Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_19 PROPAGACE I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: propagační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_19 PROPAGACE I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: propagační."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_19 PROPAGACE I

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: propagační mix, propagační strategie, marketingová komunikace, reklama Anotace: Prezentace na ověření dosavadních znalostí o marketingovém mixu, na získání znalostí o propagaci, propagačním mixu, propagačních strategií a marketingové komunikaci. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Následně učitel prověří, zda žáci porozuměli danému tématu - zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

3 Propagace  propagace (model 4 P) nebo marketingová komunikace (model 4 C)  spotřebitelé – vědět o produktu, přesvědčeni o výhodách, vznik potřeby koupě  propagace = forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje výrobků, služeb  aktivity určené ke komunikaci se zákazníky  informuje, připomíná, přesvědčuje vlastnosti a dostupnost produktu EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

4 Propagační (komunikační) mix  reklama – placená neosobní forma komunikace, informovat a ovlivnit spotřebitele  podpora prodeje – forma propagace  public relations – neosobní forma komunikace, publikování pozitivních informací - dobré mínění o firmě  přímý marketing – adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím  osobní prodej – nejnáročnější forma propagace, prodej pomocí osobního kontaktu EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

5 Propagační strategie  propagační strategie – dva typy  B2B – zaměřená na prostředníka  obchodníci – VO, MO  výrobce se snaží prosadit výrobek do distribuční sítě  B2C – zaměřená na spotřebitele  výrobce se snaží prosadit výrobek u kupujících, aby jej požadovali u obchodníků EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

6 Marketingová komunikace  marketingová komunikace – přenos sdělení mezi zdrojem a příjemcem  komunikační model AIDA – 4 fáze chování kupujícího před nákupem: upoutání pozornosti, vzbuzení zájmu, vyvolání přání vlastnit výrobek, dosažení akce - koupě  fáze komunikačního modelu – cíl: předat sdělení tak, aby příjemce pochopil zdroj sdělenízakódování přenos dekódování příjemce EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

7 Marketingová komunikace  zpětná vazba - reakce příjemce na sdělení (souhlas, odeslání soutěžního kuponu)  informační šumy – narušují komunikační proces (hluk z ulice, nepozornost příjemce)  komunikace  verbální komunikace  neverbální komunikace (mimika, gestika, posturologie, kinezika, haptika)  elektronická komunikace EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

8 Propagační (komunikační) mix  REKLAMA  působí na každého, vědomě, nevědomky  placená neosobní forma jednosměrné komunikace, cíl: informovat spotřebitele a ovlivnit jeho nákupní chování  vytvářet dobré mínění o firmě – u veřejnosti, u zaměstnanců, v podnikatelské sféře, zvyšovat poptávku po výrobku, vytvářet silnou značku EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

9 Propagační (komunikační) mix  přesvědčuje, připomíná vlastnosti a dostupnost produktu  výhoda: k zákazníkovi kdykoliv, kdekoliv, levně, rychle  reklamní sdělení má obsahovat, co neodporuje etickým a mravním normám, zákonům  zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

10 Propagační (komunikační) mix  DRUHY REKLAMY 1.všeobecná – cíl: zvýšit poptávku po výrobcích bez rozdílu značky 2.značková – cíl: propagovat výrobek nebo službu určité značky 3.instituční – cíl: pozitivní mínění o firmě v očích veřejnosti EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

11 Propagační (komunikační) mix  FUNKCE REKLAMY 1.informativní – informovat o existenci výrobku nebo slevě 2.přesvědčovací – přimět spotřebitele ke koupi propagovaného zboží nebo služby 3.připomínací – oblíbený výrobek stále existuje a lze jej koupit EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

12 Propagační (komunikační) mix  TEORIE REKLAMY A.silná teorie – vychází z toho, že reklama zákazníka ovlivní, přesvědčí o nákupu zboží nebo služby, reklama vytváří konzumní společnost B.slabá teorie – zákazníka ovlivňují zvyky, nákupní chování, tradice, reklama – funkce informační EKO VY_32_INOVACE_EKO_19

13 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. EKO VY_32_INOVACE_EKO_19


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_19 PROPAGACE I. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: propagační."

Podobné prezentace


Reklamy Google