Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojetí marketingu v neziskových organizacích. Marketing neziskových organizací Chartered Institut of Marketing: „Marketing je součástí procesu řízení,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojetí marketingu v neziskových organizacích. Marketing neziskových organizací Chartered Institut of Marketing: „Marketing je součástí procesu řízení,"— Transkript prezentace:

1 Pojetí marketingu v neziskových organizacích

2 Marketing neziskových organizací Chartered Institut of Marketing: „Marketing je součástí procesu řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků“.

3 Marketing neziskových organizací C EP

4 Pojetí marketingu u ziskových organizací Výrobce Spotřebitel Marketingové směnné transakce v ziskové organizaci: Zboží, služby Peníze

5 Marketing neziskových organizací Marketingové směnné transakce v neziskových organizacích: Donátor, Veřejný rozpočet, daňový příjem Dodavatel, resp. poskytovatel služby Spotřebitel, klient, návštěvník, daňový odvod

6 Argumenty proti zavádění marketingu v rámci neziskových organizací realizace marketingu v neziskových organizacích je spojena s neadekvátními náklady, které jsou částečně hrazeny z veřejných rozpočtů, jednotlivé pracovní procesy v neziskových organizacích jsou specifické a jedinečné, spotřeba služeb, poskytovaných některými neziskovými organizacemi, vyplývá ze specificky vynucen spotřeby, při rozhodování o realizaci služeb nejsou cenové motivy rozhodující, služby neziskových organizací nemají tržní charakter.

7 Argumenty pro zavádění marketingu v rámci neziskových organizací neziskové organizace se v posledních letech dostávají do situace rostoucí soutěživosti o získávání příjmů i klientů. rostoucí požadavky spotřebitelů vyžadují zvyšování kvalifikace a kvality dialogu, především v oblasti výměnných relací, která je základním úsekem hodnocení, nákladové omezení vyžaduje vyšší efektivnost využívání zdrojů, která sedá dosáhnout právě prostřednictvím vyššího stupně spotřebitelů v procesu služeb. výsledky marketingového průzkumu jsou zásadním vstupem pro proces strategického managementu, identifikaci okolí, jeho požadavků, což je podkladem pro zpracování cílů, rozpočtů a definic produktu organizace, nedostatek finančních zdrojů libovolného charakteru vyžaduje rozvoj podnikatelské činnosti, jako doplňkového zdroje příjmů.

8 Marketingové řízení NO Proces marketingového řízení probíhá ve třech základních fázích: plánování, realizace, kontrola. Marketingové řízení je pro neziskové organizace nezbytné: ke zkvalitnění a zefektivnění jejich činnosti, k motivování, přípravě a řízení všech procesů a činnosti v neziskových organizacích, k získávání dárců a dobrovolníků.

9 Sedm kroků pro realizaci úspěšného marketingu Určit vazbu mezi marketingovým a strategickým plánem organizace. SWOT analýza, Marketingový průzkum. Stanovení marketingových cílů. Představení organizace na trhu. Marketingový audit. Stanovení marketingového plánu. Vypracování marketingové komunikační kampaně. Zhodnocení výsledků.

10 Marketingový mix product promotion placeprice 4 P

11 Marketingový mix u NO Johns Hopkins Univerzity v Baltimore (USA) cílová skupina (public), produkční kapacita. Freiburská škola marketing-managementu (Švýcarsko) politika (politics), lidé (people).

12 Městský marketing „městský marketing podporuje změnu myšlení směrem k potřebám a požadavkům odběratelů produktu a služeb města. Zahrnuje důsledné plánovaní, řízení a kontrolu vztahů města s jeho rozličnými poptávkovými skupinami“.

13 Městský marketing New Public Management decentralizace výkonu veřejné správy, zeštíhlení byrokracie, její profesionalizace a transparentnost, orientace na občana a jeho potřeby, lepší využití ICT ve veřejné správě apod.

14 Městský marketing Hlavní města, Průmyslové města, Historická města, Města s příjemným okolím a vybavením pro zábavu, Obce lázeňské a obce v rekreační oblasti, Příhraniční města.

15 vnější prostředívnitřní prostředí demografické prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí, přírodní prostředí. Marketingové prostředí Obec jako organizace, která zabezpečuje správu obce a úkoly jí svěřené ze zákona.

16 Městský marketing Marketingové plánování, Marketingový mix.

17 Městský marketing Zamyšlení „Význam marketingu průmyslových zón pro budoucí směřování města“.


Stáhnout ppt "Pojetí marketingu v neziskových organizacích. Marketing neziskových organizací Chartered Institut of Marketing: „Marketing je součástí procesu řízení,"

Podobné prezentace


Reklamy Google