Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce z předmětu Projektový management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce z předmětu Projektový management"— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce z předmětu Projektový management
Vypracoval: Martin Filipi EXT/V

2 Proces řízení projektů
Proces řízení projektů výrobků Proces řízení projektů výrobků se aplikuje současně ve třech hlavních oblastech: Proces řízení projektů KVALITA TERMÍNY NÁKLADY

3 Tento proces se skládá z 5 fází
Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 průzkum proveditelnost vývoj zavedení do výroby prodej

4 Fáze 1 - průzkum Úkoly realizované v této části:
vyjádření požadavku na zahájení projektu zjištění názorů a podnětů z ostatních oddělení - vytvoření požadavku - marketing – konkurence, prodejní ceny, objemy, termíny zahájení prodeje, obchodní rizika - stanovení předběžných výr. nákladů - technická orientace (konečný cíl) předběžné odhady investic a nákladů časový harmonogram hlavních etap až do prodeje předběžná analýza projektu schválení projektu určení vedoucího projektu

5 Postup ve fázi průzkumu
CP/RP schválení projektu určení vedoucího projektu odd. marketingu výrobku požadavek vývoje konkurence, prodejní ceny, objemy, termíny prodeje, obchodní rizika zadávací podmínky výrobku předběžná analýza projektu seznam rozhodnutí ŘKV technická orientace, odhad investic ŘN odhad investic TPV výrobní rizika, odhad investic ŘF ekonomické cíle ŘO rizika prodeje

6 Fáze 2 - proveditelnost Úkoly realizované v této části:
vedoucí projektu sestaví projektovou skupinu vypracování předprojektu konstrukce stavba makety předání předběžného seznamu skupin – konstrukční dokumentace předání seznamu prototypových dílů (vyráběných i nakupovaných) ekonomické studie - náklady projektu (předvýrobní náklady) - rentabilita projektu vypracování předběžné anylýzy rizik vypracování časového plánu projektu definice standardu/opcí schválení kvality při uzavření projektové smlouvy uzavření projektové smlouvy zadávací podmínky pro nově vyvíjené nakupované díly

7 Postup ve fázi proveditelnosti
CP/RP schválení projektu vedoucí projektu určení projektové pracovní skupiny celkový plán projektu odd. marketingu výrobku seznam rozhodnutí definice standardu /opcí tržní ceny / objemy podklady pro CP/RP seznam rozhodnutí ŘKV předprojekt konstrukce výrobku stavba makety seznam konstr. skupin seznam proto. dílů náklady ŘN strategie, výběr dodavatelů investice nákupu TPV předprojek TPV náklady ŘTK předběžná analýza rizik plán kvality výrobku schválení kvality ŘF zhodnocení nákladů projektu ekonomické zhodnocení rentability

8 Fáze 3 - vývoj Úkoly realizované v této části: prototypová dokumentace
zajištění prototypových dílů konstrukce: stavba prototypů, makety a zkoušky + zahájení homologace předání výkresů pro konstrukci přípravků konstrukce přípravků schválení zástavby (konstrukce) vypracování seznamu schválení sériového dílu/výrobního prostředí (AFS/AEI) vyjádření poprodejních služeb k opravitelnosti a údržbě výdaje projektu - aktualizace kontrola realizace plánu kvality výrobku aktualizace časového plánu schválení kvality při spuštění investic projektu spuštění investic projektu

9 Postup ve fázi vývoje rentability projektu sledování výdajů
aktualizace výrobní nákl. předpokládané ŘF prototypové díly - vyráběné ŘV prototypu/zástavby AFS/AEI technolog. projekt technologická konstrukce zkoušky konstrukční skupiny činností koordinování vedoucí projektu spuštění investic projektu CP/RP + údržba opravitelnost prototypu ŘPPS kontrola realizace plánu kval. výr. schválení - seznam demerit prototypu ŘTK + souhrn investic dokumentace přípravků TPV náklady nákupu prototypové díly - nakupované ŘN homologace stavba prototypu prototypová ŘKV seznam rozhodnutí podklady pro CP/RP odd. mark. výrobku

