Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní činnosti - Kapitola 10 1 OVLIVŇOVÁNÍ SPOTŘEBITELE KAPITOLA 10 Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní činnosti - Kapitola 10 1 OVLIVŇOVÁNÍ SPOTŘEBITELE KAPITOLA 10 Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 Obchodní činnosti - Kapitola 10 1 OVLIVŇOVÁNÍ SPOTŘEBITELE KAPITOLA 10 Pavlíčková

2 Obchodní činnosti - Kapitola 10 2 Obsah kapitoly uplatnění komunikačního mixu při ovlivňování spotřebitele, cílová skupina, propagační akce, média a propagační prostředky v reklamě, masová média, specifická média, služby poskytované zákazníkům. Pavlíčková

3 Obchodní činnosti - Kapitola 10 3 Komunikační mix Uplatnění komunikačního mixu při ovlivňování spotřebitele: produkt (produktový mix), cena (kontraktační mix) - psychologické aspekty vnímání ceny, distribuce (distribuční mix), marketingová komunikace (komunikační mix) - reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, přímý marketing. Pavlíčková

4 Obchodní činnosti - Kapitola 10 4 Cílová skupina skupina spotřebitelů, zákazníků, kteří představují potenciální trh, a proto je na ně zaměřeno propagační poselství. Pavlíčková

5 Obchodní činnosti - Kapitola 10 5 Produktový mix kvalita, značka, ochranná známka, obal, sortiment, design, image, záruky, služby. Pavlíčková

6 Obchodní činnosti - Kapitola 10 6 Značka a známka značka - synonymum pro obchodní název zboží, je to typové označení, není právně chráněna, známka - označení podnikatele k odlišení jeho výrobků a služeb od výrobků a služeb jiných firem, ochranná známka - je známka, která je zapsána v rejstříku ochranných známek. Pavlíčková

7 Obchodní činnosti - Kapitola 10 7 Image souhrn představ, očekávání, postojů, emocí vztahujících se k výrobku, značce nebo firmě, v marketingu je image spojena s identifikačními a odlišujícími znaky výrobku, značky, firmy, je spojena s určitým marketingovým myšlením a konceptem. Pavlíčková

8 Obchodní činnosti - Kapitola 10 8 Psychologické aspekty vnímání ceny komparativní ceny - uvedení původní a nové ceny (dříve 180,- Kč, nyní 125,- Kč), ceny pod zaokrouhlenou hodnotou - tzv. baťovské ceny (999,- Kč), ceny mnohonásobných jednotek - větší množství zboží za sníženou cenu, členěné ceny - cena hlavního produktu + cena doplňková (výrobek + balení + poštovné), prestižní ceny - produkt s vyšší cenou působí jako kvalitnější (záměrně vysoké ceny), jednotkové ceny - určitý sortiment za stejnou cenu (vše za 59,- Kč). Pavlíčková

9 Obchodní činnosti - Kapitola 10 9 Psychologické aspekty vnímání slev slevy za hotovostní platbu, slevy za rychlou platbu, kvantitativní slevy - při odběru většího množství zboží, sezónní slevy, slevové kupóny. Pavlíčková

10 Obchodní činnosti - Kapitola 10 10 Reklama placená forma komunikace s komerčním záměrem, přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií, je to rovněž činnost firmy zaměřená na podporu prodejů vlastních produktů. Pavlíčková

11 Obchodní činnosti - Kapitola 10 11 Humor v reklamě účinná forma ovlivňování spotřebitele, humorné prvky jsou v propagaci pokládány v zásadě za pozitivní (vzbuzují pozornost, vytvářejí příznivou atmosféru), kladně se hodnotí snaha o odbourání agresivní reklamy, pozor na rozdílný vkus regionální, vkus různých segmentů a individuí. Pavlíčková

12 Obchodní činnosti - Kapitola 10 12 Propagační akce komplex propagačních prostředků v určitém prostoru a v časové následnosti pomocí různých médií - koordinovaně, se vzájemnou podporou, účinnost propagační akce závisí na důkladné přípravě klíčových bodů: vymezení cíle, cílové skupiny a formulace poselství. Pavlíčková

13 Obchodní činnosti - Kapitola 10 13 Poselství, sdělení, prezentace je obsah sdělované informace, myšlenka, apel, který má být druhým subjektem přijat, vycházejí z: - poznání potřeb subjektu, - poznání motivačních struktur subjektu, - znalostí chování subjektu, - image firmy, značky, výrobku, - předností firmy, značky, výrobku, - marketingové a propagační strategie firmy. Pavlíčková

14 Obchodní činnosti - Kapitola 10 14 Marketingová komunikace zahrnuje veškeré relevantní komunikace s trhem, rozlišujeme: a) marketingové komunikační aktivity "nad linkou", b) marketingové komunikační aktivity "pod linkou". Pavlíčková

15 Obchodní činnosti - Kapitola 10 15 Nadlinkové komunikační aktivity jedná se o klasickou reklamu, tj.: - reklama v televizi, - v rozhlase, - v tisku, - v kině, - na internetu. Pavlíčková

16 Obchodní činnosti - Kapitola 10 16 Podlinkové komunikační aktivity uplatnění dalších prvků komunikačního mixu - např.: - mail, - sponzoring, - teleshopping, - výstavy a veletrhy, - využití dealerů (osobní prodej), - public relations, - atd. Pavlíčková

17 Obchodní činnosti - Kapitola 10 17 Média média používaná v reklamě jsou nositeli propagačního poselství, média umožňují předvedení a přenos propagačního prostředku v určitém místě a v určitém čase, vhodné kombinování médií v rámci mediálního mixu patří k základním zásadám účinné reklamní kampaně. Pavlíčková

18 Obchodní činnosti - Kapitola 10 18 Média Masová média: televize, rozhlas, noviny, časopisy, kino, internet. Specifická média: billboardy, dopravní prostředky, výkladní skříně, obaly, ohrady sportovišť, reklamní předměty. Pavlíčková

19 Obchodní činnosti - Kapitola 10 19 Služby poskytované zákazníkům (I.) služby související s placením zboží, zvláštní ceny pro pravidelné zákazníky, dárkové poukázky, poskytování informací, garance, předvedení zboží, možnost vyzkoušet si zboží, úprava zboží, balení zboží, doprava zboží, Pavlíčková

20 Obchodní činnosti - Kapitola 10 20 Služby poskytované zákazníkům (II.) dodávková služba, instalace zboží, záruční servis, parkování, nákupní vozíky, občerstvení, dětský koutek, odpočinkové kouty, toalety, bezpečnostní schránky. Pavlíčková


Stáhnout ppt "Obchodní činnosti - Kapitola 10 1 OVLIVŇOVÁNÍ SPOTŘEBITELE KAPITOLA 10 Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google