Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce marketingového řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce marketingového řízení"— Transkript prezentace:

1 Koncepce marketingového řízení
Petra Krajníková

2 Agenda Koncepce marketingového řízení. Definice marketingové koncepce.
Znaky marketingové koncepce. Výrobní koncepce. Výrobková koncepce. Prodejní koncepce. Marketingová koncepce. Koncepce společenského marketingu. Marketingové řízení. Definice marketingového řízení. Hlavní funkce marketingového řízení.

3 Koncepce marketingového řízení

4 Definice marketingové koncepce
Marketingová koncepce se zakládá na principu trvalé orientace dodavatele na aktivní a efektivní uspokojování potřeb spotřebitelů, jejím přijetím je zdůrazněna snaha o řešení problémů spotřebitele, nikoli vlastních problémů. Marketing slouží k zabezpečení marketingové koncepce.

5 Znaky marketingové koncepce
Zaměření na cílové trhy, pro které je nutné formulovat přizpůsobené marketingové programy – žádný podnik nemůže působit na všech trzích a uspokojovat všechny potřeby spotřebitelů. Orientace na zákazníka – definování zákazníkových potřeb z jeho pohledu, ne z pohledu podniku, spokojený zákazník opakuje nákupy a šíří své dobré zkušenosti. Koordinace všech marketingových funkcí (propagace, cenová tvorba, distribuce, prodej aj.) a koordinace činnosti marketingu s ostatními činnostmi organizace. Zaměření na dosahování cílů organizace.

6 Výrobní koncepce

7 Výrobní koncepce Vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat především výrobky, které budou snadno dostupné a levné → úsilí koncentrováno na dosažení vysoké efektivnosti výroby a široké krytí trhu; uplatňuje se v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku – spotřebitelé se při nedostatku výrobků zajímají především o jejich získání, jsou ochotni akceptovat všechno vyrobené zboží.

8 Výrobková koncepce

9 Výrobková koncepce Na předpokladu, že spotřebitelé favorizují výrobky, které jsou vysoce kvalitní, bezvadně fungují a mají vynikající design, za jejich mimořádné provedení jsou ochotni zaplatit i mimořádnou cenu.

10 Prodejní koncepce

11 Prodejní koncepce Prodejní koncepce je založena na předpokladu, že spotřebitelé jsou typicky pasivní, že je potřeba je k nákupu přemluvit – podnik stimuluje prodej agresivními metodami prodeje a propagace. Podniky praktikují tuto koncepci, když mají nadbytek kapacit – cílem je prodat to, co bylo vyrobeno, ne vyrábět to, co by mohlo být prodáno. Zákazníci kupují zboží zejména na základě silné a různorodé podpory prodeje.

12 Marketingová koncepce

13 Marketingová koncepce
Marketingová koncepce vychází z orientace na zákazníka. Do popředí zájmu firmy se dostává zákazník a dominantní snahou se stává poznání a uspokojení jeho potřeb, a to lépe a efektivněji než konkurence. Tato koncepce generuje zisk prostřednictvím spokojenosti zákazníka. „Náš zákazník, náš pán.“

14 Koncepce společenského marketingu

15 Koncepce společenského marketingu
Koncepce společenského marketingu vychází z marketingové koncepce, tzn. je založena na myšlence, že podnik musí uspokojovat potřeby a přání zákazníka lépe a účinněji než konkurence. Zohledňuje nejen dlouhodobé zájmy spotřebitelů, ale navíc i dlouhodobé zájmy společnosti. Společenská odpovědnost firem (CRS – Corporate Social Responsibility) je vnímána jako nový faktor konkurenceschopnosti.

16 Marketingové řízení

17 Definice marketingového řízení
Marketingové řízení je proces směřující ke stanovení a dosažení marketingových cílů na základě poznání vnitřních podmínek a vnějších příležitostí, musí pružně a rychle reagovat na změny na trhu, zahrnuje strategické, taktické a operativní řízení. Marketingové řízení je praktické užití marketingových technik.

18 Hlavní fáze marketingového řízení
Proces marketingového řízení probíhá ve třech hlavních fázích: plánování realizace kontrola

19 Diskuse, otázky


Stáhnout ppt "Koncepce marketingového řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google