Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce z předmětu Projektový management Vypracoval: Martin Filipi EXT/V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce z předmětu Projektový management Vypracoval: Martin Filipi EXT/V."— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce z předmětu Projektový management Vypracoval: Martin Filipi EXT/V

2 Proces řízení projektů výrobků Proces řízení projektů výrobků se aplikuje současně ve třech hlavních oblastech: KVALITATERMÍNYNÁKLADYProces řízení projektů

3 Tento proces se skládá z 5 fází prodejzavedení do výroby vývojproveditelnostprůzkum Fáze 5Fáze 4Fáze 3Fáze 2Fáze 1

4 Fáze 1 - průzkum Úkoly realizované v této části: vyjádření požadavku na zahájení projektu zjištění názorů a podnětů z ostatních oddělení - vytvoření požadavku - marketing – konkurence, prodejní ceny, objemy, termíny zahájení prodeje, obchodní rizika - stanovení předběžných výr. nákladů - technická orientace (konečný cíl) předběžné odhady investic a nákladů časový harmonogram hlavních etap až do prodeje předběžná analýza projektu schválení projektu určení vedoucího projektu

5 předběžná analýza projektu Postup ve fázi průzkumu určení vedoucího projektu schválení projektu CP/RP rizika prodejeŘO ekonomické cíleŘF výrobní rizika, odhad investic TPV odhad investicŘN technická orientace, odhad investic ŘKV seznam rozhodnutí zadávací podmínky výrobku konkurence, prodejní ceny, objemy, termíny prodeje, obchodní rizika požadavek vývoje odd. marketingu výrobku

6 Fáze 2 - proveditelnost Úkoly realizované v této části: vedoucí projektu sestaví projektovou skupinu vypracování předprojektu konstrukce stavba makety předání předběžného seznamu skupin – konstrukční dokumentace předání seznamu prototypových dílů (vyráběných i nakupovaných) ekonomické studie- náklady projektu (předvýrobní náklady) - rentabilita projektu vypracování předběžné anylýzy rizik vypracování časového plánu projektu definice standardu/opcí schválení kvality při uzavření projektové smlouvy uzavření projektové smlouvy zadávací podmínky pro nově vyvíjené nakupované díly

7 Postup ve fázi proveditelnosti plán kvality výrobku náklady investice nákupu seznam proto. dílů tržní ceny / objemy celkový plán projektu určení projektové pracovní skupiny vedoucí projektu schválení projektu CP/RP ekonomické zhodnocení rentability zhodnocení nákladů projektu ŘF schválení kvality předběžná analýza rizik ŘTK předprojek TPVTPV strategie, výběr dodavatelů ŘN náklady seznam konstr. skupin stavba maketypředprojekt konstrukce výrobku ŘKV seznam rozhodnutí podklady pro CP/RP definice standardu /opcí seznam rozhodnutí odd. marketing u výrobku

8 Fáze 3 - vývoj Úkoly realizované v této části: prototypová dokumentace zajištění prototypových dílů konstrukce: stavba prototypů, makety a zkoušky + zahájení homologace předání výkresů pro konstrukci přípravků konstrukce přípravků schválení zástavby (konstrukce) vypracování seznamu schválení sériového dílu/výrobního prostředí (AFS/AEI) vyjádření poprodejních služeb k opravitelnosti a údržbě výdaje projektu - aktualizace kontrola realizace plánu kvality výrobku aktualizace časového plánu schválení kvality při spuštění investic projektu spuštění investic projektu

9 Postup ve fázi vývoje

10 Fáze 4 – zavedení do průmyslové výroby Úkoly realizované v této části: předání všech výkresů pro stavbu přípravků výroba jednoúčelových přípravků předání seznamu konstrukčních skupin včetně termínů předávání vypracování konstrukční dokumentace vypracování technologické a výrobní dokumentace homologace ekonomické zhodnocení- aktualizace předpokládaných výrobních nákladů - aktualizace nákladů projektu obchodní dokumentace objednávka pro předsériovou a sériovou výrobu schválení kvality při schválení výroby schválení výroby

11 Postup ve fázi zavedení do průmyslové výroby

12 Fáze 5 – uvední na trh Úkoly realizované v této části: poprodejní dokumentace- návod k obsluze a údržbě - katalog náhradních dílů předsériová výroba modifikace konstrukční, technologické a výrobní dokumentace na základě předsériové výroby vypracování konstrukční dokumentace sériová výroba schválení kvality při předání obchodnímu úseku umožňující odvedení na sklad odbytu vozy na skladu odbytu – expedice bilance projektu ukončení projektu z rozhodnutí komise o výrobku/schůze o výrobku

13 Postup ve fázi uvedení na trh vedoucí projektu koordinování činnostískupinybilance projektu ukončení odd. mark. výrobku seznam rozhodnutí ceníky včetně cen opcí ŘKVnávod k obsluze a údržbě katalog náhradních dílů modifikace -konstrukce TPVmodifikace – dokumentace technologická OŘVzásobení výrobní předsérie dok. předsérie výroba dílů předsérie předsériová výroba/ montáž zásobení série výr.dok.serievýroba dílů série sériová výroba - montáž ŘTKschválení výr. prostředí schválení sériového dílu uzavření plánu kvality výrobku schválení kvality při předání obch. úseku povolení k expedici ŘFskutečné výrobní náklady skutečné výrobní náklady ŘOpředsérie – sklad odbytu série – expedice sklad odbytu

14 Plánování projektu - termíny Vedoucí projektu zpracuje časový harmonogram: harmonogram se skládá ze tří částí - milníky projektu - dílčí etapy projektu - detailní plán etapy harmonogram musí být schválen komisí o výrobku/schůzí o výrobku

15 Ekonomické sledování projektů výrobků finanční ředitelství stanoví cílové výrobní náklady na základě podkladů z marketingu a obchodního ředitelství, které stanoví tržní ceny vypracování předběžných výrobních nákladů a jejich sledování až do stanovení skutečných výrobních nákladů je také v odpovědnosti finančního ředitelství

16 Náklady projektu Náklady projektu se skládají z následujících položek: náklady na vývoj průmyslové investice investice nákupu náklady a výdaje výroby výdaje obchodní a výdaje poprodejních služeb Finanční ředitelství je odpovědné za kontrolu nákladů na projekt po celou dobu jeho trvání.

17 Řízení nákladů a investic Řízení nákladů a investic probíhá ve čtyřech základních etapách: I. Odhad nákladů a investic jako součást předběžné analýzy projektu II. Sumarizace nákladů a investic na základě předprojektu III. Aktualizace nákladů a investic na základě vývoje a technologického projektu IV. Kontrola řízení výdajů

18 Organizace Projekt je řízen po fázích. Schválení každé fáze podléhá: - příslušné projektové dokumentaci - schválení výrobkovou instancí při klíčové etapě Toto rozdělení na fáze umožňuje postupné využívání zdrojů přidělených projektu.


Stáhnout ppt "Semestrální práce z předmětu Projektový management Vypracoval: Martin Filipi EXT/V."

Podobné prezentace


Reklamy Google