Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. zasedání pracovní skupiny interních auditorů kraje Vysočina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. zasedání pracovní skupiny interních auditorů kraje Vysočina"— Transkript prezentace:

1 7. zasedání pracovní skupiny interních auditorů kraje Vysočina
Jihlava 15. prosince 2004

2 Nová prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole 416/2004 Sb.
Ustanovení týkající se interního auditu

3 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
Důvody uvedení této problematiky ve vyhlášce: chybějící zákonná úprava pro specifickou oblasti interního auditu

4 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
Důvody uvedení této problematiky ve vyhlášce: implementace Standardů IA 2010 Plánování 2100 Charakter práce (2110 Řízení rizik, 2120 Řízení a kontrola, 2130 Řízení a správa společnosti) 2200 Plánování auditu 2240 Pracovní program auditu 2300 Průběh auditu zpřesnění týkající se především univerzální logické posloupnosti úkonů v etapě přípravy, výkonu a realizace výsledků konkrétního typu auditu

5 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 27 Auditní postupy zahrnují systematicky uspořádané úkony interního auditu k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy

6 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 1 Program konkrétního auditu se vypracuje na základě ročního plánu interního auditu (§ 30 odst. 1, 3 až 5 zákona) Srovnej standard 2010 PLÁNOVÁNÍ Na základě vyhodnocení rizik zajišťuje vedoucí útvaru interního auditu tvorbu plánů interního auditu, které v souladu s cíli společnosti stanoví priority činnosti interního auditu

7 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 2 Je-li výkon konkrétního auditu operativně zařazen mimo schválený roční plán (§ 30 odst. 6 zákona), zejména v případech podezření na možný výskyt nepředpokládaných rizik, která by mohla nepříznivě ovlivnit činnost orgánu veřejné správy, nebo při bezprostředním zjištění takových rizik, vypracuje se program konkrétního auditu podle konkrétního zadání

8 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 3 při vypracování programu zaměstnanci, kteří ho provádějí ověří svou znalost o činnosti zajišťované orgánem veřejné správy o konkrétní funkci a určených úkolech auditovaného subjektu

9 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
o ekonomickém a právním prostředí, ve kterém je činnost zajišťována, zejména o zdrojích a vývoji financování, schválených veřejných příjmech a veřejných výdajích, právních předpisech, smlouvách a jiných skutečnostech významných pro auditovanou činnost

10 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
o organizační struktuře, personálním zajištění a rozdělení odpovědností, povinností a oprávnění auditovaného subjektu v rámci přímé nebo funkční podřízenosti v systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky

11 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
o systémech finanční kontroly, kterými jsou auditované činnosti řízeny a kontrolovány o hlavních rizicích spojených s auditovanou činností, která byla zapracována do ročního plánu interního auditu, a o jejich významnosti ve vztahu k realizovaných nebo předpokládaným změnám

12 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 3 v programu auditu se definují cíle připravovaného konkrétního auditu určí se potřebné informace, jejichž pomocí lze dosáhnout konkrétních cílů připravovaného auditu a které bude třeba shromáždit vlastní činností nebo z podkladů auditovaného subjektu nebo z jiných zdrojů

13 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 3 definují auditní postup na základě: kontrolních metod ke shromáždění informací získaných a předběžně vyhodnocených informací posouzení potřeby vypracování posudků přizvanými osobami zhodnocení plnění opatření stanovených předcházejícím auditem

14 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 28 odst. 3 vypracují program auditu, který VŽDY obsahuje údaje o: auditovaném subjektu, zaměření interního auditu (finanční, audit systému, audit výkonu nebo jinak zaměřený audit) datu zahájení auditu a předpokládané době trvání

15 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
vypracují program auditu, který VŽDY obsahuje údaje o: složení auditorského týmu a jeho vedoucím cílech, kterých má být dosaženo prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy vymezení případných rizik spojených s auditovanou činností schválení vedoucím útvaru IA upozornění, že případné změny v programu neprodleně schvaluje vedoucí útvaru interního auditu

16 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 29 Posuzování rizik je třeba se zaměřit na to, zda v auditované činnosti nebo v souvislosti s ní nedochází k trestným činům, přestupkům nebo jiným správním deliktům

17 Vyhláška č. 416/2004 Sb. – ustanovení týkající se interního auditu
§ 29 Posuzování rizik je třeba se zaměřit na to, zda je ve vnitřním provozním a finančním řízení orgánu veřejné správy zaveden odpovídající systém prevence

18 Použité legislativní zkratky
Auditovaný subjekt Orgán veřejné správy, tj. organizační útvar, vedoucí zaměstnanec, zaměstnanci

19 Použité legislativní zkratky
Auditovaná činnost Stanovené úkoly a schválené záměry a cíle orgánu veřejné správy, konkrétní funkce a určené úkoly auditovaného subjektu


Stáhnout ppt "7. zasedání pracovní skupiny interních auditorů kraje Vysočina"

Podobné prezentace


Reklamy Google