Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální správa - prosinec. Výstavba sociální správy • Propojenost sociálních subjektů – fungování sociální správy • principy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální správa - prosinec. Výstavba sociální správy • Propojenost sociálních subjektů – fungování sociální správy • principy."— Transkript prezentace:

1 Sociální správa - prosinec

2 Výstavba sociální správy • Propojenost sociálních subjektů – fungování sociální správy • principy

3 Výstavba sociální správy • soustava orgánů a organizací v sociální správě – poskytují dávky a služby, sociální ochranu • Jedná se o: -Regulátory - Veřejnoprávní… -Soukromoprávní organizace poskytující služby a ochranu

4 Sociální ochrana - obecně A)Donucovací typ B)Služební typ

5 Sociální ochrana – sociální pojištění + SSP • Situace, na které se lze připravit – důchodové, penzijní, nemocenské, zdravotní, pojištění v nezaměstnanosti, úrazové - Financováno z pojištění zaměstnance + zaměstnavatele -Organizačně zajištěno – ČSSZ, ČSSZ ministerstev, zdravotní pojišťovny, ÚP  SSP – hmotná a sociální nouze – řešení prostřednictvím služeb, dávek

6 Organizační uspořádání sociální ochrany • Odvětvové Průřezové KOMBINACE Organizační uspořádání vychází z: -Územní uspořádání státu – ministerstva, kraje a obce -Sběr a zpracování dat o obyvatelstvu - soupisy -Frekvence dávek a služeb – dostupnost kontaktních míst - Zjednodušení úředního kontaktu

7 Organizační uspořádání sociální ochrany - 2 • Ústřední orgány státní správy -Tvorba politiky, dohled (inspekce ministerstev)  Regionální články státní správy -Státy (je-li to federace) -Regiony -Kraje a okresy (specifická legislativa)  Obce - Veřejnoprávní korporace - Pověřená obec – nejnižší článek státní správy

8 Koncipování sociální správy • Velikost obce – podstatný faktor • Spádové území a správní celky • Vztahy mezi subjekty -Podřízenost -Spolupráce -Nástroje o Rozhodnutí o Smlouvy – na základě smlouvy jsou poskytovány sociální služby o Registrace/akreditace – oprávnění o Kontroly

9 Právní předpisy • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení • Zákon č. 114/1988 Sb.,(o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení) – 1.1. 2012 Zákon č. 329/2011 Sb. zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti • Zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu – 1.4. 2012 - Zákon č. č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) • 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Podrobněji budeme probírat v druhém semestru!

10 Subjekty sociální správy • Typy  právnická osoba  fyzická osoba  Rodina  Sousedská výpomoc  Spolky a cechy  Obce Formalizovaná X neformalizovaná pomoc

11 Demokratický stát jako subjekt • 3 moci státu – zákonodárná, výkonná, soudní – dělba moci, rovnováha 1.Zákonodárná – ústava, zákony, Parlament – Poslanecká sněmovna (200), Senát (81) + stálé a dočasné komise 2.Výkonná – vláda a president Vláda – ministři – vydávají vyhlášky, vláda – provádí zákony, dává návrhy zákonů, návrh rozpočtu 3. Soudní – kontrola vlády a Parlamentu, dohlíží nad dodržováním zákonů, ústavní soud, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, vrchní a okresní soudy

12 Role samosprávných územních celků • Kraje a obce • Kraje (14) • Obce – nejmenší samosprávná jednotka -Odpovídají za realizaci sociální správy podle zákona


Stáhnout ppt "Sociální správa - prosinec. Výstavba sociální správy • Propojenost sociálních subjektů – fungování sociální správy • principy."

Podobné prezentace


Reklamy Google