Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Matějka www.matejkam.com1.  Marketingová komunikace se realizuje pomocí pěti standardních nástrojů: Nadlinkové nástroje – reklama Podlinkové nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Matějka www.matejkam.com1.  Marketingová komunikace se realizuje pomocí pěti standardních nástrojů: Nadlinkové nástroje – reklama Podlinkové nástroje."— Transkript prezentace:

1 Marek Matějka www.matejkam.com1

2  Marketingová komunikace se realizuje pomocí pěti standardních nástrojů: Nadlinkové nástroje – reklama Podlinkové nástroje – ostatní…, podnik si je zajistí sám www.matejkam.com2

3 3

4 NÁSTROJE MK Reklama  veřejná prezentace – osloví široké publikum  pronikavost (umožňuje zopakovat zprávu několikrát za sebou)  znásobená působivost (umělecké využití tisku, zvuku a barev)  neosobní charakter (inzerát je pouhým monologem přednášeným před publikem) NÁSTROJE MK Osobní prodej  osobní styk (každá strana je schopna pozorovat potřeby druhé strany a jejich charakteristika a bezprostředně na ně reagovat) kkultivace vztahů (umožňuje kultivovat všechny druhy vztahů počínaje od prostého prodeje až po hluboké přátelské vztahy) oodezva (vytváří určitou povinnost kupujícího vyslechnout sdělení prodávajícího) www.matejkam.com4

5 NÁSTROJE MK Podpora prodeje  přitahuje pozornost spotřebitele  je motivem k rychlé koupi  pro zákazníka představuje  ústupek ze strany prodejce nebo výrobce a je zdrojem spotřebitelovi výhody NÁSTROJE MK Přímý marketing  adresný (určen určité osobě)  zákaznicky orientovaný (formulováno tak, aby bylo pro příjemce přitažlivé)  aktuální (odráží nejnovější stav věcí)  interaktivní (sdělení rychle modifikována v závislosti na odezvě respondenta) www.matejkam.com5

6 NÁSTROJE MK Vztahy s veřejností  Public relations je řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo výrobku.  Budování vzájemných vztahů mezi organizací a veřejností.  Vzájemné porozumění.  „Marketing je starý kašpárek v nových šatech.“ (Svaz německých podnikatelů) www.matejkam.com6

7  V počátcích vzniku byl přímý marketing chápán jako typ přímé distribuce prostřednictvím různých kanálů (např. zásilkový prodej).  Změna nastala až v 70. letech 20. století, kdy se změnilo chápání přímého marketingu.  Začal být kladen výrazně větší důraz na marketingovou komunikaci a hlavně na její zpětnou vazbu. www.matejkam.com7

8  Jedná s o zacílený, přímý (relační) marketing vycházející z co nejpřesnější segmentace trhu a jasně deklarovaného sdělení.  Představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě, v jakémkoliv místě. www.matejkam.com8

9  Direct mail – jedná se o adresnou komunikaci s cílovou skupinou.  Neadresná distribuce – je spojována s roznáškou tiskovin do poštovních schránek.  Telemarketing – jakákoli měřitelná činnost využívající telefon, jejímž cílem je pomoci nalézt, získat a rozvíjet vztah se zákazníkem.  Teleshopping – předvedení výrobku v krátkých televizních šotech.  Katalogy – seznam výrobků a služeb ve vizuální a verbální podobě nebo uložený v elektronické formě na disku, CD-Romu či v databázi.  On-line marketing – jedná se o využívání a nakupování prostřednictvím internetu.  Kioskové nakupování – v ČR rozšířené málo, jde o nákup v prodejně prostřednictvím katalogu a následné zaslání zboží ze skladu k zákazníkovi.  Vkládaná inzerce do novin a časopisů – další forma přímého oslovení potenciální zákazníka s účelem zaujmout a přimět jej k návštěvě prodejny (např. mimořádné slevy). [SVĚTLÍK, 2005, s. 307] www.matejkam.com9

10  Základem direct marketingu je komplexní databáze informací o zákaznících (osobní údaje, předchozí nákupy, reakce na nabídky…). Rozlišujeme:  DM adresný – konkrétní adresát přímo na jméno  DM neadresný – letáky, tiskoviny doručované do schránek či rozdávané zdarma www.matejkam.com10

11  DM na rozdíl od běžné reklamy přesněji a kvantifikovaně vyjadřuje reakci zákazníků, počet odpovědí a tím lépe vyhodnocuje efektivitu akce.  V praxi bývá vždy komplexní záležitostí, využívá a vzájemně kombinuje růstné postupy. (např. ochutnávka nových vzorků = podpora prodeje, současně informace formou inzerátu, PR, direct (mailovým) letákem či telemarketingovým sdělením). www.matejkam.com11

12  Zacílenost na jasně vymezený a smysluplný segment.  Efektivnost zacílené a oboustranné komunikace, umožňující vytvořit osobnější vztah se zákazníkem.  Možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na naši nabídku.  Operativnost realizované komunikace.  Názornost předvedení produktu. www.matejkam.com 12

13  „Direct marketing je interaktivní systém, který používá jedno nebo více reklamních médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoliv místě“.  Jedná se o určitou formu filosofie, která je založena na vybudování trvalé a pevné vazby mezi firmou a zákazníky – stávajícími i potenciálními. www.matejkam.com 13


Stáhnout ppt "Marek Matějka www.matejkam.com1.  Marketingová komunikace se realizuje pomocí pěti standardních nástrojů: Nadlinkové nástroje – reklama Podlinkové nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google