Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo Pojem správního práva. Definice:  Správní právo je část právního řádu, která upravuje společenské vztahy ve veřejné správě Charakteristika:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo Pojem správního práva. Definice:  Správní právo je část právního řádu, která upravuje společenské vztahy ve veřejné správě Charakteristika:"— Transkript prezentace:

1 Správní právo Pojem správního práva

2 Definice:  Správní právo je část právního řádu, která upravuje společenské vztahy ve veřejné správě Charakteristika:  Ochrana veřejného zájmu  Realizace nařizovacím způsobem Rozsah úpravy:  Organizace veřejné správy  Činnost veřejné správy

3 Veřejná správa Definice  Správa veřejných záležitostí, uskutečňovaná především jako projev výkonné moci ve státě Veřejný zájem x soukromý zájem Organizační a funkční pojetí VS Dvě složky  Státní správa  Samospráva

4 Veřejná správa v systému dělby státní moci Negativní vymezení veřejné správy  Vztah k moci zákonodárné  Vztah k moci soudní  Vztah k moci výkonné Státní moc Moc zákonodárná Parlament Moc výkonná Prezident Vláda Veřejná správa Státní správa Samospráva Moc soudní Soudy

5

6 Pojem správního práva Správní právo jako právo veřejné  Chrání veřejný zájem  Upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty  Konkrétní obsah určen úřední mocí  Možnost správní donucení Vztah k jiným odvětvím práva  Ústavní  Finanční  Trestní  Občanské

7 Pojem správního práva Systém správního práva  Správní právo hmotné  Správní právo procesní  Správní právo organizační  Správní právo trestní  Správní právo objektivní  Správní právo subjektivní

8 Správněprávní vztahy Definice: společenské vztahy vznikající při výkonu veřejné správy, které jsou regulovány normami správního práva Vnitřní struktura:  Subjekt Správní orgány – působnost a pravomoc Fyzické a právnické osoby – právní subjektivita  Obsah Práva Povinnosti  Objekt např. zajištění bezpečnosti dopravy, ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí apod.

9 Subjekty správního práva Správní orgány  Stát  Veřejnoprávní korporace Fyzické osoby  Způsobilost být nositelem práv a povinností  Způsobilost k právním úkonům Právnické osoby  Způsobilost být nositelem práv a povinností

10 Normy správního práva Obecně závazné pravidlo chování Normy kogentní Dělení podle právního charakteru:  Přikazující  Zakazující  Zmocňující Působnost norem správního práva  Místní  Časová  Osobní  Věcná

11 Prameny správního práva Pramen práva: forma ve které je obsaženo určité pravidlo chování Mnohočetnost pramenů Časté změny Různý stupeň právní síly

12 Prameny správního práva Ústava Zákony (Zákonná opatření senátu) Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev Nařízení místních orgánů státní správy Obecně závazné vyhlášky krajů a obcí Mezinárodní smlouvy Právo Evropské unie Nálezy Ústavního soudu ČR

13 Prameny správního práva Publikace pramenů  Sbírka zákonů ČR Ústavní zákony Zákony, zákonná opatření senátu Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev a jiných ÚOSS  Sbírka mezinárodních smluv  Úřední věstník Evropské unie  Úřední deska obecního úřadu  Věstník právních předpisů kraje

14 Prameny správního práva Úřední věstník EU  2 základní části Řada L (Legislatio)  Nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska, doporučení  Rejstřík platné právní úpravy (20 částí podle oblasti úpravy) Řada C (Communicatio)  Zveřejňované informace a oznámení  Rozhodnutí ESD a SPS, Zprávy Účetního dvora apod.  Řada C E – přípravné akty v legislativním procesu  Doplňující Řada S  Veřejné soutěže Odkaz na publikaci ve tvaru:  OJ L 210 07. 08. 85 p. 29


Stáhnout ppt "Správní právo Pojem správního práva. Definice:  Správní právo je část právního řádu, která upravuje společenské vztahy ve veřejné správě Charakteristika:"

Podobné prezentace


Reklamy Google