Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROPAGACE MARKETING. MARKETINGOVÝ MIX Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena) Place (místo, distribuce) Promotion (propagace) Product (produkt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROPAGACE MARKETING. MARKETINGOVÝ MIX Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena) Place (místo, distribuce) Promotion (propagace) Product (produkt."— Transkript prezentace:

1 PROPAGACE MARKETING

2 MARKETINGOVÝ MIX Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena) Place (místo, distribuce) Promotion (propagace) Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena) Place (místo, distribuce) Promotion (propagace)

3 PROPAGACE „Propagace je činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje nákupní rozhodování spotřebitele.“ Jana Nagyová „Propagace je činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje nákupní rozhodování spotřebitele.“ Jana Nagyová

4 ZÁKLADNÍ CÍLE PROPAGACE poskytnout informace zvýšit poptávku odlišit výrobek zdůraznit užitek a hodnotu výrobku stabilizovat obrat vytvořit zákaznické preference budovat či upevnit pozitivní image poskytnout informace zvýšit poptávku odlišit výrobek zdůraznit užitek a hodnotu výrobku stabilizovat obrat vytvořit zákaznické preference budovat či upevnit pozitivní image

5 KOMUNIKAČNÍ MIX METODY SLOUŽÍCÍ KE KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM A OVLIVŇOVÁNÍ JEHO ROZHODOVÁNÍ Podpora prodeje Osobní prodej Reklama Public Relations METODY SLOUŽÍCÍ KE KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM A OVLIVŇOVÁNÍ JEHO ROZHODOVÁNÍ Podpora prodeje Osobní prodej Reklama Public Relations

6 PODPORA PRODEJE Neosobní typ komunikace Prostředky vedoucí ke krátkodobému stimulování a podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků: Neosobní typ komunikace Prostředky vedoucí ke krátkodobému stimulování a podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků:

7 PODPORA PRODEJE výstavy veletrhy předvádění výrobků soutěže akce 2 v 1 další nepravidelné prodejní činnosti výstavy veletrhy předvádění výrobků soutěže akce 2 v 1 další nepravidelné prodejní činnosti

8 CÍLE PODPORY PRODEJE Zdůraznit, napomoci, doplnit a podpořit komunikační program Ve většině případů se kombinuje s určitými formami reklamy Zdůraznit, napomoci, doplnit a podpořit komunikační program Ve většině případů se kombinuje s určitými formami reklamy

9 PŘEDNOSTI PODPORY PRODEJE Snadné upoutání pozornosti Okamžitý účinek Snadné upoutání pozornosti Okamžitý účinek

10 NEDOSTATKY PODPORY PRODEJE Snadná napodobitelnost konkurencí Krátkodobost Menší účinnost při budování věrohodnosti společnosti Snadná napodobitelnost konkurencí Krátkodobost Menší účinnost při budování věrohodnosti společnosti

11 OSOBNÍ PRODEJ Přímá forma propagace Osobní typ komunikace „Osobní prodej je prezentace informací o výrobku (službě) v rozhovoru s perspektivními spotřebiteli za účelem získání jejich souhlasu se směnou.“ Tim J. Hannagan Přímá forma propagace Osobní typ komunikace „Osobní prodej je prezentace informací o výrobku (službě) v rozhovoru s perspektivními spotřebiteli za účelem získání jejich souhlasu se směnou.“ Tim J. Hannagan

12 CÍLE OSOBNÍHO PRODEJE Přesvědčit zákazníka o výhodnosti nabízeného produktu Uzavřít obchod Přesvědčit zákazníka o výhodnosti nabízeného produktu Uzavřít obchod

13 PŘEDNOSTI OSOBNÍHO PRODEJE Umožňuje pružnou prezentaci Získání okamžité reakce Umožňuje pružnou prezentaci Získání okamžité reakce

14 NEDOSTATKY OSOBNÍHO PRODEJE Vysoké nároky na kontakt Kvalifikace obchodníků Vysoké nároky na kontakt Kvalifikace obchodníků

15 REKLAMA Neosobní typ komunikace Jednostranná komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků „Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého sponzora (tj. osoby nebo organizace).“ Tim J. Hannagan Neosobní typ komunikace Jednostranná komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků „Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého sponzora (tj. osoby nebo organizace).“ Tim J. Hannagan

16 REKLAMNÍ KAMPAŇ Funkcí marketingu Krátkodobé akce, kterými se firma snaží o prezentaci svých výrobků a služeb Její koncepci rozvíjí a zpracovává marketingové oddělení Funkcí marketingu Krátkodobé akce, kterými se firma snaží o prezentaci svých výrobků a služeb Její koncepci rozvíjí a zpracovává marketingové oddělení