10 Fáze 4 – zavedení do průmyslové výroby
Úkoly realizované v této části: předání všech výkresů pro stavbu přípravků výroba jednoúčelových přípravků předání seznamu konstrukčních skupin včetně termínů předávání vypracování konstrukční dokumentace vypracování technologické a výrobní dokumentace homologace ekonomické zhodnocení - aktualizace předpokládaných výrobních nákladů - aktualizace nákladů projektu obchodní dokumentace objednávka pro předsériovou a sériovou výrobu schválení kvality při schválení výroby schválení výroby

11 Postup ve fázi zavedení do průmyslové výroby
kontrola dodržení předpoklá-daných výr. nákladů a investic ŘF výrobní dokumentace ŘV definice model/typ skupiny koordinování činností vedoucí projektu schválení výroby CP/RP objednávka pro předsériovou/sériovou výrobu ŘO schválení kvality při schválení výroby kontrola realizace plánu kvality výrobku schválení výr. prostředků ŘTK realizace technologického projektu konstrukce přípravků stavba přípravků technologická dokumentace TPV návod k údržbě a obsluze vystavení otevřených obj. uzavření logistických smluv ŘN pro sérii přípravků zkoušky – homologace kontrukční dokumentace výkresy pro stavbu seznam kon. skupin ŘKV seznam rozhodnutí podklady pro CP/RP ceníky objednávkové listy/tech.listy odd. mark. výrobku

12 Fáze 5 – uvední na trh Úkoly realizované v této části:
poprodejní dokumentace - návod k obsluze a údržbě - katalog náhradních dílů předsériová výroba modifikace konstrukční, technologické a výrobní dokumentace na základě předsériové výroby vypracování konstrukční dokumentace sériová výroba schválení kvality při předání obchodnímu úseku umožňující odvedení na sklad odbytu vozy na skladu odbytu – expedice bilance projektu ukončení projektu z rozhodnutí komise o výrobku/schůze o výrobku

13 Postup ve fázi uvedení na trh
vedoucí projektu koordinování činností skupiny bilance projektu ukončení odd. mark. výrobku seznam rozhodnutí ceníky včetně cen opcí ŘKV návod k obsluze a údržbě katalog náhradních dílů modifikace - konstrukce TPV modifikace –dokumentace technologická OŘV zásobení výrobní předsérie dok. předsérie výroba dílů předsérie předsériová výroba/ montáž zásobení série výr.dok.serie výroba dílů série sériová výroba - montáž ŘTK schválení výr. prostředí schválení sériového dílu uzavření plánu kvality výrobku schválení kvality při předání obch. úseku povolení k expedici ŘF skutečné náklady ŘO předsérie – sklad odbytu série – expedice sklad odbytu

14 Plánování projektu - termíny
Vedoucí projektu zpracuje časový harmonogram: harmonogram se skládá ze tří částí - milníky projektu - dílčí etapy projektu - detailní plán etapy harmonogram musí být schválen komisí o výrobku/schůzí o výrobku

15 Ekonomické sledování projektů výrobků
finanční ředitelství stanoví cílové výrobní náklady na základě podkladů z marketingu a obchodního ředitelství, které stanoví tržní ceny vypracování předběžných výrobních nákladů a jejich sledování až do stanovení skutečných výrobních nákladů je také v odpovědnosti finančního ředitelství

16 Náklady projektu Náklady projektu se skládají z následujících položek:
náklady na vývoj průmyslové investice investice nákupu náklady a výdaje výroby výdaje obchodní a výdaje poprodejních služeb Finanční ředitelství je odpovědné za kontrolu nákladů na projekt po celou dobu jeho trvání.

17 Řízení nákladů a investic
Řízení nákladů a investic probíhá ve čtyřech základních etapách: I. Odhad nákladů a investic jako součást předběžné analýzy projektu II. Sumarizace nákladů a investic na základě předprojektu III. Aktualizace nákladů a investic na základě vývoje a technologického projektu IV. Kontrola řízení výdajů

18 Organizace Projekt je řízen po fázích. Schválení každé fáze podléhá:
- příslušné projektové dokumentaci - schválení výrobkovou instancí při klíčové etapě Toto rozdělení na fáze umožňuje postupné využívání zdrojů přidělených projektu.


Stáhnout ppt "Semestrální práce z předmětu Projektový management"

Podobné prezentace


Reklamy Google