Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROPAGACE MARKETING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROPAGACE MARKETING."— Transkript prezentace:

1 PROPAGACE MARKETING

2 MARKETINGOVÝ MIX Product (produkt – výrobek či služba) Price (cena)
Place (místo, distribuce) Promotion (propagace)

3 PROPAGACE „Propagace je činnost, která informuje,
přesvědčuje a ovlivňuje nákupní rozhodování spotřebitele.“ Jana Nagyová

4 ZÁKLADNÍ CÍLE PROPAGACE
poskytnout informace zvýšit poptávku odlišit výrobek zdůraznit užitek a hodnotu výrobku stabilizovat obrat vytvořit zákaznické preference budovat či upevnit pozitivní image

5 KOMUNIKAČNÍ MIX Podpora prodeje Osobní prodej Reklama Public Relations
METODY SLOUŽÍCÍ KE KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM A OVLIVŇOVÁNÍ JEHO ROZHODOVÁNÍ Podpora prodeje Osobní prodej Reklama Public Relations

6 PODPORA PRODEJE Neosobní typ komunikace
Prostředky vedoucí ke krátkodobému stimulování a podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků:

7 PODPORA PRODEJE výstavy veletrhy předvádění výrobků soutěže akce 2 v 1
další nepravidelné prodejní činnosti

8 CÍLE PODPORY PRODEJE Zdůraznit, napomoci, doplnit a podpořit komunikační program Ve většině případů se kombinuje s určitými formami reklamy

9 PŘEDNOSTI PODPORY PRODEJE
Snadné upoutání pozornosti Okamžitý účinek

10 NEDOSTATKY PODPORY PRODEJE
Snadná napodobitelnost konkurencí Krátkodobost Menší účinnost při budování věrohodnosti společnosti

11 OSOBNÍ PRODEJ Přímá forma propagace Osobní typ komunikace
„Osobní prodej je prezentace informací o výrobku (službě) v rozhovoru s perspektivními spotřebiteli za účelem získání jejich souhlasu se směnou.“ Tim J. Hannagan

12 CÍLE OSOBNÍHO PRODEJE Přesvědčit zákazníka o výhodnosti nabízeného produktu Uzavřít obchod

13 PŘEDNOSTI OSOBNÍHO PRODEJE
Umožňuje pružnou prezentaci Získání okamžité reakce

14 NEDOSTATKY OSOBNÍHO PRODEJE
Vysoké nároky na kontakt Kvalifikace obchodníků

15 REKLAMA Neosobní typ komunikace
Jednostranná komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků „Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého sponzora (tj. osoby nebo organizace).“ Tim J. Hannagan

16 REKLAMNÍ KAMPAŇ Funkcí marketingu
Krátkodobé akce, kterými se firma snaží o prezentaci svých výrobků a služeb Její koncepci rozvíjí a zpracovává marketingové oddělení

17 PŘEDNOSTI REKLAMY Finanční dostupnost Vhodná pro masové působení
Umožňuje výraznost a řízení sdělení

18 NEDOSTATKY REKLAMY Neosobní charakter Produkt nelze prakticky předvést
Nedokáže přímo ovlivnit nákup Nesnadné měření účinku

19 PUBLIC RELATIONS práce pro veřejnost, s veřejností a na veřejnosti
„PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a veřejností.“

20 PUBLIC RELATIONS Snaha o vyvíjení oboustranné komunikace
Funkce managementu, jejíž koncepce je vyvíjena na úrovni vedení podniku Dlouhodobě vyvíjená systematická činnost Snaží se reprezentovat podnik jako celek

21 CÍLOVÉ SKUPINY Pro efektivnost komunikace je důležité,
aby směřovala k té části veřejnosti (cílovým skupinám), s nimiž potřebuje podnik komunikovat a které se snaží ovlivnit Zákazníci Zákazníci konkurence Investoři Konkurenční firmy Zaměstnanci Budoucí zaměstnanci Zájmové skupiny Nátlakové skupiny Instituce státní správy a samosprávy

22 CÍLE PUBLIC RELATIONS Vybudování pozitivně vnímané „image“ podniku
Budování přátelských vztahů s okolním prostředím

23 Příklad - Propagace všech skautů a skautek
Propagace na internetu - způsob, jak v „informační době“ nalákat mladé ke skautingu Stránky informují o náborových akcích, oddílech, atd. Budují pozitivní image skautingu, informují o alternativním využití volného času dětí a mládeže

24 ZDROJE: Použitá literatura
HANNAGAN TIM, J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, s. ISBN NĚMEC, P. Public relations : zásady komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN POSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press, s. ISBN VĚRČÁK, V., GIRGAŠOVÁ, J., LIŠKAŘOVÁ, R. Media Relations není manipulace. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN Internetové zdroje: Marketing - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. URL: < [cit ].

25 DĚKUJEME ZA POZORNOST Jiřina Čepičková Aneta Fabiánová Petra Jaceňková
Lukáš John Jitka Šolínová Laďka Žáková


Stáhnout ppt "PROPAGACE MARKETING."

Podobné prezentace


Reklamy Google