množství peněz vynaložených na zakoupení výrobku / služby částka, za kterou jsou výrobek / služba nabízeny na trhu jediná část marketingového mixu, která přináší peníze …cena je vyjádřením hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou vynakládá, výměnou za užitek, který získá díky zakoupenému výrobku / službě…

15 CENA: Faktory tvorby ceny
stanovení ceny marketingové cíle marketingový mix náklady firemní politika trh, poptávka náklady, ceny a nabídka konkurence ostatní

16 CENA: METODY TVORBY CEN
I. Nákladově orientovaná tvorba cen II. Hodnotově orientovaná tvorba cen III. Stanovení cen podle konkurence

17 CENA: Nákladově orientované metody tvorby cen
1) stanovení cen přirážkou připočtení ziskové přirážky (marže) k nákladům na jednotku výroby 2) analýza bodu zvratu stanovení ceny tak, aby pokryla výrobní a marketingové náklady

18 CENA: Hodnotově orientované metody tvorby cen
= cena je stanovena na základě hodnoty vnímané spotřebiteli 1) stanovení cen podle vnímané hodnoty stanovení přijatelné ceny za kvalitní nabídku = základem tvorby ceny je hodnota vnímaná zákazníkem a nikoliv náklady prodávajícího produkt náklady cena hodnota zákazníci nákladově orientovaná cenová tvorba zákazníci hodnotově orientovaná cenová tvorba

19 CENA: Stanovení cen podle konkurence
cena stanovená podle konkurence nikoliv podle nákladů firmy nebo poptávky – ceny kopírují ceny obdobných konkurenčních výrobků firmy nemají kontrolu nad svými příjmy, přesto je tato metoda velmi populární

20 CENA: Strategie přizpůsobování cen
snížení cen jako odměna zákazníkům za včasnou platbou nebo podporu výrobků Typy: sleva za včasný nákup množstevní sleva funkční sleva sezónní sleva sleva při koupi na protiúčet 1. Slevy a náhrady

21 CENA: Strategie přizpůsobování cen
Prodej stejného výrobku / služby za různé ceny, i v případě, že náklady na jejich výrobu jsou stejně vysoké Typy: cena pro zákaznický segment – různí zákazníci platí různé ceny (např. dle věku, muzea) cena podle místa – různé ceny pro různá místa (divadlo) ceny podle období – např. telefonní operátoři 2. Segmentované ceny

22 CENA: Strategie přizpůsobování cen
využití psychologických aspektů, nejen ekonomické faktory – vnímání kvality prostřednictvím ceny 3. Psychologické ceny dočasné ceny produktů stanovené pod běžnou cenou, dokonce i pod úrovní nákladů s cílem krátkodobě zvýšit objem prodeje 4. Propagační ceny

23 DISTRIBUCE / PLACE distribuční cesta = množina nezávislých organizací, které se podílejí na procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro zákazníka úroveň distribuční cesty = počet prostředníků, kteří vyvíjejí aktivity s cílem dopravit výrobky co nejdříve ke kupujícímu přímá distribuční cesta = distribuční systém bez jakýchkoli prostředníků nepřímá distribuční cesta = distribuční systém zahrnující jednoho nebo více prostředníků

24 Přímé distribuční cesty
DISTRIBUCE / PLACE = cesta od výrobce ke spotřebiteli Přímé distribuční cesty výrobce spotřebitel výrobce spotřebitel MO VO prostředník

25 Exkluzivní (výhradní)
DISTRIBUCE: Typy Intenzivní u výrobků běžné spotřeby snaha umístit výrobky do maximálně možného počtu obchodů – výrobky kdykoli a kdekoli Výběrová (selektivní) zboží je nabízeno jen v omezeném počtu prodejních míst, jímž je ze strany prodejce věnována zvýšená pozornost Exkluzivní (výhradní) u výrobků luxusního charakteru výrobce dává omezenému počtu prostředníků exkluzivitu distribuovat výrobky v určité oblasti

26 PROPAGACE/ PROMOTION marketingový komunikační mix (propagační mix) = soubor nástrojů složený z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a public relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů předávání informací mezi prodejcem a potenciálním zákazníkem propagace se snaží o stimulaci nákupního procesu (rozpoznání problému – hledání informací – hodnocení alternativ – rozhodnutí o koupi – hodnocení po nákupu)

27 PROPAGACE: REKLAMA VÝHODY schopna ovlivnit vysoký počet geograficky rozptýlených zákazníků s nízkými náklady na 1 kontakt rozsáhlá reklama vypovídá také něco pozitivního o velikosti a úspěšnosti prodejce důmyslné využití vizuálních prvků, tisku, zvuku a barev NEVÝHODY je neosobní, jednosměrná, nedokáže přinutit k pozornosti a reakci finančně náročná Jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu

28 PROPAGACE: OSOBNÍ PRODEJ
Osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej výrobku nebo služby a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem VÝHODY interakce mezi dvěma lidmi, možnost zohlednění potřeb zákazníka možnost vytvořit dlouhodobé obchodní vztahy NEVÝHODY nákladné dlouhodobá záležitost

29 PROPAGACE: PODPORA PRODEJE
Krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu nebo prodeji výrobku / služby. Přístup, při kterém je zákazníkovi dán určitý motiv k okamžitému nákupu (soutěže, vzorky, dárky) VÝHODY přitahuje pozornost nabízí silné stimuly k nákupu NEVÝHODY krátkodobé účinky

30 PROPAGACE: PUBLIC RELATIONS
= VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ: Snahy o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image a snahu o minimalizaci následků nepříznivých událostí, popřípadě omluv, které se o firmě šíří. VÝHODY autentické: novinové články, sponzorství či akce připadají zákazníkům reálnější a věrohodnější než reklama zasáhne i spotřebitele vyhýbající se reklamám NEVÝHODY často podceňované

31 DALŠÍ „P“: LIDÉ / PEOPLE
vlastnosti všech účastníků marketingového procesu, které působí na zákazníky lidé vlídnost dovednosti znalosti prospěšnost reprezentativnost zdvořilost přístupnost

32 DALŠÍ „P“: PROCES / PROCESS
složky, které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka

33 DALŠÍ „P“: PREZENTACE prostory v okolí podniku propagační materiály
úroveň prodejních a reprezentačních prostor firmy prezentace stav budov a prostorů podniku prostory v okolí podniku propagační materiály automobily

34 DĚKUJI ZA POZORNOST Zdroj: KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, ISBN


Stáhnout ppt "MANAGEMENT A MARKETING ZS 10/11"

Podobné prezentace


Reklamy Google