Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Krajníková. Koncepce marketingového řízení. –Definice marketingové koncepce. –Znaky marketingové koncepce. Výrobní koncepce. Výrobková koncepce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Krajníková. Koncepce marketingového řízení. –Definice marketingové koncepce. –Znaky marketingové koncepce. Výrobní koncepce. Výrobková koncepce."— Transkript prezentace:

1 Petra Krajníková

2 Koncepce marketingového řízení. –Definice marketingové koncepce. –Znaky marketingové koncepce. Výrobní koncepce. Výrobková koncepce. Prodejní koncepce. Marketingová koncepce. Koncepce společenského marketingu. Marketingové řízení. –Definice marketingového řízení. –Hlavní funkce marketingového řízení.

3

4 Marketingová koncepce se zakládá na principu trvalé orientace dodavatele na aktivní a efektivní uspokojování potřeb spotřebitelů, jejím přijetím je zdůrazněna snaha o řešení problémů spotřebitele, nikoli vlastních problémů. Marketing slouží k zabezpečení marketingové koncepce.

5 1)Zaměření na cílové trhy, pro které je nutné formulovat přizpůsobené marketingové programy – žádný podnik nemůže působit na všech trzích a uspokojovat všechny potřeby spotřebitelů. 2)Orientace na zákazníka – definování zákazníkových potřeb z jeho pohledu, ne z pohledu podniku, spokojený zákazník opakuje nákupy a šíří své dobré zkušenosti. 3)Koordinace všech marketingových funkcí (propagace, cenová tvorba, distribuce, prodej aj.) a koordinace činnosti marketingu s ostatními činnostmi organizace. 4)Zaměření na dosahování cílů organizace.

6

7 Vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především výrobky, které budou snadno dostupné a levné → úsilí koncentrováno na dosažení vysoké efektivnosti výroby a široké krytí trhu; uplatňuje se v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku – spotřebitelé se při nedostatku výrobků zajímají především o jejich získání, jsou ochotni akceptovat všechno vyrobené zboží.

8

9 Na předpokladu, že spotřebitelé favorizují výrobky, které jsou vysoce kvalitní, bezvadně fungují a mají vynikající design, za jejich mimořádné provedení jsou ochotni zaplatit i mimořádnou cenu.

10

11 Prodejní koncepce je založena na předpokladu, že spotřebitelé jsou typicky pasivní, že je potřeba je k nákupu přemluvit – podnik stimuluje prodej agresivními metodami prodeje a propagace. Podniky praktikují tuto koncepci, když mají nadbytek kapacit – cílem je prodat to, co bylo vyrobeno, ne vyrábět to, co by mohlo být prodáno. Zákazníci kupují zboží zejména na základě silné a různorodé podpory prodeje.

12

13 Marketingová koncepce vychází z orientace na zákazníka. Do popředí zájmu firmy se dostává zákazník a dominantní snahou se stává poznání a uspokojení jeho potřeb, a to lépe a efektivněji než konkurence. Tato koncepce generuje zisk prostřednictvím spokojenosti zákazníka. „Náš zákazník, náš pán.“

14

15 Koncepce společenského marketingu vychází z marketingové koncepce, tzn. je založena na myšlence, že podnik musí uspokojovat potřeby a přání zákazníka lépe a účinněji než konkurence. Zohledňuje nejen dlouhodobé zájmy spotřebitelů, ale navíc i dlouhodobé zájmy společnosti. Společenská odpovědnost firem (CRS – Corporate Social Responsibility) je vnímána jako nový faktor konkurenceschopnosti.

16

17 Marketingové řízení je proces směřující ke stanovení a dosažení marketingových cílů na základě poznání vnitřních podmínek a vnějších příležitostí, musí pružně a rychle reagovat na změny na trhu, zahrnuje strategické, taktické a operativní řízení. Marketingové řízení je praktické užití marketingových technik.

18 Proces marketingového řízení probíhá ve třech hlavních fázích: 1. plánování 2. realizace 3. kontrola

19


Stáhnout ppt "Petra Krajníková. Koncepce marketingového řízení. –Definice marketingové koncepce. –Znaky marketingové koncepce. Výrobní koncepce. Výrobková koncepce."

Podobné prezentace


Reklamy Google