Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a stimulování prodeje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a stimulování prodeje"— Transkript prezentace:

1 Komunikace a stimulování prodeje

2 Komunikace a stimulování prodeje
Firma využívá 5 základních komunikačních nástrojů, které mají specifické vlastnosti a předurčují ke komunikaci určitého druhu sdělení vybranému segmentu. reklama podpora prodeje publicita osobní prodej přímý marketing

3 Reklama dle Kotlera a Armstronga – je jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu podstata reklamy působivá a pravdivá stručná a věcná optimální, časová stanovení optimální délky reklamy informativní, přesvědčovací, připomínací

4 Hlavní kriteria při volbě média
Stanovit, jakým způsobem má reklama proniknout na trh a její působení na segment. Provést analýzu výhod a nevýhod vybraných medií a poté provést selektivitu. Stanovit skutečné náklady na reklamu. Určit frekvenci a účinek používaného média.

5 Podpora prodeje má zaujmout a přitáhnout pozornost spotřebitele
stimulovat spotřebitele k okamžitému nákupu daného výrobku prostřednictvím určitých předmětů : vzorky kupóny drobné předměty cenových stimulů (př ) soutěže o ceny a odměny

6 Publicita (public relations)
rozděluje se do dvou oblastí: představuje zprávy a hodnocení nezávislých institucí skupina lidí, kteří jsou placeni danou firmou, a starají se o tvorbu a rozšiřování správných informací o ní využívá nástroje publicity hromadné sdělovací prostředky tiskové zprávy vztahy se sponzory

7 Osobní prodej přímá komunikace se spotřebitelem nebo s více spotřebiteli najednou jde o formu prodeje, která je vysoce nákladná, ale také velice účinná každý prodejce musí zvládat: proces osobního prodeje

8 Proces osobního prodeje
Hledání a shromažďovaní informací o spotřebitelích v určitém segmentu a tvorba analýzy. Navazování kontaktu se spotřebitelem pomocí úvodního dopisu nebo domluvení schůzky po telefonu a předvést výrobek nebo službu v podobě prezentace. Po prezentaci jsou určité námitky nebo připomínky vůči výrobku či službě a záleží pouze na prodejci, jestli je dokáže pozitivně zodpovědět.

9 Uzavření obchodního kontraktu – dochází k němu v okamžiku, kdy spotřebitel podepíše s prodejcem kupní smlouvu a dohodnou se na platebních i dodacích podmínkách. Po uskutečnění obchodního kontraktu by prodejce měl spotřebitele oslovovat i nadále, zjišťovat případné nedostatky a nespokojenost spotřebitele. Navrhnout mu nové řešení.

10 Přímý marketing jedná se o navázání přímých vztahů s přesně stanovenými spotřebiteli přes: telefon (telemarketing) zásilkový prodej (direkt mail marketing) katalogový prodej ( tištěné katalogy nebo v elektronické podobě, videa) teleshoping - využívání TV webovské stránky

11

12 Pravidlo A.I.D.A. A – ATTENTION = POZORNOST I – INTEREST = ZÁJEM
D - DESIRE = PŘÁNÍ A – ACTION = ČIN


Stáhnout ppt "Komunikace a stimulování prodeje"

Podobné prezentace


Reklamy Google