Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Krajníková. Distribuce jako součást marketingového mixu. –Definice distribuce. –Místo a distribuce. –Distribuční procesy. Distribuční cesta. –Přímá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Krajníková. Distribuce jako součást marketingového mixu. –Definice distribuce. –Místo a distribuce. –Distribuční procesy. Distribuční cesta. –Přímá."— Transkript prezentace:

1 Petra Krajníková

2 Distribuce jako součást marketingového mixu. –Definice distribuce. –Místo a distribuce. –Distribuční procesy. Distribuční cesta. –Přímá distribuční síť. –Nepřímá distribuční síť. Distribuční strategie. Distribuce produktu v bankovní praxi. –Distribuce produktu přes pobočku, call centrum, direct mail.

3

4 Distribuce znamená pohyb produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby nebo opakovaného užívání. Tato složka marketingového mixu představuje souhrn činností všech subjektů, které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů konečným uživatelům prostřednictvím tzv. distribučních cest.

5 Kotler uvádí následující komponenty: distribuční cesty, pokrytí trhu, sortiment, rozmístění, zásoby a doprava. Velký význam mají v této oblasti distribuční kanály. Mezi ně patří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce. Významné jsou rovněž logistické aspekty distribuce, tedy volba dopravních prostředků, optimalizace dopravních cest, a dále dodací podmínky, řízení zásob a ochrana zboží během přepravy. Je rovněž nutné věnovat pozornost v současné době rostoucímu počtu zákazníků, kteří využívají nákup přes internet spojený se zásilkovým prodejem.

6 V marketingovém pojetí patří k základním vlastnostem distribuce následující procesy: –1. Fyzická distribuce, která v sobě zahrnuje přepravu zboží, jeho skladování a řízení zásob takovým způsobem, aby prodejci byli schopni vždy uspokojit požadavky poptávky. –2. Změna vlastnických vztahů, kdy směna umožňuje kupujícím užívat předměty a služby, které potřebují anebo chtějí mít. –3. Dobrovolné a podpůrné činnosti, k nimž patří například organizace marketingového výzkumu, zajišťování propagace zboží, poradenská činnost, poskytování úvěrů, pojišťování přepravovaných produktů atd.

7

8 „Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech činností jednotlivců a firem, kteří se účastní procesu transferu produktů z místa jejich vzniku do místa jejích konečné spotřeby nebo užití.“ Foret, M.: Marketing základy a principy

9 Distribuční síť je obvykle tvořena třemi skupinami subjektů, kterými jsou: –Výrobci. –Distributoři. –Podpůrné organizace.

10 Přímá distribuční síť je tou nejjednodušší formou distribuce, při níž výrobce prodává své zboží přímo konečným spotřebitelům. výrobcespotřebitel

11 Při nepřímé distribuci vstupuje mezi výrobce a konečného spotřebitele jeden nebo více mezičlánků. Nedochází tedy k bezprostřednímu kontaktu mezi výrobcem a konečným uživatelem. Nepřímá distribuční síť může mít jednu, dvě, tři a mnohdy i více úrovní. –Jednoúrovňová distribuční cesta se skládá z výrobce, jednoho zprostředkovatele a konečného spotřebitele. –Dvouúrovňová cesta zahrnuje výrobce, dva zprostředkovatele a konečného spotřebitele. –Tří a víceúrovňové distribuční cesty pak v sobě zahrnují ještě další mezičlánky, jimiž mohou být například velkoobchody, agenti, sklady, zpracovatelé atd.

12

13 Distribuční strategie představuje soubor možností a způsobů, jakými se výrobek dostane na trh. Výběr strategie je ovlivněn řadou faktorů (finančních, lidských, obchodních, přizpůsobení zvykům kupujících atd.). Rozlišujeme tři typy distribuční strategie: –Intenzívní distribuce. –Exkluzívní distribuce. –Selektivní distribuce.

14 Intenzívní distribuce se používá zejména u zboží denní spotřeby, kdy se produkty dostávají do co největšího počtu prodejen, aby byly zákazníkovi kdykoli a kdekoli k dispozici.

15 Exkluzívní (výhradní) distribuce, kdy prodejce získává výhradní právo, za což producent očekává větší péči a podporu prodeje svého produktu. Zároveň chce mít větší kontrolu nad dodržováním jeho kvality. Exkluzivita dokáže zhodnotit i posílit image zejména značkového produktu a umožňuje prodejcům stanovit si vyšší ziskovou přirážku.

16 Selektivní distribuce je kompromisem mezi oběma předchozími. Umožňuje lepší pokrytí trhu než exkluzívní distribuce, ale zároveň zaručuje lepší kontrolu nad produktem než v případě intenzivní distribuce.

17

18 Před stanovením způsobu distribuce produktu ke klientovi musíme určit jaké produkty pro jakou cílovou skupinu chceme prodávat přes jednotlivé prodejní kanály. K tomu je třeba důkladně znát svěřené portfolio klientů, jeho segmentaci, potřeby a zájmy tak, abychom mohli přesně zacílit nejen vhodným produktem či službou, ale abychom zvolili i správný distribuční kanál.

19 Banka nabízí a prodává své produkty či služby prostřednictvím několika distribučních kanálů: –Přímo – přes pobočku. –Přes call centrum. –Prostřednictvím direct mailů. –Přes internet internet. –Přes bankomaty. –Přes zprostředkovatele, agenty. –Případně prostřednictvím České pošty v případě Poštovní spořitelny.

20 Výhodou je přímý kontakt s klientem, možnost detailní analýzy jeho aktuálních potřeb a v důsledku toho prodej optimálního produktu „šitého na míru klientovi“. Nevýhodou tohoto distribučního kanálu je jeho vysoká cena v přepočtu na prodaný produkt či službu.

21 Nabídka a prodej produktů a služeb přes call centrum se v poslední době využívá stále častěji. Výhodou prodeje přes tento distribuční kanál je jeho rychlost a nízké náklady. Nevýhodou je časté odmítání telefonátu ze strany klienta Call centrum není vhodné k prodeji všech produktů.

22 Výhodou prodeje bankovních produktů tímto distribučním kanálem je vysoká možnost segmentace stávajících klientů – máme o nich údaje, můžeme přesně zacílit nabídku produktů či služeb. Další výhodou jsou nízké náklady. Nevýhodou je nepřímý kontakt s klientem a nemožnost přímé reakce na jeho případné dotazy. V poslední době častější využití DM.

23 Direct mail pro každý segment: - komunikován jiný benefit - odlišný headline - odlišný design

24

25 Dalšími možnostmi nabídky a prodeje bankovních produktů a služeb je prodej přes internet, bankomat, přes zprostředkovatele, agenty či např. prostřednictvím České pošty, kde může své produkty a služby nabízet Poštovní spořitelna.

26


Stáhnout ppt "Petra Krajníková. Distribuce jako součást marketingového mixu. –Definice distribuce. –Místo a distribuce. –Distribuční procesy. Distribuční cesta. –Přímá."

Podobné prezentace


Reklamy Google