Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a stimulování prodeje.  Firma využívá 5 základních komunikačních nástrojů, které mají specifické vlastnosti a předurčují ke komunikaci určitého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a stimulování prodeje.  Firma využívá 5 základních komunikačních nástrojů, které mají specifické vlastnosti a předurčují ke komunikaci určitého."— Transkript prezentace:

1 Komunikace a stimulování prodeje

2  Firma využívá 5 základních komunikačních nástrojů, které mají specifické vlastnosti a předurčují ke komunikaci určitého druhu sdělení předurčují ke komunikaci určitého druhu sdělení vybranému segmentu. vybranému segmentu.  reklama  podpora prodeje  publicita  osobní prodej  přímý marketing

3 Reklama  dle Kotlera a Armstronga – je jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu  podstata reklamy  působivá a pravdivá  stručná a věcná  optimální, časová  stanovení optimální délky reklamy  informativní, přesvědčovací, připomínací

4 Hlavní kriteria při volbě média  Stanovit, jakým způsobem má reklama proniknout na trh a její působení na segment.  Provést analýzu výhod a nevýhod vybraných medií a poté provést selektivitu.  Stanovit skutečné náklady na reklamu.  Určit frekvenci a účinek používaného média.

5 Podpora prodeje  má zaujmout a přitáhnout pozornost spotřebitele  stimulovat spotřebitele k okamžitému nákupu daného výrobku prostřednictvím určitých předmětů : vzorky vzorky kupóny kupóny drobné předměty drobné předměty cenových stimulů (př. 3 + 1) soutěže o ceny a odměny cenových stimulů (př. 3 + 1) soutěže o ceny a odměny

6 Publicita (public relations)  rozděluje se do dvou oblastí:  představuje zprávy a hodnocení nezávislých institucí  skupina lidí, o tvorbu a rozšiřování správných informací o ní  skupina lidí, kteří jsou placeni danou firmou, a starají se o tvorbu a rozšiřování správných informací o ní  využívá nástroje publicity  hromadné sdělovací prostředky  tiskové zprávy  vztahy se sponzory

7 Osobní prodej  přímá komunikace se spotřebitelem nebo s více spotřebiteli najednou  jde o formu prodeje, která je vysoce nákladná, ale také velice účinná  každý prodejce musí zvládat: proces osobního prodeje proces osobního prodeje

8 Proces osobního prodeje  Hledání a shromažďovaní informací o spotřebitelích v určitém segmentu a tvorba analýzy.  Navazování kontaktu se spotřebitelem pomocí úvodního dopisu nebo domluvení schůzky po telefonu a předvést výrobek nebo službu v podobě prezentace.  Po prezentaci jsou určité námitky nebo připomínky vůči výrobku či službě a záleží pouze na prodejci, jestli je dokáže pozitivně zodpovědět.

9  Uzavření obchodního kontraktu – dochází k němu v okamžiku, kdy spotřebitel podepíše s prodejcem kupní smlouvu a dohodnou se na platebních i dodacích podmínkách. a dohodnou se na platebních i dodacích podmínkách.  Po uskutečnění obchodního kontraktu by prodejce měl spotřebitele oslovovat i nadále, zjišťovat případné nedostatky a nespokojenost spotřebitele. Navrhnout mu nové řešení.

10 Přímý marketing  jedná se o navázání přímých vztahů s přesně stanovenými spotřebiteli přes:  telefon (telemarketing)  zásilkový prodej (direkt mail marketing)  katalogový prodej ( tištěné katalogy nebo v elektronické podobě, videa)  teleshoping - využívání TV  webovské stránky

11

12 Pravidlo A.I.D.A.  A – ATTENTION = POZORNOST  I – INTEREST = ZÁJEM  D - DESIRE = PŘÁNÍ  A – ACTION = ČIN


Stáhnout ppt "Komunikace a stimulování prodeje.  Firma využívá 5 základních komunikačních nástrojů, které mají specifické vlastnosti a předurčují ke komunikaci určitého."

Podobné prezentace


Reklamy Google