Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Segmentace trhu Ročník / obor studia:III. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Segmentace trhu Ročník / obor studia:III. ročník."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Segmentace trhu Ročník / obor studia:III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 585 Klíčová slova: Trh, segment, tržní umístění Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výuky předmětu marketing, na téma – Segmentace trhu.

2 Segmentace trhu

3 Cílený marketing se skládá ze tří částí: Segmentace trhuSegmentace trhu Tržní zacíleníTržní zacílení Tržní umístěníTržní umístění

4 Segmentace trhu Segmentace je nalezení skupin zákazníků určitých kritérií.Segmentace je nalezení skupin zákazníků určitých kritérií. Segment je skupina zákazníků, kteří mají podobné potřeby či přání.Segment je skupina zákazníků, kteří mají podobné potřeby či přání.

5 Segmentace trhu Segmentací trhu se rozumí to, že firma se zaměřuje pouze na určitou část z celku, pro kterou vytvoří specifický marketingový mix ( výrobek, propagace, cena, distribuce)Segmentací trhu se rozumí to, že firma se zaměřuje pouze na určitou část z celku, pro kterou vytvoří specifický marketingový mix ( výrobek, propagace, cena, distribuce) Aby podnikatel mohl oslovit zákazníka musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními zákazníků =) vytvořená skupina musí mít stejné potřeby a přání.Aby podnikatel mohl oslovit zákazníka musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními zákazníků =) vytvořená skupina musí mít stejné potřeby a přání.

6 Základní kritéria segmentace trhu Segment musí splňovat společné vlastnosti.Segment musí splňovat společné vlastnosti. Segment musí být měřitelný a identifikovatelný.Segment musí být měřitelný a identifikovatelný. Segment musí být oslovitelný marketingovým mixem.Segment musí být oslovitelný marketingovým mixem.

7 Výhody segmentace Lepší uspokojení potřeb zákazníkaLepší uspokojení potřeb zákazníka Efektivnější stimulace a distribuceEfektivnější stimulace a distribuce Získání konkurenční výhodyZískání konkurenční výhody Vyšší míra zisku pro firmuVyšší míra zisku pro firmu

8 Hlediska segmentace Trh lze rozčlenit podle mnoha hledisek, která jsou mnohdy ve vzájemné kombinaci: GeografickáGeografická DemografickáDemografická Psychologicko – sociálníPsychologicko – sociální

9 Geografická segmentace Ovlivňuje trh dle území Firma se může zaměřit na určité území (EU, stát, město) Výhodou je efektivnější řízení distribuce a komunikace se zákazníky (nabídka oslovuje pouze potencionální zákazníka dané oblasti)

10 Demografická segmentace Ovlivňuje segmentaci podle populačních hledisek Demografie = věda studující proces reprodukce lidské populace Sledované faktory: –Úmrtnost –Nemocnost –Porodnost –Sňatečnost a rozvodovost –Vzdělání –Příslušnost k určité sociální skupině Výhodou je snadná identifikace zákazníka

11 Psychologicko-sociální Jedná se o segmentaci podle: –osobnosti zákazníka, –sociální skupiny, –společenské třídy, –životního stylu. Lidé přizpůsobují své chování určité skupině, jinak chápou značku výrobku, mají různý vztah k výrobci, mají různé nákupní zvyky. Výhodou je lepší adresná komunikace se zákazníkem

12 Tržní zacílení Znamená, že se firma zaměřuje na jednotlivé segmenty v souladu se svou marketingovou strategií. Pro firmu je rozhodující velikost a síla segmentu =) jak je segment početný a jaká je kupní síla zákazníků. Kupní síla představuje množství zboží a služeb, které může být zakoupeno za určitou sumu při dané cenové hladině.

13 Tržní umístění Umístění na trhu značí způsob jak je firma (výrobek) vnímán koncovým zákazníkem. Firma se musí snažit vybudovat u zákazníků dobrou image a umístit výrobek do jejich hodnotové stupnice. znaky dobrého umístění: –Vlastnosti výrobku –Užitek pro zákazníka –Cena –Kvalita

14 Segmentace hotelových služeb K segmentaci trhu hotelových služeb je možné použít stejných hledisek, jako v obecné segmentaci trhu. V hotelnictví se rozlišují trhy: primární trh –do hotelu z něj přichází nejvíce hostů. sekundární trh –z tohoto trhu je dostatečný počet hostů, ale tito hosté navštěvují i jiné hotely. terciární trh –hosté z tohoto trhu nepřichází pravidelně, představují potenciální poptávku.

15 Segmentace hotelových služeb Po rozdělení trhu na segmenty management hotelu přistupuje k výběru cílového segmentu. Vybraný segment je dále zkoumán, zda splňuje kritéria efektivní segmentace. K výběru cílového segmentu mohou být využity čtyři přístupy: Aplikace masového marketingu –hotel svou nabídku zaměří na všech­ny segmenty vybraného trhu. Musí být splněn předpoklad, že hosté mají relativně stejné potřeby a lze jim nabídnout jeden společný, široce kon­cipovaný produkt. Extenzivní segmentace –hotel se zaměří na většinu, respektive téměř všechny segmenty vybraného trhu, pro každý vybraný segment vytvoří speciální marketingový mix. Tento způsob segmentace je finančně náročný.

16 Segmentace hotelových služeb Selektivní segmentace –výběr některých segmentů vybraného trhu. Hotel zaměří nabídku na cílový segment bez většího rizika při využití svých silných stránek. Pro každý cílový segment vytváří specifický marketingový mix. Koncentrovaná segmentace –hotel se orientuje na uspokojení potřeb a požadavků jen jednoho segmentu na vybraném trhu. Při tomto přístupu je možné se na cílový segment plně specializovat, ale na druhé straně přináší více rizik. Posledním krokem segmentace je zaujetí pozice na trhu.

17 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Segmentace trhu Ročník / obor studia:III. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google