Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové prostředí Ročník / obor studia:III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové prostředí Ročník / obor studia:III."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové prostředí Ročník / obor studia:III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 586 Klíčová slova: mikro a makro prostřed¨í, firma, konkurence, zákazníci, veřejnost Anotace: Odborná prezentace pro podporu výuky předmětu marketing na téma: Marketingové prostředí.

2 Marketingové prostředí

3 Marketingové prostředí je tvořeno vnějšími vlivy, které jsou schopny ovlivnit firemní řízení a vztahy firmy k zákazníkům. Marketingové prostředí je tvořeno vnějšími vlivy, které jsou schopny ovlivnit firemní řízení a vztahy firmy k zákazníkům.

4 Mikroprostředí Jedná se o vlivy, které ovlivňují schopnost firmy oslovit zákazníka. Jedná se o vlivy, které ovlivňují schopnost firmy oslovit zákazníka. Firma musí správně zvolit složky, které na ni působí. Firma musí správně zvolit složky, které na ni působí. Do mikroprostředí řadíme: Firmu jako organizaci Firmu jako organizaci Dodavatele Dodavatele Marketingoví zprostředkovatelé Marketingoví zprostředkovatelé Konkurenci Konkurenci Zákazníky Zákazníky veřejnost veřejnost

5 Firma jako organizace Firma (podnik) je složitý organismus s velkým množstvím vazeb a vztahů, a to jak uvnitř svých struktur, tak i ve vztahu ke svému okolí. Firma (podnik) je složitý organismus s velkým množstvím vazeb a vztahů, a to jak uvnitř svých struktur, tak i ve vztahu ke svému okolí. Její struktura je velmi důležitá pro správné fungování firmy. Její struktura je velmi důležitá pro správné fungování firmy. Firma musí být chápána jako jeden celek a všichni uvnitř musí spolupracovat a podílet na společném cíli. Firma musí být chápána jako jeden celek a všichni uvnitř musí spolupracovat a podílet na společném cíli.

6 Firma jako organizace Výkonný management Střední management Top management Představenstvo, správní rada Vedoucí jednotlivých oddělení Operativní řídící pracovníci, zaměstnanci

7 Dodavatelé Dodavatelé zajišťují přísun zdrojů, které firma potřebuje pro výrobu nebo pro poskytování služeb. Dlouholetý partnerský vztah se buduje na základě: Spolehlivosti Je důležitý faktor, podle kterého firma dodavatele volí Solidnosti Zodpovědní pracovníci sledují kvalitu, termín dodání a dohodnutou cenu

8 Marketingový zprostředkovatelé Jsou společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat a distribuovat výrobek či službu ke koncovému spotřebiteli. Jsou společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat a distribuovat výrobek či službu ke koncovému spotřebiteli. Distributoři Distributoři Např. firmy nakupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Např. firmy nakupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Marketingové agentury Marketingové agentury Firmy zabývající se výzkumem, reklamou Firmy zabývající se výzkumem, reklamou Finanční společnosti Finanční společnosti Banky, nebankovní společnosti, pojišťovny Banky, nebankovní společnosti, pojišťovny

9 Konkurence Firma má možnost ovlivňovat nejen zákazníka, ale i konkurenci. Firma má možnost ovlivňovat nejen zákazníka, ale i konkurenci. Význam konkurence pro zákazníka: Snižuje cenu, Snižuje cenu, Zkvalitňuje výrobek, Zkvalitňuje výrobek, Rozšiřuje sortiment, Rozšiřuje sortiment, Zlepšuje přístup k zákazníkovi. Zlepšuje přístup k zákazníkovi. Zdroje informací o konkurenci: Od zákazníka Od zákazníka Od veřejnosti Od veřejnosti Na veletrzích a výstavách Na veletrzích a výstavách Prostřednictvím mystery shoppingu Prostřednictvím mystery shoppingu