17 PŘEDNOSTI REKLAMY Finanční dostupnost Vhodná pro masové působení Umožňuje výraznost a řízení sdělení Finanční dostupnost Vhodná pro masové působení Umožňuje výraznost a řízení sdělení

18 NEDOSTATKY REKLAMY Neosobní charakter Produkt nelze prakticky předvést Nedokáže přímo ovlivnit nákup Nesnadné měření účinku Neosobní charakter Produkt nelze prakticky předvést Nedokáže přímo ovlivnit nákup Nesnadné měření účinku

19 PUBLIC RELATIONS práce pro veřejnost, s veřejností a na veřejnosti „PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a veřejností.“ práce pro veřejnost, s veřejností a na veřejnosti „PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a veřejností.“

20 PUBLIC RELATIONS Snaha o vyvíjení oboustranné komunikace Funkce managementu, jejíž koncepce je vyvíjena na úrovni vedení podniku Dlouhodobě vyvíjená systematická činnost Snaží se reprezentovat podnik jako celek Snaha o vyvíjení oboustranné komunikace Funkce managementu, jejíž koncepce je vyvíjena na úrovni vedení podniku Dlouhodobě vyvíjená systematická činnost Snaží se reprezentovat podnik jako celek

21 CÍLOVÉ SKUPINY Pro efektivnost komunikace je důležité, aby směřovala k té části veřejnosti (cílovým skupinám), s nimiž potřebuje podnik komunikovat a které se snaží ovlivnit Pro efektivnost komunikace je důležité, aby směřovala k té části veřejnosti (cílovým skupinám), s nimiž potřebuje podnik komunikovat a které se snaží ovlivnit Zákazníci Zákazníci konkurence Investoři Konkurenční firmy Zaměstnanci Budoucí zaměstnanci Zájmové skupiny Nátlakové skupiny Instituce státní správy a samosprávy

22 CÍLE PUBLIC RELATIONS Vybudování pozitivně vnímané „image“ podniku Budování přátelských vztahů s okolním prostředím Vybudování pozitivně vnímané „image“ podniku Budování přátelských vztahů s okolním prostředím

23 Příklad - Propagace všech skautů a skautek http://krizovatka.skaut.cz/propagace/ Propagace na internetu - způsob, jak v „informační době“ nalákat mladé ke skautingu Stránky informují o náborových akcích, oddílech, atd. Budují pozitivní image skautingu, informují o alternativním využití volného času dětí a mládeže http://krizovatka.skaut.cz/propagace/ Propagace na internetu - způsob, jak v „informační době“ nalákat mladé ke skautingu Stránky informují o náborových akcích, oddílech, atd. Budují pozitivní image skautingu, informují o alternativním využití volného času dětí a mládeže

24 ZDROJE: Použitá literatura HANNAGAN TIM, J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7. NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 1998. 106 s. ISBN 80-7079-376-7. NĚMEC, P. Public relations : zásady komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 114 s. ISBN 80-85603-26-8. POSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press, 2002. 153 s. ISBN 80-7226-823-6. VĚRČÁK, V., GIRGAŠOVÁ, J., LIŠKAŘOVÁ, R. Media Relations není manipulace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 136 s. ISBN 80-86119- 43-2. Internetové zdroje: Marketing - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. URL: [cit. 2008-02-26]. Použitá literatura HANNAGAN TIM, J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7. NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 1998. 106 s. ISBN 80-7079-376-7. NĚMEC, P. Public relations : zásady komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 114 s. ISBN 80-85603-26-8. POSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press, 2002. 153 s. ISBN 80-7226-823-6. VĚRČÁK, V., GIRGAŠOVÁ, J., LIŠKAŘOVÁ, R. Media Relations není manipulace. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 136 s. ISBN 80-86119- 43-2. Internetové zdroje: Marketing - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. URL: [cit. 2008-02-26].

25 DĚKUJEME ZA POZORNOST Jiřina Čepičková Aneta Fabiánová Petra Jaceňková Lukáš John Jitka Šolínová Laďka Žáková Jiřina Čepičková Aneta Fabiánová Petra Jaceňková Lukáš John Jitka Šolínová Laďka Žáková


Stáhnout ppt "PROPAGACE MARKETING. MARKETINGOVÝ MIX Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena) Place (místo, distribuce) Promotion (propagace) Product (produkt."

Podobné prezentace


Reklamy Google