Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Direct marketing (stručně úvodem)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Direct marketing (stručně úvodem)"— Transkript prezentace:

1 Direct marketing (stručně úvodem)
Marek Matějka Direct marketing (stručně úvodem)

2 Direct marketing Marketingová komunikace se realizuje pomocí pěti standardních nástrojů: Nadlinkové nástroje – reklama Podlinkové nástroje – ostatní…, podnik si je zajistí sám

3 Direct marketing

4 Direct marketing Nástroje MK Nástroje MK Reklama Osobní prodej
veřejná prezentace – osloví široké publikum pronikavost (umožňuje zopakovat zprávu několikrát za sebou) znásobená působivost (umělecké využití tisku, zvuku a barev) neosobní charakter (inzerát je pouhým monologem přednášeným před publikem) Osobní prodej osobní styk (každá strana je schopna pozorovat potřeby druhé strany a jejich charakteristika a bezprostředně na ně reagovat) kultivace vztahů (umožňuje kultivovat všechny druhy vztahů počínaje od prostého prodeje až po hluboké přátelské vztahy) odezva (vytváří určitou povinnost kupujícího vyslechnout sdělení prodávajícího)

5 Direct marketing Nástroje MK Nástroje Mk Podpora prodeje
přitahuje pozornost spotřebitele je motivem k rychlé koupi pro zákazníka představuje ústupek ze strany prodejce nebo výrobce a je zdrojem spotřebitelovi výhody Přímý marketing adresný (určen určité osobě) zákaznicky orientovaný (formulováno tak, aby bylo pro příjemce přitažlivé) aktuální (odráží nejnovější stav věcí) interaktivní (sdělení rychle modifikována v závislosti na odezvě respondenta)

6 Direct marketing Nástroje MK
Vztahy s veřejností Public relations je řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo výrobku. Budování vzájemných vztahů mezi organizací a veřejností. Vzájemné porozumění. „Marketing je starý kašpárek v nových šatech.“ (Svaz německých podnikatelů)

7 Direct marketing V počátcích vzniku byl přímý marketing chápán jako typ přímé distribuce prostřednictvím různých kanálů (např. zásilkový prodej). Změna nastala až v 70. letech 20. století, kdy se změnilo chápání přímého marketingu. Začal být kladen výrazně větší důraz na marketingovou komunikaci a hlavně na její zpětnou vazbu.

8 Direct marketing Jedná s o zacílený, přímý (relační) marketing vycházející z co nejpřesnější segmentace trhu a jasně deklarovaného sdělení. Představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě, v jakémkoliv místě.

9 Direct marketing Direct mail – jedná se o adresnou komunikaci s cílovou skupinou. Neadresná distribuce – je spojována s roznáškou tiskovin do poštovních schránek. Telemarketing – jakákoli měřitelná činnost využívající telefon, jejímž cílem je pomoci nalézt, získat a rozvíjet vztah se zákazníkem. Teleshopping – předvedení výrobku v krátkých televizních šotech. Katalogy – seznam výrobků a služeb ve vizuální a verbální podobě nebo uložený v elektronické formě na disku, CD-Romu či v databázi. On-line marketing – jedná se o využívání a nakupování prostřednictvím internetu. Kioskové nakupování – v ČR rozšířené málo, jde o nákup v prodejně prostřednictvím katalogu a následné zaslání zboží ze skladu k zákazníkovi. Vkládaná inzerce do novin a časopisů – další forma přímého oslovení potenciální zákazníka s účelem zaujmout a přimět jej k návštěvě prodejny (např. mimořádné slevy). [SVĚTLÍK, 2005, s. 307]

10 Direct marketing Rozlišujeme:
Základem direct marketingu je komplexní databáze informací o zákaznících (osobní údaje, předchozí nákupy, reakce na nabídky…). Rozlišujeme: DM adresný – konkrétní adresát přímo na jméno DM neadresný – letáky, tiskoviny doručované do schránek či rozdávané zdarma

11 Direct marketing DM na rozdíl od běžné reklamy přesněji a kvantifikovaně vyjadřuje reakci zákazníků, počet odpovědí a tím lépe vyhodnocuje efektivitu akce. V praxi bývá vždy komplexní záležitostí, využívá a vzájemně kombinuje růstné postupy. (např. ochutnávka nových vzorků = podpora prodeje , současně informace formou inzerátu, PR, direct (mailovým) letákem či telemarketingovým sdělením).

12 Výhody direct marketingu:
Zacílenost na jasně vymezený a smysluplný segment. Efektivnost zacílené a oboustranné komunikace, umožňující vytvořit osobnější vztah se zákazníkem. Možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na naši nabídku. Operativnost realizované komunikace. Názornost předvedení produktu.

13 Direct marketing obecně
„Direct marketing je interaktivní systém, který používá jedno nebo více reklamních médií pro vytváření měřitelné odezvy nebo transakce v jakémkoliv místě“. Jedná se o určitou formu filosofie, která je založena na vybudování trvalé a pevné vazby mezi firmou a zákazníky – stávajícími i potenciálními.


Stáhnout ppt "Direct marketing (stručně úvodem)"

Podobné prezentace


Reklamy Google