10 Zákazník Zákazník reaguje na nabídku zboží či služeb a při jeho rozhodování o koupi zohledňuje všechny doprovodné aspekty (kvalita, přístup k zákazníkovi, záruka výrobku apod.) Zákazník reaguje na nabídku zboží či služeb a při jeho rozhodování o koupi zohledňuje všechny doprovodné aspekty (kvalita, přístup k zákazníkovi, záruka výrobku apod.) Cílem firmy je vzbudit u zákazníka nadšení a spokojenost ---) zákazník je potencionální zdroj referencí o firmě. Cílem firmy je vzbudit u zákazníka nadšení a spokojenost ---) zákazník je potencionální zdroj referencí o firmě.

11 Veřejnost Veřejnost je tvořena různými skupinami obyvatelstva. Ty mohou působit na firmu a naopak firma může svým chováním ovlivnit jejich postoje a chování. Veřejnost je tvořena různými skupinami obyvatelstva. Ty mohou působit na firmu a naopak firma může svým chováním ovlivnit jejich postoje a chování. Veřejnost tvoří: Místní komunity Místní komunity Nejbližší okolí společnosti Nejbližší okolí společnosti Firma tuto skupinu ovlivňuje prostřednictvím vytváření pracovních míst, či sponzoringu Firma tuto skupinu ovlivňuje prostřednictvím vytváření pracovních míst, či sponzoringu

12 Veřejnost Zájmové skupiny Zájmové skupiny Občanská sdružení, ekologická sdružení, spotřebitelské organizace. Občanská sdružení, ekologická sdružení, spotřebitelské organizace. Tyto skupiny cíleně ovlivňují veřejné mínění – např. Greenpeace Tyto skupiny cíleně ovlivňují veřejné mínění – např. Greenpeace Široká veřejnost Široká veřejnost Jedná se o společnost jako celek Jedná se o společnost jako celek Z marketingového hlediska firma musí budovat dobré jméno v očích veřejnosti Z marketingového hlediska firma musí budovat dobré jméno v očích veřejnosti

13 Veřejnost Sdělovací prostředky Sdělovací prostředky Noviny, časopisy, rozhlas, Tv, internet Noviny, časopisy, rozhlas, Tv, internet Tyto prostředky silně ovlivňují pohled veřejnosti na firmu Tyto prostředky silně ovlivňují pohled veřejnosti na firmu Zaměstnanci Zaměstnanci Jsou velmi důležitou součástí firmy, bez nich by firma nemohla existovat. Jsou velmi důležitou součástí firmy, bez nich by firma nemohla existovat. Cílem firmy je budování dobrých vztahů k zaměstnanců – lépe pracují, na veřejnosti mluví o firmě dobře apod. Cílem firmy je budování dobrých vztahů k zaměstnanců – lépe pracují, na veřejnosti mluví o firmě dobře apod.

14 Makroprostředí Širší okolí podniku Širší okolí podniku Ekonomické vlivy Ekonomické vlivy To co ovlivňuje kupní sílu v ekonomice To co ovlivňuje kupní sílu v ekonomice Technologické vlivy Technologické vlivy Rychlost technologických změn Rychlost technologických změn Demografické vlivy Demografické vlivy Hustota osídlení, počet obyvatel, věk, pohlaví Hustota osídlení, počet obyvatel, věk, pohlaví

15 Otázky k procvičení 1. Co je to marketingové prostředí a jak se rozděluje? 2. V jakém vztahu je firma k mikro a makroprostředí: a) může ovlivnit mikro i makroprostředí, b) může ovlivnit makroprostředí a nemůže ovlivnit mikroprostředí, c) může ovlivnit mikroprostředí a nemůže ovlivnit makroprostředí. 3. Vyberte si 2 oblasti z mikroprostředí a popište je?

16 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové prostředí Ročník / obor studia:III."

Podobné prezentace


Reklamy Google